37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Restituirea sumelor indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă rezidenţilor parcurilor IT. Ce prevede Regulamentul

Restituirea sumelor indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă rezidenţilor parcurilor IT. Ce prevede Regulamentul

16.03.2018633 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Pentru perioada de activitate în baza unui contract individual de muncă încheiat cu un rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei, venitul lunar asigurat al angajatului va constitui 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul respectiv. Acest lucru este valabil indiferent de mărimea efectivă a venitului salarial pentru munca desfăşurată în parc, numărul zilelor lucrate pe parcursul lunii şi programul de muncă al acestuia (deplin sau parţial).

Potrivit Regulamentului cu privire la restituirea sumelor indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei, aceste prevederi se vor aplica pentru lunile în care persoana a lucrat cel puţin o zi. În cazul în care angajatul a activat pe parcursul lunii atât în cadrul unui parc pentru tehnologia informaţiei, cât şi în afara acestuia, venitul lunar asigurat va constitui venitul din care au fost calculate contribuţii individuale de asigurări sociale şi 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul respectiv.

Regulamentul mai prevede că plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă pentru primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se efectuează din mijloacele financiare ale angajatorului, dar nu mai mult de 15 zile calendaristice cumulative, în cazul fiecărui angajat, pe parcursul unui an calendaristic. Începând cu a şasea zi calendaristică de incapacitate de muncă, iar în cazul multiplelor perioade de incapacitate de muncă, începând cu prima zi după expirare a 15 zile cumulative plătite de angajator, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele BASS.

Rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei pentru perioada aplicării regimului special de impozitare, care se aplică începând cu luna următoare lunii în care a fost obţinut titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei sau, respectiv, a fost retras acest titlu, au dreptul la solicitarea restituirii din BASS a sumelor indemnizaţiilor achitate de către aceştia salariaţilor săi, a căror sursă de finanţare, potrivit legislaţiei în vigoare, este BASS în termen de trei ani de la achitarea acestor indemnizaţii.

Plătitorul solicită restituirea sumelor din BASS prin depunerea Cererii de restituire la CTAS în raza căreia este înregistrat plătitorul. La Cerere se anexează următoarele acte:

  • copiile certificatelor de concediu medical confirmate cu semnătura persoanei cu funcţie de răspundere;
  • documentul întocmit de angajator confirmat prin semnătură de salariat, precum că indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă i-a fost achitată;
  • alte documente care au stat la baza stabilirii dreptului de a beneficia de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă (copia carnetului de muncă în cazul necesităţii confirmării stagiului de cotizare până la 1 ianuarie 1999, copia contractului individual de muncă pentru persoanele asigurate care activează în baza contractului individual de muncă pe o perioada ce nu depăşeşte un an, documente ce confirmă perioadele necontributive (livretul militar, certificat de naştere a copilului));
  • informaţia privind rechizitele bancare ale plătitorului.

Conform Regulamentului, indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă plătite de rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei sunt:

  • indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă;
  • indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională;
  • indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav;
  • indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă plătite din prima zi de incapacitate din mijloacele BASS (indemnizaţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină), indemnizaţie pentru recuperarea capacităţii de muncă (protezare), indemnizaţia pentru recuperarea capacităţii de muncă în legătură protezare ortopedică, indemnizaţiile pentru cazurile de incapacitate de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA, maladie oncologică, precum şi pentru concediile medicale în legătură cu incapacitatea temporară de muncă femeilor gravide care se află la evidenţă în instituţiile medico-sanitare).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...