37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Serviciul Fiscal de Stat reiterează: 25 decembrie este termenul limită de achitare a impozitului pe avere

Serviciul Fiscal de Stat reiterează: 25 decembrie este termenul limită de achitare a impozitului pe avere

13.12.2017802 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat comunică că, potrivit prevederilor Titlului VI1 din Codul fiscal al RM, persoanele fizice ce, conform datelor reflectate în registrul bunurilor imobile la situația din 1 noiembrie 2017, au fost înregistrate în calitate de proprietari ai obiectelor impunerii - bunurilor imobiliare cu destinație locativă, inclusiv căsuțele de vacanță (cu excepția terenurilor), precum și cotele-părți, a căror totalitate este estimată la valoarea 1,5 milioane lei și mai mult, iar suprafața totală constituie 120 m2 și mai mult, sunt calificate drept subiecți ai impunerii cu impozitul pe avere.

Baza impozabilă a obiectelor impunerii constituie valoarea estimată a acestor bunuri, apreciată de către organele cadastrale teritoriale, față de care se aplică impozitul pe avere, la cota de 0,8%.

Termenul de achitare a impozitului pe avere este data de 25 decembrie a anului de gestiune.

În total, în Republica Moldova sunt înregistrați 2287 de subiecți ai impunerii cu impozitul de avere, care corespund criteriilor stabilite la situația din 1 noiembrie 2017. Dintre aceștia: - 2075 sau 90,7 % din numărul total - în raza mun. Chișinău; - 67 sau 2,9 % - în raza zonei de Nord a țării; - 124 sau 5,5 % - în raza de deservire a DGAF Centru; - 21 sau 0,9 % - în raza de deservire a DGAF Sud.

La situația de astăzi, SFS a prezentat avizele de plată la 2287 de contribuabili (158 avize înmânate sub semnătură, 2121 prin intermediul Î.S. Poșta Moldovei și 8 prin intermediul adreselor electronice).

Suma impozitului pe avere, care a fost estimată spre a fi încasată în bugetul de stat constituie cifra de 43 521,4 mii lei.

În cazul neachitării obligațiilor fiscale aferente impozitului pe avere în termenul prevăzut de legislație, subiecților le vor fi aplicate majorări de întârziere (penalitate, pentru fiecare zi de întârziere), pentru perioada care începe după scadența impozitului și care se încheie în ziua plății efective inclusiv (conform prevederilor art.228 din Codul fiscal).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...