37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Să gândim la scară mică – noua abordare a Legii privind întreprinderile mici și mijlocii

Să gândim la scară mică – noua abordare a Legii privind întreprinderile mici și mijlocii

22.12.2016823 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Legea privind întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) a intrat în vigoare la 16 decembrie curent. Noul document va înlocui prevederile actuale ale Legii privind susținerea întreprinderilor mici și mijlocii din iulie 2016.

Documentul stabilește cadrul legal pentru microîntreprinderi, întreprinderile mici și mijlocii, precum și măsurile de susținere pentru crearea și dezvoltarea lor.

Scopul documentului constă în asigurarea dezvoltării durabile a întreprinderilor micro, mici și mijlocii prin îmbunătățirea cadrului legislativ și a mediului economic.

Potrivit Legii, în categoria IMM-urilor vor fi incluse întreprinderile cu un număr de angajați de la 9 la 250 de persoane, cu venitul anual de vânzări de 50 milioane de lei, iar volumul total de vânzări - 50 de milioane de lei.

Cu excepția microcirculației, care a fost majorată de la 3 până la 9 milioane de lei, clasificarea IMM-urilor a rămas aceleași:

  • compania micro - întreprindere cu un număr de angajați nu mai mult de 9 persoane, o cifră de afaceri anuală de până la 9 milioane lei, iar volumul total al activelor ce îi aparțin este în sumă de 9 milioane lei;
  • întreprindere mică - o întreprindere cu numărul de angajați de la 10 la 49 de persoane, o cifră de afaceri anuală de până la 25 milioane lei, volumul total al activelor deținute este de până la 25 milioane lei;
  • întreprindere mijlocie - o întreprindere cu numărul de angajați de la 50 la 249 de persoane, o cifră de afaceri anuală de 50 milioane lei, volumul total al activelor deținute de aceasta este de 50 milioane lei.

Una din principalele prevederi ale noii legi se referă la crearea unui cadru favorabil pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. În acest scop, Ministerul Economiei, precum și alte autorități publice sunt obligate să inițieze și să asigure măsuri necesare pentru protecția IMM-urilor în relațiile lor cu statul. Politica statului în domeniul IMM-urilor se va baza pe principiul «a gândi întâi la scară mică».

O altă prevedere a legii este instituirea de către Guvern a Consiliului Consultativ pentru dezvoltarea sectorului IMM, misiunea căruia va consta în analiza competitivității industriei și a mediului de afaceri, formularea recomandărilor în vederea îmbunătățirii condițiilor pentru IMM-uri etc. Consiliul va servi drept o platformă de dialog între angajatori și agențiile guvernamentale pentru a oferi posibilitate antreprenorilor să participe la îmbunătățirea legislației din domeniu.

Legea nouă conține și prevederi referitoare la unele facilități pentru IMM. Astfel, conform documentului, pe parcursul a trei ani de la crearea și înregistrarea întreprinderii controalele de stat vor avea doar caracter consultativ. Cât privește controalele financiare, acestea vor avea loc o dată în trei ani.

Legea mai prevede crearea, pe lângă Organizația pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM), unui Fond de creditare a IMM-urilor. Acest Fond va fi creat în scopul garantării împrumuturilor obținute de către IMM-uri de la instituțiile financiare, în cazul în care acestea nu au suficiente garanții. Prin crearea Fondului, ODIMM va oferi beneficiarilor instrumente financiare necesare pentru a sprijini dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii...

Noua lege conține un articol care descrie acțiunile pe care le va întreprinde statul pentru a facilita accesul la finanțare și pentru a atrage investiții în IMM-uri. De exemplu, agențiile guvernamentale vor dezvolta și pune în aplicare instrumentele financiare de sprijin pentru IMM-uri de sensibilizare, vor negocia și coopera cu diferiți creditori și parteneri. Atragerea fondurilor pentru acest sector va fi susținută prin crearea unei platforme de finanțare on-line colectivă (crowdfunding).

Întreprinderile nou create vor beneficia de stimulente fiscale sporite, acordarea de asistență financiară, informare, consiliere și sprijin logistic pe parcursul perioadei de trei ani de la data înregistrării. Întreprinderile debutante vor mai dispune de următoarele beneficii:

  • scutirea de la plata taxei de înregistrare;
  • suportul oferit de Fondul de creditare pentru implementarea planurilor de afaceri și anume - până la 80% din valoarea creditului solicitat, dar care să nu depășească 500 de mii de lei;
  • consultanță, instruire și suport din partea ODIMM.

O altă serie de prevederi ale Legii țin de oferirea suportului din partea statului în furnizarea de educație antreprenorială și formare profesională continuă.

În prezent, în Republica Moldova, ponderea IMM-urilor reprezintă mai mult de 97,4% din numărul total al întreprinderilor din țară, iar ponderea acestora în PIB este de 32%. În sectorul IMM-urilor sunt angajați 55% din populația încadrată în câmpul muncii. Veniturile din vânzări ale sectorului IMM depășește circa 33% din veniturile din economie.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...