37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Scumpiri la unele genuri de activitate a taxei lunare pentru patenta de întreprinzător!

Scumpiri la unele genuri de activitate a taxei lunare pentru patenta de întreprinzător!

27.12.20162.041 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Prin Legea nr. 278 din 16 decembrie 2016, a fost modificată și completată Legea nr. 93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător.

Prin urmare, a fost modificat cuantumul taxei lunare pentru patenta de întreprinzător la următoarele genuri de activitate:

Genul de activitate

Cuantumul taxei lunare, lei

Chişinău, Bălţi, Bender, Tiraspol

Celelalte municipii, oraşele

Localităţile rurale

1

2

3

4

1. Comerţul cu amănuntul

până acum

de acum

până acum

de acum

până acum

de acum

1.1 Comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete, în chioşcuri (gherete), pavilioane şi din autovehicule

360

540

180

300

100

150

1.2. Comerţul cu produse alimentare și mărfuri uşor alterabile autohtone, cu condiţia respectării cerinţelor sanitar-epidemiologice privind depozitarea, păstrarea și comercializarea lor

540

700

360

500

100

200

Totodată, articolul 3 din lege a fost completat cu alineatul (62), conform căruia desfăşurarea activităţilor menţionate mai sus se permit doar în cadrul pieţelor comerciale create în condiţiile art. 12 din Legea nr 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior.

Articolul 4 la fel a fost completat cu alineatul (11), care prevede că desfăşurarea activităţilor menţionate mai sus se permit până în data de 31 decembrie 2018 numai pentru titularii de patentă care, la data de 31 decembrie 2016, vor deţine patente pentru activităţile respective.

Prezenta lege a fost publicată în Monitorul Oficial de astăzi, 27 decembrie și intră în vigoare din data publicării.

Notă:
Articolul 12 „Organizarea comerţului în pieţe"
din Legea nr 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior
    (1) Piaţa este o zonă special amenajată, unde se comercializează preponderent produse agricole, produse alimentare şi nealimentare, precum şi servicii, prin intermediul unităţilor comerciale amplasate în perimetrul acesteia.
    (2) În funcţie de specificul produselor comercializate, pieţele pot fi de mai multe tipuri: pieţe agroalimentare, pieţe de mărfuri nealimentare, pieţe auto, pieţe de flori, pieţe de mărfuri second hand, pieţe mixte etc.
    (3) Pieţele se creează în baza deciziei consiliului local. Administratorii pieței de comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale aprobă regulamentul pieţei elaborat în conformitate cu regulamentul-tip aprobat de Guvern.
    (4) Pieţele sînt administrate de către administratorul pieţei, care poate fi nemijlocit autoritatea administraţiei publice locale sau un agent economic, conform legislaţiei în vigoare. 
    (5) Locurile de vînzare în pieţele agroalimentare şi în cele mixte se acordă în mod prioritar producătorilor agricoli autohtoni în baza certificatului de producător eliberat de către primarul localităţii. Cota locurilor de vînzare pentru producătorii agricoli autohtoni se stabileşte de către administratorul pieţei în funcţie de tipul pieţei, dar nu poate constitui mai puţin de 50 la sută din suprafaţa comercială a pieţei agroalimentare şi 30 la sută din suprafaţa comercială a pieţei mixte.
    (6) Tarifele pentru serviciile pieţei se stabilesc de către administratorul pieţei în baza principiilor transparenţei, nediscriminării şi al echităţii economice şi, în termen de 30 de zile calendaristice, se coordonează cu autoritatea administraţiei publice locale. Mărimea tarifelor se calculează în raport cu cheltuielile suportate la prestarea serviciilor pieţei. Se interzice stabilirea de taxe pentru acces în piaţă.
    (7) Regulile specifice de desfăşurare a comerţului în pieţe, tipurile de pieţe, regulamentul-cadru de funcţionare a pieţelor, precum şi lista mărfurilor interzise  comercializării în pieţe se aprobă de către Guvern.

Prin Legea nr. 278 din 16 decembrie 2016, a fost modificată și completată Legea nr. 93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător.

Prin urmare, a fost modificat cuantumul taxei lunare pentru patenta de întreprinzător la următoarele genuri de activitate:

Genul de activitate

Cuantumul taxei lunare, lei

Chişinău, Bălţi, Bender, Tiraspol

Celelalte municipii, oraşele

Localităţile rurale

1

2

3

4

1. Comerţul cu amănuntul

până acum

de acum

până acum

de acum

până acum

de acum

1.1 Comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete, în chioşcuri (gherete), pavilioane şi din autovehicule

360

540

180

300

100

150

1.2. Comerţul cu produse alimentare și mărfuri uşor alterabile autohtone, cu condiţia respectării cerinţelor sanitar-epidemiologice privind depozitarea, păstrarea și comercializarea lor

540

700

360

500

100

200

Totodată, articolul 3 din lege a fost completat cu alineatul (62), conform căruia desfăşurarea activităţilor menţionate mai sus se permit doar în cadrul pieţelor comerciale create în condiţiile art. 12 din Legea nr 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior.

Articolul 4 la fel a fost completat cu alineatul (11), care prevede că desfăşurarea activităţilor menţionate mai sus se permit până în data de 31 decembrie 2018 numai pentru titularii de patentă care, la data de 31 decembrie 2016, vor deţine patente pentru activităţile respective.

Prezenta lege a fost publicată în Monitorul Oficial de astăzi, 27 decembrie și intră în vigoare din data publicării.

Notă:
Articolul 12 „Organizarea comerţului în pieţe"
din Legea nr 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior
    (1) Piaţa este o zonă special amenajată, unde se comercializează preponderent produse agricole, produse alimentare şi nealimentare, precum şi servicii, prin intermediul unităţilor comerciale amplasate în perimetrul acesteia.
    (2) În funcţie de specificul produselor comercializate, pieţele pot fi de mai multe tipuri: pieţe agroalimentare, pieţe de mărfuri nealimentare, pieţe auto, pieţe de flori, pieţe de mărfuri second hand, pieţe mixte etc.
    (3) Pieţele se creează în baza deciziei consiliului local. Administratorii pieței de comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale aprobă regulamentul pieţei elaborat în conformitate cu regulamentul-tip aprobat de Guvern.
    (4) Pieţele sînt administrate de către administratorul pieţei, care poate fi nemijlocit autoritatea administraţiei publice locale sau un agent economic, conform legislaţiei în vigoare. 
    (5) Locurile de vînzare în pieţele agroalimentare şi în cele mixte se acordă în mod prioritar producătorilor agricoli autohtoni în baza certificatului de producător eliberat de către primarul localităţii. Cota locurilor de vînzare pentru producătorii agricoli autohtoni se stabileşte de către administratorul pieţei în funcţie de tipul pieţei, dar nu poate constitui mai puţin de 50 la sută din suprafaţa comercială a pieţei agroalimentare şi 30 la sută din suprafaţa comercială a pieţei mixte.
    (6) Tarifele pentru serviciile pieţei se stabilesc de către administratorul pieţei în baza principiilor transparenţei, nediscriminării şi al echităţii economice şi, în termen de 30 de zile calendaristice, se coordonează cu autoritatea administraţiei publice locale. Mărimea tarifelor se calculează în raport cu cheltuielile suportate la prestarea serviciilor pieţei. Se interzice stabilirea de taxe pentru acces în piaţă.
    (7) Regulile specifice de desfăşurare a comerţului în pieţe, tipurile de pieţe, regulamentul-cadru de funcţionare a pieţelor, precum şi lista mărfurilor interzise  comercializării în pieţe se aprobă de către Guvern.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...