37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Serghei Pușcuța despre reforma FISC: Vor fi cu 85 de șefi mai puțini

Serghei Pușcuța despre reforma FISC: Vor fi cu 85 de șefi mai puțini

03.04.20171.028 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Mâine, 1 aprilie, își începe activitatea Serviciul Fiscal de Stat (SFS), creat prin reorganizarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (IFPS) și absorbția celor 35 de inspectorate fiscale teritoriale. Într-un interviu pentru BizLaw, șeful IFPS, Serghei Pușcuța, a explicat care este structura noii instituții, cum va funcționa, ce se va întâmpla cu inspectoratele fiscale teritoriale după reorganizare, dar și când va fi aleasă noua conducere a SFS. Serghei Pușcuța a dat asigurări că numărul angajaților va rămâne același, doar că mai puțini vor avea funcții de conducere. Ce a mai declarat șeful IFPS, citiți în interviu. 

BizLaw: De mâine, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat "se va transforma" în Serviciul Fiscal de Stat (SFS). În ce constă această reorganizare și de ce a fost necesară?

Serghei Pușcuța: Această reformă va consta în reprofilarea IFPS, de la principiul geografic de organizare a activității la principiul de funcționalități. În prezent, SFS este compus din IFPS și 35 de inspectorate fiscale teritoriale, care sunt amplasate pe principiul geografic, în fiecare centru raional, în municipiile Chișinău, Bălți și raioanele UTA Găgăuzia. Această structură a fost creată încă în anii 1990, în perioada sovietică - Служба Государственных Доходов, cum era pe atunci. Era o structură care, mai mult sau mai puțin, corespundea realităților economice de atunci. Pe parcurs, au avut loc evoluții economice, s-au dezvoltat foarte mult metodele de administrare fiscală, sistemele informaționale de care dispune SFS, comunicarea electronică cu contribuabilii, serviciile electronice la distanță, tehnologiile web etc. Mai mult, am analizat practica țărilor străine și am ajuns la concluzia că SFS este impus de situația de a se adapta la realitățile economice. Deci, activitatea Serviciului Fiscal se va axa pe principiul de funcționalități, care funcționează pe verticală, de sus în jos.

În orice structură de administrare fiscală clasică sunt trei funcționalități:

1.     de prestare a serviciilor, de deservire a contribuabililor (primirea declarațiilor, acordarea consultațiilor, înregistrarea conturilor, filialelor);

2.     de control fiscal, verificarea cum contribuabilii își onorează obligațiunile;

3.     de încasare forțată a restanțelor către buget.

Pe aceste trei funcționalități este axată viitoarea activitate a SFS.

BizLaw: Ce se va întâmpla cu cele 35 de inspectorate fiscale teritoriale?

Serghei Pușcuța: Partea juridică: cele 35 de inspectorate fiscale teritoriale se lichidează prin contopire cu IFPS. Partea funcțională, reieșind din cele trei funcționalități și realitățile Republicii Moldova:

Prima funcționalitate - de a deservi contribuabilul, este cea mai solicitată. De aceea, conform noii structuri, în fiecare centru raional se va păstra Direcția de deservire fiscală (DDF) și își vor desfășura activitatea tot acolo unde acum sunt inspectoratele fiscale teritoriale.

Celelalte două funcționalități - controlul fiscal și recuperarea restanțelor - vor fi concentrate regional, nu vor mai fi legate de noțiunea geografică de raion.

BizLaw: La nivel regional, cum vor funcționa acestea?

Serghei Pușcuța: Aceste două direcții deja sunt create: Direcția de control și Direcția de gestionare a arieratelor, dar vor începe să funcționeze de mâine, 1 aprilie. În scopuri de administrare fiscală, Republica Moldova va fi repartizată în patru regiuni: Nord (12 raioane + mun. Bălți), Centru (14 raioane), Sud (9 raioane) și mun. Chișinău. De exemplu, în regiunea Nord vor fi trei direcții de control post-operațional, două direcții de control operativ și o direcție de gestionare a arieratelor. Toate se vor subordona Direcției generale administrare fiscală nord.

BizLaw: Asta înseamnă că vor fi mai puține controale controale?

Serghei Pușcuța: Reducerea numărului de controale este obiectivul Guvernului, este o prioritate și pentru SFS, dar nu ne punem scopul de a reduce numărul controalelor din punct de vedere al cifrelor, trebuie să sporim calitatea acestora. Controalele trebuie efectuate cât mai punctat și să confirme rezultatele pe care le-am așteptat. Deci, avem scopul de a reduce numărul de controale, dar acesta nu rezultă din reorganizare. Calitatea controalelor însă, reiese și este legată de reorganizare.

BizLaw: Odată cu lichidarea prin absorbție a celor 35 de inspectorate fiscale teritoriale, sunt reduse mai multe direcții, funcții... Vor fi disponibilizări?

Serghei Pușcuța: Sunt schimbări serioase la nivel de structură. E ca și cum s-ar comasa 35 de persoane juridice. Deci, este un pas destul de important. Ca număr de persoane, în prezent, în cadrul SFS activează 1.892 de funcționari. Numărul rămâne același, nu se mărește și nici nu se micșorează.

"Se schimbă, însă, numărul persoanelor cu funcții de conducere. În structura viitoare, numărul de conducători de subdiviziuni se va micșora cu 85 de unități. "

BizLaw: Ce vor face șefii și adjuncții inspectoratelor teritoriale?

Serghei Pușcuța: Unul dintre principiile care au stat la baza acestei reorganizări a fost să avem grijă de cadrele care activează onest și sunt profesioniste. Structura a fost creată în așa mod încât să minimalizăm numărul de disponibilizări. Persoane ajunse la vârsta pensionării, cărora să le spunem să părăsească locul de muncă, nu am avut. Fiecăruia i s-a propus o funcție. Evident, alta decât cea pe care a avut-o în structura veche.

" Dintre funcționarii cărora li s-a propus o altă funcție și nu au acceptat-o, avem doar 6 persoane. "

În raport cu acestea va fi respectată procedura legală de concediere, cu achitarea tuturor indemnizațiilor ce li se cuvin.

BizLaw: Ați luat în calcul posibilitatea că ar putea crește numărul celor care ar refuza funcțiile propuse?

Serghei Pușcuța: Consider că SFS are un colectiv foarte bun, persoane care activează nu pentru funcții sau salarii. Este un colectiv format pe parcursul a zeci de ani, care este atașat de serviciu și nu este predispus să facă schimbări cardinale. O să mai repet, ne-am străduit să gestionăm reforma în așa fel ca fiecare să primească o funcție pe care să o accepte, să o agreeze. Și, de asemenea, începând cu 1 ianuarie, în urma majorării sporurilor de eficiență (suplimente la salarii), SFS a devenit un loc de muncă destul de atractiv și avem concurență la angajare. Deci, este un loc de muncă atractiv, pentru care merită să lupți și chiar să accepți unele disconforturi.

BizLaw: Cât este acest supliment la salariu?

Serghei Pușcuța: Conform modificărilor operate la Legea nr. 48, adoptate la sfârșitul anului trecut, sporul de eficiență se referă la SFS, Serviciul Vamal și Inspecția Financiară. El constituie de la 0,8 până la 1,5 salarii medii pe economie pentru anul precedent și se dă funcționarilor care dau dovadă de eficiență în activitate. Aceste sporuri se acordă pentru că suntem mai buni, dar în limita bugetului alocat pentru salarizare.

BizLaw: SFS va fi condus de un director și 4 adjuncți. Care vor fi atribuțiile acestora?

Serghei Pușcuța: Cei patru adjuncți: primul director adjunct va fi responsabil de infrastructură , nu doar logistică și materială, dar informațională - toate sistemele electronice, tehnologiile informaționale pe care le deține SFS și care sunt printre cele mai avansate; al doilea director adjunct va răspunde de metodologia de administrare a impozitelor, metodologia proceselor fiscale și va planifica activitatea celorlalte subdiviziuni ale SFS, se va ocupa și de dezvoltarea riscurilor pentru control, selectarea și planificarea controalelor, analiza rezultatelor, controlul privind executarea sarcinilor; cel de-al treilea va fi responsabil de funcționalitățile de deservire a contribuabililor și de gestionare a arieratelor, iar al patrulea va fi responsabil de control.

BizLaw: Când va fi selectată noua conducere?

Serghei Pușcuța: Conform legii, directorul și vicedirectorii actuali își continuă activitatea până la anunțarea concursului pentru selectarea următoarelor candidaturi. În prezent, la IFPS sunt doi șefi adjuncți și ei vor decide dacă doresc să-și continue sau nu activitatea.

" Șeful IFPS este unul și își va continua activitatea până la concursul de selectare a directorului. Concursul va fi anunțat deja după 1 aprilie. "

BizLaw: În prezent, care este relația FISC cu agenții economici?

Serghei Pușcuța: Relația FISC cu agenții economici trebuie să fie principială, corectă și legală, fără devieri. Numărul de controale s-a redus, comparativ cu perioadele anterioare, încercăm să fim mai selectivi în acest proces. Mai mult, anul trecut am avut moratoriu la controale, din februarie până în octombrie. De aceea, numărul de controale s-a micșorat cu circa 14.000.

BizLaw: Sunt mai responsabili agenții economici?

Serghei Pușcuța: Din an în an, agenții economici devin tot mai responsabili. Businessul se dezvoltă, nu stă pe loc, este mediul concurențial, care îi determină să se dezvolte. Această dezvoltare se referă nu doar la diversificarea metodelor de business, de organizare, tranzacții, dar și de corespundere a acestor tranzacții prevederilor legale. În business este termenul de optimizare fiscală. Statul încearcă să creeze instrumente pentru mediul de afaceri, prin care să fie atrași antreprenorii. Businessul este mereu in dezvoltare. Gradul de pregătire al contabililor, directorilor financiari, juriștilor este în creștere. Cu fiecare an, crește gradul de cunoștințe ale contribuabililor, de percepție a legislației, de dorință de a-și apăra propria opinie chiar în fața FISC sau a instanței. Astfel, și SFS este impulsionat să se dezvolte.

BizLaw: Câți juriști are SFS?

Serghei Pușcuța: În prezent, avem în jur de 60 de juriști. Voi menționa aici proporția litigiilor câștigate de IFPS. În medie, sunt câștigate definitiv 80% dintre litigii, iar 20% sunt pierdute. Este un rezultat foarte bun.

BizLaw: Referitor la contribuabili, persoane fizice, care este situația la capitolul prezentarea declarațiilor pe venit?

Serghei Pușcuța: Mai este timp până la 2 mai. Acum, avem peste 70 de mii de declarații. Anul trecut am avut 165 de mii. Sunt convins că în acest an numărul de declarații va fi în creștere. Contribuabilii sunt mai atenți la cifrele prezentate. Pe an ce trece, numărul persoanelor fizice care au obligația de a prezenta declarația pe venit, dar nu o prezintă este tot mai mic. Persoanele fizice devin mai conștiente și mai școlarizate în acest domeniu.

BizLaw: De ce contribuabilii nu se grăbesc să prezinte declarațiile electronic?

Serghei Pușcuța: Din cele peste 70 de mii de declarații, aproximativ 2.200 au fost în format electronic. Dar, nu trebuie să spunem că toate celelalte au fost pe hârtie. Din celelalte, practic 90 la sută au fost declarații precompletate, generate de sistemul SFS. Doar că acești contribuabili nu au posibilitatea să aplice semnătura electronică. Ei vine aici cu buletinul și doar semnează. Tot e o modalitate de declarare electronică. Totuși, această semnătură electronică costă.

BizLaw: De ce atunci când nu achităm impozitul la timp statul ne penalizează, iar când trebuie să ne returneze surplusul plătit procedura e anevoioasă și durează?

Serghei Pușcuța: Întrebarea e tendențioasă. Aș spune că e invers. Când ajunge statul să recupereze o restanță de la un contribuabil, este o procedură destul de grea, de anevoioasă. Ne întâlnim cu o rezistență din partea contribuabilului sau cu neputința acestuia de a achita această restanță. Este o procedură lungă, litigioasă. În cazul în care statul trebuie să ramburseze impozitul, se face foarte rapid și nu țin minte situație în care să fie rețineri de plată în afara termenului legal prevăzut, 45 de zile de rambursare a impozitului pe venit.

BizLaw: Oricum, procedura durează și se solicită tot felul de acte?

Serghei Pușcuța: O să vă explic altfel. Vine vecinul și spune: "Îți sunt dator cu 10 lei". Chiar dacă nu țineți minte, pentru că asta s-a întâmplat 15 ani în urmă, spuneți: "Da, îmi ești dator. Mulțumesc". Dar când vine vecinul și spune: "Îmi ești dator cu 10 lei. Eu ți-am împrumutat cu 15 ani în urmă". Imediat va apărea întrebarea: "Eu precis am împrumutat? Chiar nu țin minte".

Pshihologic, sunt două abordări diferite. Contribuabilul când vine și declară că este dator statului, statul recunoaște suma și o primește.

" Când contribuabilul vine și spune: "Statule, tu îmi ești dator!", e și normal că procedura durează, pentru că trebuie să verifice această datorie. De altfel, deschidem Cutia Pandorei. "

Fiecare contribuabil, nu chiar onest, poate veni și solicita rambursări fantastice din bugetul cetățenilor. Nu putem rambursa doar în baza unei cereri, trebuie să verificăm.

BizLaw: Referitor la impozitul pe avere. Câți bani s-au acumulat la buget?

Serghei Pușcuța: Acei cetățeni care, cumulativ, la 1 noiembrie 2016, aveau bunuri imobiliare locative, cu suprafața de peste 120 m2 și cu valoarea cadastrală mai mare de 1,5 milioane de lei (puteau fi două bunuri sau șapte, dar cumulativ trebuiau să îndeplinească ambele condiții), au devenit subiecții impozitului pe avere pentru anul 2016. Acest impozit constituie 0,8 din valoarea averii cadastrale. Până la 10 decembrie 2016, IFPS a repartizat avizele de plată, ceva asemănător, ca procedură, cu impozitul pe imobil. Contribuabilii respectivi au fost obligați să achite impozitul până la data de 26 decembrie (25 decembrie a fost zi de odihnă). Pentru anul trecut au fost calculate obligațiuni la impozite pentru 2.790 de cetățeni, subiecți ai impunerii. Suma totală calculată este de peste 51 de milioane de lei. Restanțe avem 4 milioane de lei. Procentul de achitare este peste 91 la suta. Considerăm că este un rezultat foarte bun, ținând cont că e primul an de colectare a acestui tip de impozit.

BizLaw: Care sunt prioritățile SFS pentru următoarea perioadă?

Serghei Pușcuța: În primul rând, să lansăm SFS reorganizat, după sistemul de administrare bazat pe principii noi. Reorganizare trebuie făcută într-o manieră foarte inteligentă și profesionistă, pentru ca să nu afecteze contribuabilii.  O altă prioritate este lansarea în practică a proiectului TAMP (modernizarea administrării fiscale din Republica Moldova) cu suportul Băncii Mondiale, componenta de bază a căruia este modernizarea sistemului informaţional al SFS. Este un proiect cu o durată de cinci ani.

La fel, urmează să identificăm sediu nou pentru SFS, pentru că astăzi suntem dispersați în diferite sedii. Viitorul SFS este într-un sistem unificat, integru și consolidat. Respectiv, trebuie să identificăm și sediul unde vom implementa tehnologiile informaționale, să construim rețelele. Deja am identificat un imobil, este unul vechi, dar va fi reparat din temelie.

Prioritatea de bază a SFS este executarea, 100%, a părții de venit la buget.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...