37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Se caută membri ai Consiliului de supraveghere al BNM. Ce condiții trebuie să îndeplinească pretendenții

Se caută membri ai Consiliului de supraveghere al BNM. Ce condiții trebuie să îndeplinească pretendenții

08.06.2016513 views Agora.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Comisia economie, buget și finanțe organizează concurs public pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei. La concursul pentru funcția de membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei pot candida persoanele care dețin cetățenia, au studii relevante și o experiență de minim 10 ani.

Condițiile de eligibilitate după cum urmează:

 • deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 • au studii superioare de licență sau echivalente în domeniile economie, finanțe și bănci, juridic sau de audit;
 • au o experiență de muncă de cel puțin 10 ani în domeniul financiar, juridic sau de audit ori într-o funcție științifică sau academică în aceste domenii;
 • nu vor exercita activități ce ar putea genera conflicte de interese în procesul de realizare a funcției de membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

 • cerere de participare la concurs;
 • Curriculum Vitae;
 • copia buletinului de identitate (dovada cetăţeniei Republicii Moldova);
 • copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă și a altor acte doveditoare a vechimii în muncă;
 • cazierul judiciar (sau declarația pe proprie răspundere);
 • scrisoare de motivaţie (cel mult 2 pagini), scrisă în limba română, în care candidatul va prezenta propria viziune asupra activităţii Băncii Naționale a Moldovei;
 • declarația pe proprie răspundere a lipsei sau existenței conflictului de interese.

Candidații pot depune dosarele de înscriere la concurs până pe data de 27 iunie 2016, ora 17.00, pe adresa: municipiul Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162 (sediul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare), etajul 9, biroul 909 sau la adresa de e-mail ceb@parlament.md.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...