37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Rezidenții parcurilor IT vor prezenta 3 dări de seamă tipice. Vezi care sunt acestea

Rezidenții parcurilor IT vor prezenta 3 dări de seamă tipice. Vezi care sunt acestea

17.08.20172.599 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform unui proiect al Ministerului Finanțelor, prezentat spre dezbateri publice, rezidenții parcurilor pentru tehnologii informaționale urmează să prezinte 3 dări de seamă, aferente salariului și plăților efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației, în folosul angajaților și impozitului unic datorat în conformitate cu Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informației nr.77 din 21.04.2016 și Capitolul 1 al titlului X din Codul fiscal:

 1. Formularul-tip „Declarația cu privire la impozitul unic (Forma IU 17)" și modul de completare a acestuia, care se va prezenta Serviciul Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, conform art.373 alin.(1) din Codul fiscal;
 2. Formularul-tip „Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților (Forma ISATI 17)", și modul de completare a acestuia. Urmează a fi prezintat Serviciului Fiscal de Stat anual, până la data de 25 ianuarie a anului următor anului calendaristic în care au fost efectuate plăți în folosul angajaților, şi are scop informative, conform art.374 alin.(1) din Codul fiscal;
 3. Formularul-tip „Informația privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajatului", și modul de completare a acestuia. Informația în cauză se prezintă de către rezidenții parcurilor, anual, fiecărui angajat căruia i-au fost achitate plăți salariale impozitate prin aplicarea impozitului unic, până la 1 martie a anului următor celui în care au fost efectuate asemenea plăți, conform art.374 alin.(1) din Codul fiscal.

Menționăm că, potrivit art.15 al Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, rezidenții acestor parcuri, vor achita unui impozit unic în mărime de 7% din venitul din vânzări, dar nu mai puțin decât o sumă minimă stabilită per angajat (30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv).
Impozitul unic, va încorpora și alte impozite și taxe, cum ar fi:
    - impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător;
    - impozitul pe venit din salariu;
    - contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajați și angajatori;
    - primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați și angajatori;
    - taxele locale;
    - impozitul pe bunurile imobiliare și taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, datorate de rezidenții parcurilor, în conformitate cu legislația aplicabilă.
Celelalte impozite și taxe sunt datorate de rezidenții parcurilor conform modului general stabilit.

Pe lângă această facilitate, rezidenții parcurilor IT, mai pot beneficia de:

 • alocaţii financiare, obţinute prin concurs în cadrul unor programe de stat;
 • posibilitatea de a beneficia de mijloacele financiare din fondurile de risc, create cu implicarea Guvernului;
 • alte facilităţi fiscale şi vamale prevăzute de legislaţia fiscală şi vamală.

Rezidenții parcurilor IT, nu vor prezenta dările de seamă, aplicate în modul general stabilit, ce țin de raportarea impozitelor, taxelor şi contribuțiilor care intră în componența impozitului unic în conformitate cu prevederile art.372 alin.(1).
Însă, dările de seamă, declarațiile, alte rapoarte aferente impozitelor, contribuțiilor, altor plăți obligatorii la buget care nu intră în componența impozitului unic se prezintă autorităților corespunzătoare, în modul general stabilit.

Conform unui proiect al Ministerului Finanțelor, prezentat spre dezbateri publice, rezidenții parcurilor pentru tehnologii informaționale urmează să prezinte 3 dări de seamă, aferente salariului și plăților efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației, în folosul angajaților și impozitului unic datorat în conformitate cu Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informației nr.77 din 21.04.2016 și Capitolul 1 al titlului X din Codul fiscal:

 1. Formularul-tip „Declarația cu privire la impozitul unic (Forma IU 17)" și modul de completare a acestuia, care se va prezenta Serviciul Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, conform art.373 alin.(1) din Codul fiscal;
 2. Formularul-tip „Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților (Forma ISATI 17)", și modul de completare a acestuia. Urmează a fi prezintat Serviciului Fiscal de Stat anual, până la data de 25 ianuarie a anului următor anului calendaristic în care au fost efectuate plăți în folosul angajaților, şi are scop informative, conform art.374 alin.(1) din Codul fiscal;
 3. Formularul-tip „Informația privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajatului", și modul de completare a acestuia. Informația în cauză se prezintă de către rezidenții parcurilor, anual, fiecărui angajat căruia i-au fost achitate plăți salariale impozitate prin aplicarea impozitului unic, până la 1 martie a anului următor celui în care au fost efectuate asemenea plăți, conform art.374 alin.(1) din Codul fiscal.

Menționăm că, potrivit art.15 al Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, rezidenții acestor parcuri, vor achita unui impozit unic în mărime de 7% din venitul din vânzări, dar nu mai puțin decât o sumă minimă stabilită per angajat (30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv).
Impozitul unic, va încorpora și alte impozite și taxe, cum ar fi:
    - impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător;
    - impozitul pe venit din salariu;
    - contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajați și angajatori;
    - primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați și angajatori;
    - taxele locale;
    - impozitul pe bunurile imobiliare și taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, datorate de rezidenții parcurilor, în conformitate cu legislația aplicabilă.
Celelalte impozite și taxe sunt datorate de rezidenții parcurilor conform modului general stabilit.

Pe lângă această facilitate, rezidenții parcurilor IT, mai pot beneficia de:

 • alocaţii financiare, obţinute prin concurs în cadrul unor programe de stat;
 • posibilitatea de a beneficia de mijloacele financiare din fondurile de risc, create cu implicarea Guvernului;
 • alte facilităţi fiscale şi vamale prevăzute de legislaţia fiscală şi vamală.

Rezidenții parcurilor IT, nu vor prezenta dările de seamă, aplicate în modul general stabilit, ce țin de raportarea impozitelor, taxelor şi contribuțiilor care intră în componența impozitului unic în conformitate cu prevederile art.372 alin.(1).
Însă, dările de seamă, declarațiile, alte rapoarte aferente impozitelor, contribuțiilor, altor plăți obligatorii la buget care nu intră în componența impozitului unic se prezintă autorităților corespunzătoare, în modul general stabilit.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...