37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Rezultatele consultărilor publice a Politicii fiscale și vamale pentru anul 2018

Rezultatele consultărilor publice a Politicii fiscale și vamale pentru anul 2018

06.09.20171.033 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor a finalizat procesul de examinare a propunerilor şi obiecțiilor la proiectul Politicii fiscale şi vamale pentru 2018, recepționate ca urmare a consultărilor publice cu mediul de afaceri şi comunitatea de experți.

Consultările publice ale Proiectului Politicii fiscale şi vamale pentru 2018 s-au finalizat pe 20 iulie curent.
Ministerul Finanțelor, urmărește ca proiectul să fie aprobat de către cabinetul de miniștri nu mai târziu de 4 octombrie 2017, conform calendarului procesului de elaborare, promovare și adoptare a proiectului de lege vizat. Ulterior, adoptarea în Parlament urmează a fi efectuată în lunile octombrie - noiembrie, pentru ca până la finele anului, acest document să fie promulgat și să intre în vigoare din 1 ianuarie 2018.

Cotele de impozit pentru persoane fizice şi întreprinzători individuali pentru anul 2018, au fost stabilite în mărime de:
- 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 33000 lei;
- 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 33000 lei;

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, a venit cu propunerea de introducere a unei noi cote de impozitare de 22 %, a veniturilor ce depășesc 240 de mii de lei anual, argumentând decizia prin tendința de a implementa standardele europene, dat fiind faptul că în țările europene, pentru persoanele fizice cu venituri mari sînt stabilite cote de impozitare maxime. Totuși, această propunere a fost respinsă, deoarece se crede că instituirea unei noi cote (22%) a impozitului pe venit şi a unei noi tranşe de venit impozabil va conduce la motivarea persoanelor fizice de a primi salariul „în plic" şi respectiv, diminuarea încasărilor la buget din impozitul pe venitul persoanelor fizice, plăţilor obligatorii către bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
Ministerul Economiei, la fel a venit cu inițiativa de a introduce o cotă unică de impozitare pentru persoanele fizice, în mărime de 15 %, cu majorarea scutirii personale până la nivelul minimului de existenţă (1800 lei), cu ajustarea concomitentă a scutirilor majore şi a celor pentru persoanele întreţinute. Propunerea la fel a fost respinsă, argumentând faptul că implimentarea impozitului unic pe venitul persoanelor vizate, va fi resimţită doar de persoanele cu venituri mari, de cei care câştigă peste salariul mediu din economie.

Art. 24 alin. (13) privind deducerea reziduurilor, deşeurilor şi perisabilităţii, urma să fie completat prin introducerea limitei deductibile de 1 % din venitul impozabil. Mai multe instituții și-au exprimat nemulțumirea față de această normă invocând diverse motive și respectiv, propunerea de completare urmează a fi exclusă din proiectul de lege.

Persoanele specificate la art.90 din codul fiscal urmează să reţină un impozit în mărime de 5% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural. Această propunere, a stârnit un val de nemulțumiri în rândurile unor asociații, care au venit cu propunerea de excludere a acestei prevederi din proiectul de lege, deaorece nu ar fi una echitabilă și ar descuraja și dezavantaja persoanele fizice în ce privește realizarea produselor agricole, stimulând totodată vânzările la negru și respectiv creând condiții de dezvoltare a economiei tenebre. Propunerea a fost respinsă.

ACAP, a propus majorarea limitei procentuale ce permite neimpunerea cu TVA a bunurilor distribuite cu titlu gratuit în cadrul promoţiilor până la 0,5 % (în prezent limita este de 0,2% din venitul din vânzări a anului precedent) și de prevăzut posibilitatea ca de această facilitate să beneficieze și firmele nou create pe parcursul anului, care investesc activ în promovare chiar din primul an de activitate, în mărime lunară de 0,5% din venitul realizat în luna precedentă. Argumentul de bază este că limita actuală nu este suficientă pentru desfășurarea activității de promovare a vânzărilor. Practica arată ca această limită, la întreprinderile mari se consumă in 3-5 luni. Pe de altă parte, întreprinderile nou create au nevoie să-și promoveze vânzările mai agresiv la începutul activității, respectiv trebuie de prevăzut un mecanism prin care să beneficieze de aceasta. Propunerea a fost acceptată.

CNSM, a propus repetat, completarea art.96, lit. b) din Codul fiscal, cu o nouă poziție la cota redusă de impozitare cu TVA - îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copii. S-a argumentat insuficiența mijloacelor financiare pentru a acoperi minimul de existență pentru un copil în vârstă de 7-17 ani. Propunerea a fost respinsă motivându-se atragerea după sine în caz de accept, a diminuării semnificative a veniturilor bugetare.

Ministerul Economiei, a propus scutirea de TVA a lucrărilor de cercetare științifică și de proiectare, elaborările experimentale, efectuate în scopul creării noilor tipuri de produse sau de perfecționare a producției și tehnologiilor, contractate de agenți economici sau efectuate de către aceștia în interesul propriu, în modul stabilit de Guvern. Propunerea a fost respinsă, din motiv că actualmente conform art.103 alin.(1) pct.27) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA serviciile organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării acreditate de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare.

Mai multe detalii despre sinteza rezultatelor examinării propunerilor și obiecțiilor găsiți aici.

Ministerul Finanțelor a finalizat procesul de examinare a propunerilor şi obiecțiilor la proiectul Politicii fiscale şi vamale pentru 2018, recepționate ca urmare a consultărilor publice cu mediul de afaceri şi comunitatea de experți.

Consultările publice ale Proiectului Politicii fiscale şi vamale pentru 2018 s-au finalizat pe 20 iulie curent.
Ministerul Finanțelor, urmărește ca proiectul să fie aprobat de către cabinetul de miniștri nu mai târziu de 4 octombrie 2017, conform calendarului procesului de elaborare, promovare și adoptare a proiectului de lege vizat. Ulterior, adoptarea în Parlament urmează a fi efectuată în lunile octombrie - noiembrie, pentru ca până la finele anului, acest document să fie promulgat și să intre în vigoare din 1 ianuarie 2018.

Cotele de impozit pentru persoane fizice şi întreprinzători individuali pentru anul 2018, au fost stabilite în mărime de:
- 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 33000 lei;
- 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 33000 lei;

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, a venit cu propunerea de introducere a unei noi cote de impozitare de 22 %, a veniturilor ce depășesc 240 de mii de lei anual, argumentând decizia prin tendința de a implementa standardele europene, dat fiind faptul că în țările europene, pentru persoanele fizice cu venituri mari sînt stabilite cote de impozitare maxime. Totuși, această propunere a fost respinsă, deoarece se crede că instituirea unei noi cote (22%) a impozitului pe venit şi a unei noi tranşe de venit impozabil va conduce la motivarea persoanelor fizice de a primi salariul „în plic" şi respectiv, diminuarea încasărilor la buget din impozitul pe venitul persoanelor fizice, plăţilor obligatorii către bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
Ministerul Economiei, la fel a venit cu inițiativa de a introduce o cotă unică de impozitare pentru persoanele fizice, în mărime de 15 %, cu majorarea scutirii personale până la nivelul minimului de existenţă (1800 lei), cu ajustarea concomitentă a scutirilor majore şi a celor pentru persoanele întreţinute. Propunerea la fel a fost respinsă, argumentând faptul că implimentarea impozitului unic pe venitul persoanelor vizate, va fi resimţită doar de persoanele cu venituri mari, de cei care câştigă peste salariul mediu din economie.

Art. 24 alin. (13) privind deducerea reziduurilor, deşeurilor şi perisabilităţii, urma să fie completat prin introducerea limitei deductibile de 1 % din venitul impozabil. Mai multe instituții și-au exprimat nemulțumirea față de această normă invocând diverse motive și respectiv, propunerea de completare urmează a fi exclusă din proiectul de lege.

Persoanele specificate la art.90 din codul fiscal urmează să reţină un impozit în mărime de 5% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural. Această propunere, a stârnit un val de nemulțumiri în rândurile unor asociații, care au venit cu propunerea de excludere a acestei prevederi din proiectul de lege, deaorece nu ar fi una echitabilă și ar descuraja și dezavantaja persoanele fizice în ce privește realizarea produselor agricole, stimulând totodată vânzările la negru și respectiv creând condiții de dezvoltare a economiei tenebre. Propunerea a fost respinsă.

ACAP, a propus majorarea limitei procentuale ce permite neimpunerea cu TVA a bunurilor distribuite cu titlu gratuit în cadrul promoţiilor până la 0,5 % (în prezent limita este de 0,2% din venitul din vânzări a anului precedent) și de prevăzut posibilitatea ca de această facilitate să beneficieze și firmele nou create pe parcursul anului, care investesc activ în promovare chiar din primul an de activitate, în mărime lunară de 0,5% din venitul realizat în luna precedentă. Argumentul de bază este că limita actuală nu este suficientă pentru desfășurarea activității de promovare a vânzărilor. Practica arată ca această limită, la întreprinderile mari se consumă in 3-5 luni. Pe de altă parte, întreprinderile nou create au nevoie să-și promoveze vânzările mai agresiv la începutul activității, respectiv trebuie de prevăzut un mecanism prin care să beneficieze de aceasta. Propunerea a fost acceptată.

CNSM, a propus repetat, completarea art.96, lit. b) din Codul fiscal, cu o nouă poziție la cota redusă de impozitare cu TVA - îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copii. S-a argumentat insuficiența mijloacelor financiare pentru a acoperi minimul de existență pentru un copil în vârstă de 7-17 ani. Propunerea a fost respinsă motivându-se atragerea după sine în caz de accept, a diminuării semnificative a veniturilor bugetare.

Ministerul Economiei, a propus scutirea de TVA a lucrărilor de cercetare științifică și de proiectare, elaborările experimentale, efectuate în scopul creării noilor tipuri de produse sau de perfecționare a producției și tehnologiilor, contractate de agenți economici sau efectuate de către aceștia în interesul propriu, în modul stabilit de Guvern. Propunerea a fost respinsă, din motiv că actualmente conform art.103 alin.(1) pct.27) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA serviciile organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării acreditate de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare.

Mai multe detalii despre sinteza rezultatelor examinării propunerilor și obiecțiilor găsiți aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...