37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Serviciul Fiscal de Stat va comercializa bunurile imobile prin licitații

Serviciul Fiscal de Stat va comercializa bunurile imobile prin licitații

25.09.20171.890 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor, a propus spre dezbateri publice proiectul privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 972 din 11 septembrie 2001 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vânzare a bunurilor confiscate, fără stăpân, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi a comorilor.

Conform Regulamentului, de către Serviciul Fiscal de Stat se preiau la evidență următoarele categorii de bunuri:
- bunurile confiscate în folosul statului în baza sentinţelor şi hotărârilor instanţelor judecătoreşti şi altor autorităţi de stat împuternicite să adopte astfel de hotărâri;
- bunurile fără stăpân;
- bunurile trecute în posesia statului cu drept de succesiune;
- bunurile uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, sechestrate de autorităţile de stat împuternicite (cu excepţia celor sechestrate în baza Titlul V al Codului fiscal);
- corpurile delicte, anexate la dosarele penale;
- comorile.

Bunurile care fac obiectul Regulamentului se comercializează prin următoarele modalităţi:

 • prin intermediul Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei;
 • prin comerţul de consignaţie;
 • în baza unui contract de vânzare-cumpărare;
 • pe bază de concurs.

Potrivit prevederilor Regulamentului, construcţiile (inclusiv locuinţele şi anexele acestora) care intră în proprietatea statului - se transmit cu titlu gratuit autorităţilor publice locale, iar terenurile proprietate privată şi terenurile cu destinaţie agricolă, aflate în proprietate privată şi trecute în posesia statului în baza dreptului succesoral, ca fiind fără stăpîn sau confiscate, se predau cu titlu gratuit autorităţii administraţiei publice locale în administrarea căreia se află aceste terenuri.

Scopul elaborării proiectului vizat este majorarea încasărilor la bugetul de stat prin comercializarea bunurilor imobile ce fac obiectul Regulamentului, prin învestirea Serviciului Fiscal de Stat cu atribuţii de comercializare a categoriei de bunuri menționate.

Regulamentul se completează cu noi prevederi ce țin de comercializarea bunurilor imobile prin licitații.

Astfel, bunurile imobile trecute în proprietatea statului în baza dreptului succesoral, fără stăpân sau confiscate, se comercializează de către Serviciul Fiscal de Stat prin licitații.

Pentru comercializarea bunurilor imobile, Serviciul Fiscal de Stat, prin ordin, va institui la fiecare licitație o comisie în a cărei componență întră cinci membri cu drept de vot:

 • un reprezentant al Serviciului Fiscal de Stat;
 • un reprezentant al Agenției Proprietăți Publice;
 • un reprezentant al Ministerului Economiei și Infrastructurii;
 • un reprezentant al autorităților administrației publice locale, în raza de administrare a cărora sunt amplasate bunurile imobile licitate;
 • un reprezentant al experților independenți în domeniul imobiliar.

Preşedintele Comisiei va fi reprezentantul Serviciului Fiscal de Stat. Secretarul va fi desemnat din personalul Serviciului Fiscal de Stat și nu va fi membru al Comisiei. De asemea, SFS va desemna și un licitant pentru a conduce licitaţia, inclusiv în bază de contract.

Cu cel puțin 15 zile înainte de începerea licitației, Serviciului Fiscal de Stat va asigură publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat a comunicatul informativ privind desfășurarea licitației.

La licitație pot participa atât persoane fizice şi juridice din Republica Moldova, cât și persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizii.
În cazul în care participantul intenţionează să participe la licitarea mai multor bunuri, el achită acontul pentru fiecare din ele. Acontul cîştigătorului licitaţiei este inclus în preţul bunului imobil procurat. Participanţilor necâştigători li se restituie acontul în termen de 10 zile de la încheierea licitaţiei.

Pentru bunurile imobile expuse la licitaţie pentru care nu se va înregistra nici un participant, Comisia de licitaţie va perfecta procesul-verbal al licitaţiei nule.
În cazul în care bunurile imobile nu sunt solicitate și nu pot fi comercializate în cadrul licitațiilor, acestea vor fi transmise cu titlu gratuit autorităților publice locale de la locul amplasării lor.

Bunurile imobile nesolicitate la două licitaţii cu strigare, la decizia Comisiei, pot fi expuse la licitaţia cu reducere. Preţul iniţial de expunere la licitaţia cu reducere se stabileşte de Comisie, astfel încît să nu fie mai mic decît preţul iniţial indicat în comunicatul informativ de vînzare a bunului imobil la ultima licitaţie cu strigare.
Licitaţia cu reducere se va desfăşura cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) pasul reducerii nu va depăşi 5 % de la preţul de expunere;
    b) reducerea preţului bunului imobil poate continua pînă la 50 % de la preţul de expunere, iar în cazul licitaţiilor funciare - nu mai jos de preţul normativ, stabilit conform prevederilor Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind prețul normativ şi modul de vînzare - cumpărare a pământului;
    c) bunurile imobile expuse la licitaţie, dar nesolicitate, precum şi bunurile scoase de la licitaţie, pot fi expuse la licitaţii cu reducere repetate.

Participantul căruia i s-a adjudecat bunul imobil este obligat:
a) să semneze procesul-verbal al rezultatelor licitaţiei;
b) să achite preţul bunului imobil şi să semneze contractul de vînzare-cumpărare.

În cazurile de neachitare a prețului adjudecat în termenele stabilite, Serviciul Fiscal de Stat are dreptul să anuleze rezultatele licitaţiei prin emiterea unui ordin, iar copia acestuia se transmite cumpărătorului. În asemenea cazuri, acontul nu se restituie.
Mijloacele băneşti obţinute în rezultatul vînzării bunurilor imobile prin licitaţii și din taxa de participare la licitație se varsă în bugetul de stat.

În termen de 7 zile după achitarea bunului imobil părţile vor încheia contractul de vânzare-cumpărare a bunului adjudecat care se semnează de persoanele abilitate cu acest drept din partea Serviciului Fiscal de Stat şi a cumpărătorului și vor asigura primirea-predarea bunurilor.

Angajații Serviciului Fiscal de Stat şi membrii Comisiei de licitaţie nu au dreptul să participe sau să reprezinte participanţii la licitaţia pe care o organizează.

Data limită pentru expunerea comentariilor asupra proiectului enunțat este până la 9 octombrie 2017. 
Proiectul și nota informativă îl puteți consulta suplimentar aici.

Ministerul Finanțelor, a propus spre dezbateri publice proiectul privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 972 din 11 septembrie 2001 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vânzare a bunurilor confiscate, fără stăpân, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi a comorilor.

Conform Regulamentului, de către Serviciul Fiscal de Stat se preiau la evidență următoarele categorii de bunuri:
- bunurile confiscate în folosul statului în baza sentinţelor şi hotărârilor instanţelor judecătoreşti şi altor autorităţi de stat împuternicite să adopte astfel de hotărâri;
- bunurile fără stăpân;
- bunurile trecute în posesia statului cu drept de succesiune;
- bunurile uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, sechestrate de autorităţile de stat împuternicite (cu excepţia celor sechestrate în baza Titlul V al Codului fiscal);
- corpurile delicte, anexate la dosarele penale;
- comorile.

Bunurile care fac obiectul Regulamentului se comercializează prin următoarele modalităţi:

 • prin intermediul Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei;
 • prin comerţul de consignaţie;
 • în baza unui contract de vânzare-cumpărare;
 • pe bază de concurs.

Potrivit prevederilor Regulamentului, construcţiile (inclusiv locuinţele şi anexele acestora) care intră în proprietatea statului - se transmit cu titlu gratuit autorităţilor publice locale, iar terenurile proprietate privată şi terenurile cu destinaţie agricolă, aflate în proprietate privată şi trecute în posesia statului în baza dreptului succesoral, ca fiind fără stăpîn sau confiscate, se predau cu titlu gratuit autorităţii administraţiei publice locale în administrarea căreia se află aceste terenuri.

Scopul elaborării proiectului vizat este majorarea încasărilor la bugetul de stat prin comercializarea bunurilor imobile ce fac obiectul Regulamentului, prin învestirea Serviciului Fiscal de Stat cu atribuţii de comercializare a categoriei de bunuri menționate.

Regulamentul se completează cu noi prevederi ce țin de comercializarea bunurilor imobile prin licitații.

Astfel, bunurile imobile trecute în proprietatea statului în baza dreptului succesoral, fără stăpân sau confiscate, se comercializează de către Serviciul Fiscal de Stat prin licitații.

Pentru comercializarea bunurilor imobile, Serviciul Fiscal de Stat, prin ordin, va institui la fiecare licitație o comisie în a cărei componență întră cinci membri cu drept de vot:

 • un reprezentant al Serviciului Fiscal de Stat;
 • un reprezentant al Agenției Proprietăți Publice;
 • un reprezentant al Ministerului Economiei și Infrastructurii;
 • un reprezentant al autorităților administrației publice locale, în raza de administrare a cărora sunt amplasate bunurile imobile licitate;
 • un reprezentant al experților independenți în domeniul imobiliar.

Preşedintele Comisiei va fi reprezentantul Serviciului Fiscal de Stat. Secretarul va fi desemnat din personalul Serviciului Fiscal de Stat și nu va fi membru al Comisiei. De asemea, SFS va desemna și un licitant pentru a conduce licitaţia, inclusiv în bază de contract.

Cu cel puțin 15 zile înainte de începerea licitației, Serviciului Fiscal de Stat va asigură publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat a comunicatul informativ privind desfășurarea licitației.

La licitație pot participa atât persoane fizice şi juridice din Republica Moldova, cât și persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizii.
În cazul în care participantul intenţionează să participe la licitarea mai multor bunuri, el achită acontul pentru fiecare din ele. Acontul cîştigătorului licitaţiei este inclus în preţul bunului imobil procurat. Participanţilor necâştigători li se restituie acontul în termen de 10 zile de la încheierea licitaţiei.

Pentru bunurile imobile expuse la licitaţie pentru care nu se va înregistra nici un participant, Comisia de licitaţie va perfecta procesul-verbal al licitaţiei nule.
În cazul în care bunurile imobile nu sunt solicitate și nu pot fi comercializate în cadrul licitațiilor, acestea vor fi transmise cu titlu gratuit autorităților publice locale de la locul amplasării lor.

Bunurile imobile nesolicitate la două licitaţii cu strigare, la decizia Comisiei, pot fi expuse la licitaţia cu reducere. Preţul iniţial de expunere la licitaţia cu reducere se stabileşte de Comisie, astfel încît să nu fie mai mic decît preţul iniţial indicat în comunicatul informativ de vînzare a bunului imobil la ultima licitaţie cu strigare.
Licitaţia cu reducere se va desfăşura cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) pasul reducerii nu va depăşi 5 % de la preţul de expunere;
    b) reducerea preţului bunului imobil poate continua pînă la 50 % de la preţul de expunere, iar în cazul licitaţiilor funciare - nu mai jos de preţul normativ, stabilit conform prevederilor Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind prețul normativ şi modul de vînzare - cumpărare a pământului;
    c) bunurile imobile expuse la licitaţie, dar nesolicitate, precum şi bunurile scoase de la licitaţie, pot fi expuse la licitaţii cu reducere repetate.

Participantul căruia i s-a adjudecat bunul imobil este obligat:
a) să semneze procesul-verbal al rezultatelor licitaţiei;
b) să achite preţul bunului imobil şi să semneze contractul de vînzare-cumpărare.

În cazurile de neachitare a prețului adjudecat în termenele stabilite, Serviciul Fiscal de Stat are dreptul să anuleze rezultatele licitaţiei prin emiterea unui ordin, iar copia acestuia se transmite cumpărătorului. În asemenea cazuri, acontul nu se restituie.
Mijloacele băneşti obţinute în rezultatul vînzării bunurilor imobile prin licitaţii și din taxa de participare la licitație se varsă în bugetul de stat.

În termen de 7 zile după achitarea bunului imobil părţile vor încheia contractul de vânzare-cumpărare a bunului adjudecat care se semnează de persoanele abilitate cu acest drept din partea Serviciului Fiscal de Stat şi a cumpărătorului și vor asigura primirea-predarea bunurilor.

Angajații Serviciului Fiscal de Stat şi membrii Comisiei de licitaţie nu au dreptul să participe sau să reprezinte participanţii la licitaţia pe care o organizează.

Data limită pentru expunerea comentariilor asupra proiectului enunțat este până la 9 octombrie 2017. 
Proiectul și nota informativă îl puteți consulta suplimentar aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...