37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Restituirea sumelor plătite în plus la taxa pentru mărfurile care cauzează poluarea mediului

Restituirea sumelor plătite în plus la taxa pentru mărfurile care cauzează poluarea mediului

13.03.20181.101 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Ordinului ministrului finanțelor nr. 47 din 16 februarie 2018, a fost aprobat Regulamentul privind restituirea / compensarea sumelor plătite în plus la taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului. Ordinul enunțat, a fost publicat în ediția din 09.03.2018 a Monitorului Oficial.

Conform Regulamentului, dreptul la restituirea sumelor plătite în plus la taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, revine atât persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, cât şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, care pentru perioada 01.01.2017 - 29.12.2017 au calculat și/sau au achitat taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului.

Pentru a beneficia de restituirea sumelor plătite în plus la taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, contribuabilii vor prezenta dările de seamă (forma POLMED17) corectate și/ sau, după caz, inițiale, prezentate tardiv, pentru perioadele de gestiune ale anului 2017, achitând integral sumele taxei declarate, aferent:
    a) produselor ambalate în ambalaj din carton neondulat (clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000), care nu conţine aluminiu şi/sau polietilenă şi/sau plastic;

    b) produselor autohtone ambalate în ambalaj din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă;

    c) ambalajului pentru medicamentele prevăzute în Legea nr.1409/1997 cu privire la medicamente şi ambalajului pentru dispozitivele medicale prevăzute în Legea nr.102/2017 cu privire la dispozitivele medicale.

Potrivit Regulamentului, plată achitată în plus semnifică suma taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum și suma majorării de întârziere, calculată și achitată pentru perioadele de gestiune ale anului 2017, în cuantum mai mare decât cel prevăzut drept urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 313 din 22.12.2017.

În cererea privind restituirea sumelor plătite în plus la taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului contribuabilul va face referință la aplicarea prevederilor Legii nr. 313 din 22.12.2017 și va indica, în mod obligatoriu, suma taxei solicitată spre restituire. În cazul neindicării acesteia cerererea nu se examinează.

Serviciul Fiscal de Stat, va iniția un control asupra activității contribuabilului, drept urmare a adoptării deciziei de restituire a sumelor solicitate.

Prin derogare de la prevederile sus menționate, în cazul solicitării de către subiectul impunerii a sumei plătite în plus la taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, pasibilă restituirii, care nu depășește în cuantum total și în cumul pentru toate perioadele de raportare supuse verificării mărimea de 1000 lei, procedura de restituire se va efectua fără inițierea controlului.

Ca urmare a nedepunerii cererii privind restituirea / compensarea sumelor plătite în plus la taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, aceste sume rămân în contul stingerii obligaţiilor viitoare.

Prevederile Art. II din Legea nr. 313 din 22.12.2017 se aplică doar taxelor pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, aferente perioadelor de gestiune ale anului 2017 (01.01.2017 - 29.12.2017 inclusiv).

Conform Ordinului ministrului finanțelor nr. 47 din 16 februarie 2018, a fost aprobat Regulamentul privind restituirea / compensarea sumelor plătite în plus la taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului. Ordinul enunțat, a fost publicat în ediția din 09.03.2018 a Monitorului Oficial.

Conform Regulamentului, dreptul la restituirea sumelor plătite în plus la taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, revine atât persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, cât şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, care pentru perioada 01.01.2017 - 29.12.2017 au calculat și/sau au achitat taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului.

Pentru a beneficia de restituirea sumelor plătite în plus la taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, contribuabilii vor prezenta dările de seamă (forma POLMED17) corectate și/ sau, după caz, inițiale, prezentate tardiv, pentru perioadele de gestiune ale anului 2017, achitând integral sumele taxei declarate, aferent:
    a) produselor ambalate în ambalaj din carton neondulat (clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000), care nu conţine aluminiu şi/sau polietilenă şi/sau plastic;

    b) produselor autohtone ambalate în ambalaj din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă;

    c) ambalajului pentru medicamentele prevăzute în Legea nr.1409/1997 cu privire la medicamente şi ambalajului pentru dispozitivele medicale prevăzute în Legea nr.102/2017 cu privire la dispozitivele medicale.

Potrivit Regulamentului, plată achitată în plus semnifică suma taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum și suma majorării de întârziere, calculată și achitată pentru perioadele de gestiune ale anului 2017, în cuantum mai mare decât cel prevăzut drept urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 313 din 22.12.2017.

În cererea privind restituirea sumelor plătite în plus la taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului contribuabilul va face referință la aplicarea prevederilor Legii nr. 313 din 22.12.2017 și va indica, în mod obligatoriu, suma taxei solicitată spre restituire. În cazul neindicării acesteia cerererea nu se examinează.

Serviciul Fiscal de Stat, va iniția un control asupra activității contribuabilului, drept urmare a adoptării deciziei de restituire a sumelor solicitate.

Prin derogare de la prevederile sus menționate, în cazul solicitării de către subiectul impunerii a sumei plătite în plus la taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, pasibilă restituirii, care nu depășește în cuantum total și în cumul pentru toate perioadele de raportare supuse verificării mărimea de 1000 lei, procedura de restituire se va efectua fără inițierea controlului.

Ca urmare a nedepunerii cererii privind restituirea / compensarea sumelor plătite în plus la taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, aceste sume rămân în contul stingerii obligaţiilor viitoare.

Prevederile Art. II din Legea nr. 313 din 22.12.2017 se aplică doar taxelor pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, aferente perioadelor de gestiune ale anului 2017 (01.01.2017 - 29.12.2017 inclusiv).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...