37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Serviciul Fiscal de Stat informează privind impozitul pe bunurile imobiliare

Serviciul Fiscal de Stat informează privind impozitul pe bunurile imobiliare

15.06.20112.002 views Serviciul Fiscal de Stat al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi contribuabili!

Serviciul Fiscal de Stat Vă informează, că, în conformitate cu prevederile Titlului VI al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art. 4 din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000, toţi contribuabilii (cu excepţia persoanelor juridice, întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care deţin bunuri imobiliare (clădiri şi construcţii) cu destinaţie agricolă sau bunuri imobiliare care încă nu au fost evaluate de catre organul cadastral reieşind din valoarea de piaţă) au obligaţia de a achita impozitul pe bunurile imobiliare în părţi egale, cel tîrziu pîna la 15 august şi 15 octombrie a anului fiscal în curs.

Totodată, legislaţia în vigoare acordă posibilitatea tuturor contribuabililor (cu excepţia de mai sus) de a beneficia de dreptul la o reducere în mărime de 15% în condiţiile în care ei achită suma integrală a impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pîna la 30 iunie a anului curent.

Important

Menţionăm, că în situaţia în care dvs. aveţi sume ale impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare, care la momentul achitării anticipate pentru anul în curs se consideră că supraplata sau restanţa pentru anii precedenţi, acestea se vor lua în cont la calcularea reducerii respective.

În condiţiile în care apar careva neclarităţi sau întrebări privind corectitudinea calculului impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare, privind achitarea acestor impozite, inclusiv pentru situaţiile în care nu aţi primit avize de plată, deşi deţineţi bunuri imobiliare, urmează să vă adresaţi la oficiile fiscale teritoriale în a căror rază de deservire se află obiectele impunerii:

- Contribuabilii din mun. Chişinău:

: Reducerea se acordă contribuabililor doar în condiţiile în care aceştia stîng în prealabil restanţele la aceste impozite acumulate în anii precedenţi.

Denumirea oficiului fiscal

Adresa

Telefon

Centru

Str. M. Viteazu, 2

823024, 823040

Botanica

Str. Teilor, 7/2

823006, 823239

Ciocana

Str. M. Sadoveanu, 24/1

823065, 823077

Buiucani

Str. M. Viteazu, 2

823013, 823028

Rîscani

Str. Kiev, 3a

823137, 823130

- Contribuabilii din mun. Bălţi urmează să se adreseze la IFS pe mun. Bălţi, la adresa: str. Ştefan cel Mare, 128, tel. 5-22-90;

- Contribuabilii din mun. Comrat şi din celelalte oraşe, sate (comune) urmează să se adreseze serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor respective.

La fel, puteţi obţine informaţii suplimentare referitoare la impozitul funciar şi pe bunurile imobiliare, contactînd specialiştii Secţiei asistenţa contribuabililor a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat la numărul de telefon (0)80001525. Apelurile sunt gratuite.

Comentarii

  1. Vitalie spune:

    Ce folos din lucrul vostru daca avizul de plata nu lam primit mai mult ca atit sun in raza teritoriala botanica 823006, nu raspunde nimeni toata ziua, 823239 mi se comunica ca ei nu cunosc nimic ce fel de lucratori aveti????

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...