37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Serviciul Fiscal de Stat a premiat cei mai onești contribuabili

Serviciul Fiscal de Stat a premiat cei mai onești contribuabili

23.08.2017968 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat a menționat 25 de agenți economici, contribuabili remarcați pentru aportul lor în promovarea civismului fiscal și conformare la onorarea obligațiilor fiscale pentru anul 2017. Directorul Serviciului Fiscal de Stat, Serghei Pușcuța, le-a înmânat contribuabililor certificate, prin care li s-a atribuit titlul de « contribuabili cu grad înalt de credibilitate». Evenimentul a avut loc ieri, 22 august, curent, în sala de ședințe a Serviciului Fiscal de Stat, unde au fost invitați reprezentanți ai agenților economici contribuabili mari.

Dreptul de a fi menționat cu certificate de credibilitate a fost atribuit agentului economic care pe parcursul activității desfășurate, cumulative întrunește următorii indicatori:

- În rezultatul controalelor efectuate în ultimul an de gestiune nu au fost depistate încălcări sau sumele calculate conform deciziilor emise nu depășesc pragul de semnificație;
- Nu a admis restanțe la Bugetul Public Național la situația de ultima zi a anului de gestiune;
- Pe parcursul activității desfășurate în ultimii trei ani consecutiv ( a obținut venit impozabil în fiecare an; suma obligațiilor calculate pe parcursul perioadelor examinate constituie cel puțin 10% din suma totală a veniturilor declarate; salariul mediu al angajaților depășește salariul mediu lunar pe economie);
- Nu a admis cazuri de neprezentare sau prezentare tardivă a dărilor de seamă fiscale, rapoartelor de calculare a primelor de asigurare obligatorii de asistență medicală și a declarațiilor privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.

Este de menționat că deținătorii de certificate sunt scutiți în următorii doi ani de la înmânare, de controale fiscale prin metoda verificării totale și tematice inițiate de organele fiscale, cu condiția că, contribuabilul nu își va schimba comportamentul fiscal.

Totodată, această dispoziție nu se aplică dacă contribuabilul întrunește unul dintre următorii indicatori:

- S-au efectuat controale fiscale prin metoda de verificare operativă sau prin metoda de verificare prin contrapunere, în rezultatul cărora au fost depistate încălcări și sumele calculate conform deciziilor emise depășesc pragul de semnificație;
- Există demersuri ale organelor de drept și de control din Republica Moldova, în vederea efectuării controlului fiscal;
- Există demersuri din partea angajaților, examinarea cărora necesită efectuarea controalelor fiscale;
- Există demersuri ale organelor de drept și de control din țările cu care RM are semnate acorduri internaționale de colaborare privind evitarea dublei impuneri, în vederea efectuării controalelor fiscale;
- Au parvenit petiții de la cetățeni, examinarea cărora necesită efectuarea controalelor fiscale;
- Contribuabilul a depus cerere de restituire a sumelor din buget.

La finele evenimentului, contribuabilii onești au purtat discuții cu conducerea SFS despre subiecte ce țin de fiscalitate.

Astfel de evenimente se desfășoară anual, iar lista contribuabililor este în descreștere în acest an.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...