37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Rezultatele obţinute în urma verificărilor persoanelor care desfăşoară activitate ilicită de întreprinzător

Rezultatele obţinute în urma verificărilor persoanelor care desfăşoară activitate ilicită de întreprinzător

11.11.2016863 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Notă-raport Cu privire la rezultatele obţinute în urma verificărilor persoanelor care desfăşoară activitate ilicită de întreprinzător pentru perioada 9 luni ale anului 2016

Una dintre sarcinile de bază ale Serviciului Fiscal de Stat este depistarea și aducerea în cadrul legal a contribuabililor  care desfăşoară ilicit activitate de întreprinzător, aplicând toate pârghiile legale posibile.

Activitatea ilicită reprezintă desfășurarea unei activități de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate publică competentă, potrivit legii, ori cu act de înregistrare declarat nevalabil care se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale în baza art. 263 alin. (1) din Codul contravențional, inclusiv fiind prevăzută ridicarea corpurilor delicte pasibile de confiscare. În scopul verificării respectării legislaţiei în domeniul dat, SFS a întreprins un şir de acţiuni conform competenţelor.

Pentru  asigurarea conformării contribuabililor la respectarea modului stabilit de înregistrare (reînregistrare) de stat și de desfășurare a activității de întreprinzător de către Serviciul Fiscal de Stat pentru perioada 01.01-30.09.2016 au fost întreprinse măsuri şi acţiuni de rigoare faţă de persoanele ce desfăşoară activitate de întreprinzător în domeniile  comerţ şi prestarea serviciilor, care s-au soldat cu următoarele rezultate:
- au fost întocmite 4 449 procese-verbale contravenţionale pentru desfășurarea activității ilicite;
- au fost aplicate sancţiuni în sumă de 4 797,4 mii lei în baza proceselor-verbale contravenţionale întocmite;
- au fost aduşi în cadrul legal 2 125 de contribuabili:
- prin eliberarea a 1 574 patente de întreprinzător,
- prin angajarea a 458 persoane în calitate de salariaţi,
- prin înregistrarea a 17 întreprinderi individuale,
- 32 societăţi cu răspundere limitată şi 44 gospodării ţărăneşti.

Tabelul nr. 1 - numărul proceselor-verbale contravenţionale întocmite în urma verificărilor persoanelor care desfăşoară activitate ilicită ( 9 luni ale anului 2016 comparativ cu 9 luni ale anului 2015)

În urma analizei datelor obţinute se constată o scădere considerabilă a indicatorilor, şi anume pentru 9 luni ale anului 2016 au fost întocmite 4 449 procese-verbale contravenţionale pentru desfășurarea activității ilicite, comparativ cu 12 149 procese-verbale contravenţionale întocmite pentru perioada similară a anului 2015, ce constituie cu 7 700 procese-verbale mai puţin.

Respectiv, au fost aplicate sancţiuni în sumă de 4 797,4 mii lei în baza proceselor-verbale contravenţionale întocmite, comparativ cu 11 321 mii lei pentru 9 luni ale anului 2015, ce constituie cu 6 524,5 mii lei mai puţin.

Totodată, în perioada de gestiune, în urma acţiunilor de monitorizare a persoanelor ce desfăşoară activitate ilicită, de către  unele inspectorate fiscale de stat teritoriale (IFST) au fost înregistrate rezultate bune: IFS mun. Chişinău, IFS mun. Bălţi, IFS Cahul, IFS Floreşti, IFS UTA Găgăuzia, IFS Străşeni, IFS Ungheni, IFS Ştefan Vodă.

Concomitent, se constată că unele IFST au înregistrat rezultate insuficiente în partea ce vizează întreprinderea acțiunilor  la compartimentul respectiv, cum ar fi IFS Ialoveni, IFS Criuleni, IFS Leova, IFS Teleneşti.

Tabelul nr. 2 - numărul proceselor-verbale contravenţionale întocmite în urma verificărilor persoanelor care desfăşoară activitate ilicită pe domenii de activitate

Cu privire la rezultatele obţinute în urma acţiunilor întreprinse faţă de persoanele care desfăşoară activitate ilicită în domeniul de transportare de călători şi bagaje /internaţional de pasageri /în regim de taxi, în perioada 9 luni ale anului 2016 de către IFST pentru perioada 01.07.-30.09.2016 au fost întocmite 185 procese-verbale contravenţionale şi aplicate sancţiuni contravenţionale în sumă de 350,2 mii lei.

Pentru perioada septembrie 2016 de către IFS mun. Chişinău au fost întocmite 12 procese-verbale contravenţionale, fiind aplicate sancţiuni în mărime de 12 000 lei, de către IFS Nisporeni au fost întocmite 10 procese-verbale contravenţionale, fiind aplicate sancţiuni în mărime de 10,0 mii lei, de către IFS Cimişlia  au fost întocmite 3 procese-verbale contravenţionale, fiind aplicate amenzi în mărime de 1,0 mii lei. (tab. nr.3)

Astfel, de către IFST au fost efectuate verificări faţă de persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător în domeniul transportului internaţional de pasageri cu întocmirea a 112 procese-verbale contravenţionale, fiind aplicate  sancţiuni în mărime  de 287 mii lei, achitate fiind 79,3 mii lei.

Tabelul nr. 3 - numărul proceselor- verbale contravenţionale întocmite în urma verificărilor persoanelor care desfăşoară activitate ilicită în domeniul transportului internaţional pentru 9 luni  ale anului 2016

Totodată, în scopul contracarării activităţii de întreprinzător în domeniul transportului internaţional de pasageri 2 persoane fizice au fost supuse verificărilor de către SFS, care s-au soldat cu întocmirea actelor de control şi emiterea deciziilor asupra cazurilor de încălcare a legislaţiei, cu calcularea suplimentară la buget a impozitelor şi altor plăţi în sumă totală de 924,6 mii lei.

Serviciul Fiscal de Stat va întreprinde acţiuni în vederea contracarării fenomenului desfăşurării activităţii ilicite de întreprinzător continuu, dat fiind  faptul că activitatea ilicită pe segmentele respective prezintă pericol nu doar pentru sistemul bugetar, dar şi pentru sănătatea şi siguranţa populaţiei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...