37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Securitatea muncii. Legislația ar putea fi modificată

Securitatea muncii. Legislația ar putea fi modificată

06.04.2017891 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Obligația de înregistrare a instituțiilor de securitate și sănătate în muncă, într-un registru special, ar putea fi eliminată. La fel, datele cu caracter personal din fișele personale de instruire ale angajaților ar putea fi excluse. De asemenea, angajatorii vor avea posibilitatea să organizeze în unitate, prin intermediul personalului calificat, instruirea și verificarea cunoștințelor în materie de securitate electrică a personalului neelectrotehnic, cu acordarea grupei I de securitate electrică, fără a recurge la serviciile instituției specializate, conform prevederilor legale actuale.

Ministerul Muncii, Protecției Sociale şi Familiei a propus pentru consultări publice modificarea Hotărârii Guvernului pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă. De asemenea, mai multe acte urmează să fie abrogate.

Astfel, în proiect se precizează că, în cazul în care angajatorul nu are posibilitatea de a organiza activitățile de protecție și prevenire conform Regulamentului, acesta va organiza activitățile de protecție și prevenire recurgând la cel puțin una dintre următoarele modalități:

  • va desemna/angaja unul sau mai mulți lucrători/specialiști în domeniul securității și sănătății în muncă;
  • va organiza serviciul intern de protecţie şi prevenire;
  • va apela, concomitent sau alternativ, la unul sau mai multe servicii externe de protecție și prevenire.

În cazul în care activităţile economice desfăşurate în cadrul unităţii sunt din industrie, construcții, transporturi, precum și din alte domenii prevăzute în anexa nr. 1 a Regulamentului, angajatorul va desemnat unul sau mai mulți lucrători/specialiști în domeniul securității și sănătății în muncă, care vor supraveghea aplicarea activităților protecție și prevenire pe întreg procesul de lucru. În cazul în care numărul de salariați depășește 30 de muncitori, angajatorul este obligat să organizeze serviciul intern de protecţie şi prevenire.

Totodată, se propune ca, la încadrare în muncă și periodic, cel puţin o dată la 6 luni, va organiza în unitate instruirea şi verificarea cunoștințelor în materia securităţii electrice a personalului neelectrotehnic, cu acordarea grupei I de securitate electrică. Rezultatele instruirii şi verificarea cunoștințelor în materia securităţii electrice vor fi menționate în fişa personală de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Totodată, instruirea conducătorilor unităţilor, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor, lucrătorilor desemnaţi şi reprezentaţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se efectuează îndată după numirea lor în funcţiile respective şi, periodic, cel puţin o dată la 3 ani. Cursurile de instruire vor fi realizate de servicii externe de protecţie şi prevenire abilitate, în baza planului de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă coordonat cu ministerul de resort.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...