37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Serviciul Fiscal de Stat a finalizat procesul de monitorizare a sălilor de ceremonii prin prisma posturilor fiscale – creșterea volumului de livrări constituie circa 11 milioane lei

Serviciul Fiscal de Stat a finalizat procesul de monitorizare a sălilor de ceremonii prin prisma posturilor fiscale – creșterea volumului de livrări constituie circa 11 milioane lei

15.12.2017472 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat evaluează cu regularitate riscurile de neconformare a contribuabililor, prin analiza permanentă a informației parvenite din surse directe și indirecte și aplicarea măsurilor de prevenire sau sancționare a cazurilor de încălcare fiscală. Una dintre metodele de identificare și combatere a acestor riscuri de neconformare fiscal, este monitorizarea activității agenților economici selectați prin instalarea posturilor fiscale. 

Un exemplu elocvent al eficienței activității posturilor fiscale îl prezintă rezultatele funcționării lor la sălile de ceremonii (restaurante).

Astfel, în perioada de 26 august - 30 noiembrie 2017, SFS a instituit posturi fiscale la 25 de agenți economici care prestează servicii în domeniul alimentației publice și anume săli de ceremonii. Principalele riscuri identificate în acest segment de business au constituit:

- Subdeclararea veniturilor real obținute;
- Ponderea mică a fondului de salarizare în raport cu venitul declarat;
- Achitarea salariului în plic (conform analizelor efectuate s-a constatat calcularea salariilor medii a angajaților considerabil mai mici comparativ cu salariul mediu pe economia națională).

Ca rezultat al acestor acțiuni, SFS a înregistrat o creștere a volumului de livrări cu 10 835 490 lei sau cu 42,08%, comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Totodată, în perioada posturilor fiscale s-au majorat și achitările la BPN în sumă totală de 1 509 154 lei sau cu 25% mai mult în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent. Concomitent, s-au majorat și salariile achitate cu 18,61% comparativ cu perioada analogică a anului precedent. 

Este de menționat că rezultatele funcționării posturilor fiscale vor putea fi evaluate integral la finele lunii decembrie, deoarece calcularea și achitarea obligațiilor fiscale (prezentarea declarațiilor) aferente lunii noiembrie (ultima perioadă de monitorizare a posturilor fiscale), conform prevederilor legislației în vigoare se poate efectua până la finele lunii decembrie. 

Alimentația publică nu este unicul gen al economiei naționale față de care este focusată atenția SFS. În scopul asigurării unei administrări eficiente, prevenirii și depistării cazurilor de încălcare fiscală și în rezultatul identificării riscurilor în activitatea agenților economici, în luna noiembrie au fost monitorizați prin intermediul posturilor fiscale 125 de contribuabili. Obiectul monitorizării constă în verificarea activității agenților economici pe anumite genuri de activitate, inclusiv: producătorii de alcool și/sau băuturilor alcoolice, producătorii de articole din tutungerie, comerțul cu producția agricolă, importatorii de flori, comerțul cu materiale de construcții etc.

Concomitent, posturile fiscale se utilizează eficient și în cazurile de contracarare și neadmitere a documentării tranzacțiilor fictive. De regulă, prin instituirea posturilor fiscale la contribuabilii cu risc major de implicare în scheme de documentare a tranzacțiilor fictive, legalizare a mărfurilor de o proveniență ilegală, activitatea acestora se stopează din prima zi de instituire a postului fiscal.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...