37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Rezultatele prezentării Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2013

Rezultatele prezentării Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2013

24.06.2014762 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Rezultatele prezentării Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2013

Serviciul Fiscal de Stat mulțumește celor 179 149 mii de contribuabili, persoane fizice şi juridice, care au depus Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2013.

Eforturile depuse de Serviciul Fiscal de Stat întru mediatizarea dreptului şi obligaţiilor contribuabililor, inclusiv de a depune Declaraţia cu privire la impozitul pe venit, precum şi modificările operate la Codul fiscal, şi, nu în ultimul rând, majorarea gradului de conformare benevolă, precum şi aplicaţia nouă ,,Declaraţia precomplectată”, au condus la creşterea numărului de declaraţii depuse.

În perioada ianuarie-martie, au fost recepționate 260 154 de declaraţii sau cu 27 652 mai multe decât în perioada similară a anului precedent. Numărul declarațiilor pe venit depuse de către persoanele fizice-cetăţeni constituie 161 248 declarații, majorîndu-se cu 24 757 declaraţii faţă de perioada similară a anului 2013.

Persoanele care au depus Declaraţia privind impozitul pe venit au utilizat fie metoda clasică - de raportare pe suport de hârtie, fie au operat prin intermediul serviciilor electronice fiscale.

Numărul declaraţiilor pe venit perfectate prin intermediul serviciului „Declaraţie electronică” în anul 2014 s-a majorat, înregistrînd cifra de 32 046 declaraţii, inclusiv 4 125 declaraţii perfectate de către persoanele fizice-cetăţeni (mai mult cu 988 declaraţii decît în perioada similară a anului precedent). Prin intermediul serviciului „Declaraţie rapidă” au fost depuse 15 966 declaraţii, inclusiv 11 605 declaraţii perfectate de către persoanele fizice-cetăţeni (mai mult cu 622 declaraţii decît în perioada similară a anului precedent). Aceste date demonstrează că serviciile electronice fiscale obţin încrederea contribuabililor, iar cetăţenii, la rândul lor, optează pentru calitatea şi operativitatea prelucrării datelor. Totodată prevalează numărul maxim de declaraţii prezentate pe suport de hîrtie care constituie 212 142 declaraţii, inclusiv 145 518 declaraţii perfectate de către persoanele fizice-cetăţeni (mai mult cu 23147 declaraţii decît în perioada similară a anului precedent).

Prin urmare, s-a constatat o majorare a numărului de declaraţii prezentate în termen de către persoanele fizice-cetăţeni, cu 25 696 declaraţii mai mult decît în perioada similară a anului precedent.

Pentru anul 2013, în conformitate cu informaţiile generalizate din Declaraţiile cu privire la impozitul pe venit prezentate, numărul persoanelor juridice care au prezentat Declaraţia cu privire la impozitul pe venit al persoanelor juridice a constituit 36 177 contribuabili mai mult cu 3764 contribuabili pentru perioada similară a anului precedent, care au înregistrat 243 972,10 mln. lei total venituri şi 229 921,86 mln. lei total cheltuieli, comparativ cu anul precedent atît veniturile cît şi cheltuielile au crescut respectiv cu 85 022,0 mln.lei şi 73 245,2 mln.lei. Total profit obţinut 14 050,24 mln.lei din care impozit pe venit spre plată 1 386,92 comparativ cu perioada similară a anului precedent profitul a înregistrat o creştere de 11 793,16 mln.lei şi impozit pe venit spre plată cu 577,51 mln.lei.

Principalele ramuri ale economiei naţionale care au înregistrat venituri preponderente sunt:

     - Comerţ cu ridicata si cu amănuntul – venit 83 699.24 mln.lei şi impozit 433.51 mln.lei (G);
     - Industria prelucrătoare – venit 30 789.65 mln.lei şi impozit 192.20 mln.lei (D);
     - Tranzacţii imobiliare – venit 20 723.03 mln.lei şi impozit 188.53 mln.lei (K)

În anul 2013, numărul persoanelor-fizice cetăţeni încadraţi în câmpul muncii în Republica Moldova a atins cifra de 1,16 mln. persoane, cu 7 931 persoane mai puţin decît în anul 2012. Suma impozitului reţinut s-a majorat – de la 1,92 mlrd. lei în anul 2012, la 2,10 mlrd. lei în anul 2013, creşterea fiind de 180 mil/ lei sau 9,47%.

Pentru anul 2013, din totalul Declaraţiilor pe venit depuse de către persoanele fizice şi din Notele de informare prezentate de către angajatori, la situaţia din perioada ianuarie-martie 2014 au fost identificate 231 de persoane cu venituri anuale de peste 1 milion lei fiecare. În perioada de raportare a anului 2013 pentru anul 2012 au fost identificate 224 de persoane cu veniturile anuale de peste 1 milion lei.

În acest context menţionăm că cea mai mare sumă a venitului obţinut de către o persoană fizică în anul 2013, exclusiv din salariu, a fost de peste 14,5 milioane lei. În anul 2012 suma maximală a constituit peste 7 milioane lei. Cea mai tânără persoană din această categorie are 21 de ani, cea mai vârstnică – 82 de ani. În funcţie de gen, s-au înregistrat 169 de persoane de genul masculin, deţinând o pondere de 73,16 %, şi 62 de genul feminin, cu o pondere de 26,84%.

Din cele 231 de persoane cu venituri anuale de peste 1 milion lei, 201 persoane (87,02%) sunt din municipiul Chişinău, iar 5 persoane sunt din municipiul Bălţi. Ceilalţi sunt originari din alte raioane ale republicii – Anenii Noi, Edineţ, Ialoveni, Teleneşti, Briceni, Comrat, Drochia, Cahul, Făleşti, Floreşti, Hînceşti, Orhei, Rezina, Sîngerei, Soroca, Ungheni etc.

Detalii în prezentarea PowerPoint

Comentarii

  1. Tatiana spune:

    179 149 mii constituie 179 mln

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...