37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Sectorul privat, ”sub lupa” Legii integrității

Sectorul privat, ”sub lupa” Legii integrității

13.07.2017791 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Măsurile de asigurare a integrităţii în sectorul privat în relațiile cu sectorul public, transparența acționariatului sau transparența afacerilor sectorului privat cu statul sunt reglementate de Legea integrității, care a intrat în vigoare la data de 7 iulie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial. Legea conține un capitol separat pentru"cultivarea integrităţii în sectorul privat".

Astfel, art. 37 din Legea integrității prevede că, climatul de integritate a mediului de afaceri în relațiile cu sectorul public se cultivă prin:

  • respectarea procedurilor de achiziţie publică;
  • respectarea limitărilor de publicitate stabilite pentru agenţii publici;
  • respectarea restricţiilor şi limitărilor stabilite pentru foştii agenţi publici;
  • respectarea normelor de etică a afacerilor;
  • implementarea sistemelor de control intern;
  • transparenţa acţionariatului, fondatorilor, administratorilor şi beneficiarilor efectivi ai organizaţiilor comerciale;
  • transparenţa afacerilor sectorului privat cu statul.

Responsabilitatea pentru cultivarea climatului de integritate a mediului de afaceri revine administraţiei organizaţiilor comerciale.

Mai mult, conform Legii, organizaţiile comerciale sunt obligate:

  • să evite, timp de un an, angajarea fostului agent public, prevăzut la art. 24, care a avut, pe parcursul ultimului an, înainte de încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu, atribuţii directe de supraveghere și/sau control al respectivelor organizaţii comerciale;
  • să evite, timp de un an, acordarea împuternicirilor de reprezentare în faţa unei entităţi publice persoanei care, pe parcursul ultimului an, a activat în cadrul acestei entităţi.

Transparenţa acţionariatului, fondatorilor, administratorilor organizaţiilor comerciale

Pentru asigurarea încrederii societăţii faţă de integritatea sectorului privat, informaţiile cu privire la acţionarii, fondatorii, administratorii şi beneficiarii efectivi ai organizaţiilor comerciale se consideră de interes public, iar deţinătorii acestor informaţii asigură accesul la ele în regim on-line.

Conform art. 41 alin. (2), organizaţiile comerciale care au în calitate de fondator, acţionar sau deţinător al cotelor-părţi persoane juridice înregistrate în jurisdicţii care nu implementează standarde internaţionale de transparenţă, inclusiv privind structura acţionariatului, fondatorilor, administratorilor etc., persoane fizice cetăţeni ai acestor jurisdicţii sau persoane fizice şi juridice ai căror beneficiari efectivi sunt alte persoane fizice se înregistrează în Republica Moldova doar în cazul prezentării confirmării scrise a identităţii beneficiarilor efectivi, conform legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor.

Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina sa web lista jurisdicţiilor care nu implementează standarde internaţionale de transparenţă, de asemenea actualizează periodic informaţia dată.

Transparenţa afacerilor sectorului privat cu statul

Activele din sectorul public, precum şi activele ce aparţin şi/sau sunt gestionate de întreprinderile de stat, municipale sau societăţi comerciale cu capital de stat sau cu capital al administraţiei publice locale pot fi transferate în sectorul privat prin intermediul procedurilor de parteneriat public-privat, prin privatizare, concesionare sau încheiere a altor tipuri de contracte comerciale, în condiţii de transparenţă şi liberă concurenţă, cu respectarea prevederilor legislaţiei privind transparenţa în procesul decizional.

Statul, autorităţile publice centrale şi locale, întreprinderile de stat, municipale sau întreprinderile controlate de acestea (domeniul afacerilor statului) nu pot încheia contracte comerciale cu implicarea persoanelor fizice și juridice prevăzute la art. 41 alin. (2). Dacă nu există restricţia contractuală de subcontractare ulterioară, persoanele fizice și juridice, rezidente sau nerezidente, care au încheiat contracte comerciale în domeniul afacerilor statului au, timp de 5 ani, interdicţia de subcontractare cu implicarea persoanelor fizice și juridice prevăzute la art. 41 alin. (2), indiferent de numărul subcontractelor încheiate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...