37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Schemele de evitare a TVA de la serviciile de arendă prin intermediul leasingului operaţional sunt anulate

Schemele de evitare a TVA de la serviciile de arendă prin intermediul leasingului operaţional sunt anulate

05.03.20111.629 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Schemele de evitare a TVA de la serviciile de arendă prin intermediul leasingului operaţional sunt anulate

 

Curtea Constituţională a declarat Legea nr.193 din 15.07.2010, conform cărei „livrările de mărfuri şi servicii în cadrul unui contract de leasing (financiar sau operaţional) sunt scutite de TVA”, ca fiind neconstituţională.

Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.5 din 18.02.2011, prin care s-a hotărît neconstituţionalitate unui şir întreg de legi aprobate în perioada 9-15 iulie 2010, a fost publicată în Monitorul Oficial nr.34-36 din 04.03.2011.

Legea nr.193 din 15.07.2010, care nu mai are putere din data de 04.03.2011, mai prevedea că „La punerea în liberă circulaţie a unui obiect al leasingului, ca urmare a realizării de către locator al opţiunii de procurare a acestui bun la expirarea contractului de leasing şi a achitării integrale a plăţilor de leasing, drepturile de import nu se calculează şi nu se achită.”

Tot neconstituţionale au fost declarate:

- art.1(3) din Legea nr.175 din 09.07.2010 pentru modificarea Legii nr.440-XV din 27.07.2001 „Cu privire la zonele economice libere”, conform căruia a fost introdus alineatul (101) la art.6 „Prin derogare de la prevederile alineatului (10) lit.a), rezidenţii care, la data punerii în aplicare a prevederilor menţionate, implementau proiecte investiţionale legate de producerea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice sunt în drept să continue realizarea acestora în condiţiile prevăzute de contractul încheiat cu Administraţia, în vigoare la momentul punerii în aplicare a prevederilor prezentei legi” şi a fost abrogat alineatul 12 „Volumul mărfurilor (serviciilor) importate anterior sau produse în zona liberă, pe care rezidentul le realizează pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, nu poate depăşi 30 la sută din volumul total de realizare a mărfurilor (serviciilor) timp de un an, cu excepţia celor de substituire a mărfurilor de import”.

- punctul 1 (e) din Anexa la Legea nr.451-XV din 30.07.2001 „Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” în redacţia Legii nr.176 din 15.07.2010, conform căruia a fost diminuată taxa de licenţă de la 360000 lei la 180000 lei pentru fiecare masă de joc pentru cazinourile 6 mese de joc şi mai puţine, cazinourilor cu mai mult de 7 mese de joc aplicîndu-se taxa de 360000 lei.

 

Schemele de evitare a TVA de la serviciile de arendă prin intermediul leasingului operaţional sunt anulate

 

Curtea Constituţională a declarat Legea nr.193 din 15.07.2010, conform cărei „livrările de mărfuri şi servicii în cadrul unui contract de leasing (financiar sau operaţional) sunt scutite de TVA”, ca fiind neconstituţională.

Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.5 din 18.02.2011, prin care s-a hotărît neconstituţionalitate unui şir întreg de legi aprobate în perioada 9-15 iulie 2010, a fost publicată în Monitorul Oficial nr.34-36 din 04.03.2011.

Legea nr.193 din 15.07.2010, care nu mai are putere din data de 04.03.2011, mai prevedea că „La punerea în liberă circulaţie a unui obiect al leasingului, ca urmare a realizării de către locator al opţiunii de procurare a acestui bun la expirarea contractului de leasing şi a achitării integrale a plăţilor de leasing, drepturile de import nu se calculează şi nu se achită.”

Tot neconstituţionale au fost declarate:

- art.1(3) din Legea nr.175 din 09.07.2010 pentru modificarea Legii nr.440-XV din 27.07.2001 „Cu privire la zonele economice libere”, conform căruia a fost introdus alineatul (101) la art.6 „Prin derogare de la prevederile alineatului (10) lit.a), rezidenţii care, la data punerii în aplicare a prevederilor menţionate, implementau proiecte investiţionale legate de producerea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice sunt în drept să continue realizarea acestora în condiţiile prevăzute de contractul încheiat cu Administraţia, în vigoare la momentul punerii în aplicare a prevederilor prezentei legi” şi a fost abrogat alineatul 12 „Volumul mărfurilor (serviciilor) importate anterior sau produse în zona liberă, pe care rezidentul le realizează pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, nu poate depăşi 30 la sută din volumul total de realizare a mărfurilor (serviciilor) timp de un an, cu excepţia celor de substituire a mărfurilor de import”.

- punctul 1 (e) din Anexa la Legea nr.451-XV din 30.07.2001 „Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” în redacţia Legii nr.176 din 15.07.2010, conform căruia a fost diminuată taxa de licenţă de la 360000 lei la 180000 lei pentru fiecare masă de joc pentru cazinourile 6 mese de joc şi mai puţine, cazinourilor cu mai mult de 7 mese de joc aplicîndu-se taxa de 360000 lei.

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...