37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Republica Moldova va avea un nou Cod Fiscal ?

Republica Moldova va avea un nou Cod Fiscal ?

23.05.20174.077 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Recent, Ministerul Finanţelor, a prezentat Conceptul de Rescriere a Codului Fiscal şi Vamal aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 75 din 15.05.2017, document ce descrie modalităţile şi direcţiile utilizate în procesul de rescriere a Codului fiscal şi a Codului Vamal prin prisma celor mai bune practici, armonizării cadrului legislativ naţional la prevederile directivelor europene şi perfecţionării cadrului legislativ existent, care urmează a fi realizate în perioada 2017-2019.

Actualmente, legislația fiscală și vamală a Republicii Moldova este formată din Codul fiscal, Codul vamal, Legile pentru punerea în aplicare a titlurilor Codului fiscal, alte acte legislative și normative elaborate întru executarea codurilor menționate și o serie de acte legislative sau normative de specialitate ce conțin, de asemenea, norme ce țin de legislația fiscală și vamală.

Codul fiscal actual al Republicii Moldova își are propria istorie. Primele sale pagini datează din 24.04.1997, când acesta includea doar două titluri: I „Dispoziții generale" și II „Impozitul pe venit".
La moment, Codul fiscal cuprinde 10 titluri.

Pe parcursul ultimilor ani au fost anumite intenții de adoptare a unor titluri noi ale Codului fiscal, cum ar fi „Patenta de întreprinzător" și „Plățile sociale", dar acestea au eșuat.

Evoluțiile economice naționale și internaționale, concurența internațională, au determinat, și determină în continuare, necesitatea unor noi concepte fiscale , fapt ce necesită a fi integrate în noul Cod fiscal, deoarece pe parcursul ultimilor zece ani, legislația în domeniul fiscal a suferit numeroase schimbări, iar aceasta a condiționat devierea de la conceptele fiscale existente

Rescrierea Codului fiscal este un pas crucial, al cărui importanță se concretizează în necesitatea creării unei noi structuri și așezări a normelor fiscale și vamale, care să faciliteze înțelegerea textelor legislative.
Necesitatea rescrierii Codului fiscal este condiționată de:

 • îmbunătățirea și înlăturărea lacunelor legislației fiscale și vamale actuale, precum și diminuarea numărului exagerat al modificărilor efectuate la legislația fiscală și vamală în ultima perioadă;
 • necesitatea armonizării legislației fiscale și vamale naționale la prevederile legislației Uniunii Europene;
 • necesitatea de a evolua în continuare în contextul progreselor economice, precum și armonizării legislației naționale la aquis-ul comunitar;
 • unificarea legislației fiscale și vamale, stabilitatea cadrului legal fiscal și vamal și credibilitatea acestuia;
 • stabilirea unor angajamente fiscale și vamale corespunzătoare, claritate și coerență, în conformitate cu cele mai bune și de succes practici și experiențe internaționale.

Reformarea sistemului fiscal național are ca scop oscilarea între implementarea politicilor fiscale proprii, și anume, cele referitoare la impozitele directe (impozitul pe venit, impozitul pe bunuri imobiliare, etc.) și implementarea unor elemente de politică fiscală europeană, în acord cu cadrul legal al UE, și anume, cele referitoare la impozitele indirecte (TVA și accize).
Reforma fiscală, prin prisma armonizării legislației fiscale va contribui la eliminarea discriminării și a dublei impuneri, prevenirea cazurilor de evaziune fiscală , precum și va veni în întâmpinarea mediului de afaceri, ce activează pe plan internațional, cu o claritate și compatibilitate mai mare între legislația fiscală națională și legislația UE.

Noul Cod fiscal va fi cuprins din 12 titluri, fiecare titlu fiind împărțit în capitole.
Mai jos vedeți cuprinsul și termenul de realizare al fiecărui titlu:
TITLUL I DISPOZIŢII GENERALE - Septembrie 2018
TITLUL II IMPOZITUL PE VENIT - Septembrie 2018
TITLUL III IMPOZITUL PE PROFIT NOU  - Septembrie 2018
TITLUL IV TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ - Septembrie 2017
TITLUL V ACCIZE - Septembrie 2017
TITLUL VI IMPOZITUL PE AVERE - Septembrie 2017
TITLUL VII IMPOZITUL PE BUNURILE IMOBILIARE - Septembrie 2018
TITLUL VIII PROCEDURI FISCALE - Septembrie 2018
TITLUL IX TAXELE LOCALE - Septembrie 2018
TITLUL X RESURSELE NATURALE - Septembrie 2018
TITLUL XI REGIMURI SPECIALE NOU  - Septembrie 2018
TITLUL XII TAXELE RUTIERE - Septembrie 2018

La moment se examinează opțiunea de a include în procesul de rescriere a Codului fiscal un nou Titlu ce ar reglementa plățile sociale.
Titlurile IV aferent taxei pe valoarea adăugată și Titlul V ce ține de accize vor fi armonizate gradual la prevederile Directivelor Uniunii Europene.

Beneficiarii Noului Cod Fiscal, în dependență de activitățile pe care le desfășoară se vor clasifica în două categorii:
Direcți:

 • contribuabilii (persoane fizice și juridice);
 • SFS;
 • instituţiile publice;
 • investitorii (naţionali şi internaţionali);
 • alte părţi vizate în Codul fiscal.

Indirecți:

 • reprezentanții societății civile; 
 • cetăţenii străini; 
 • instituţiile de analiză şi cercetare;
 • instituţiile internaţionale; 
 • alte părţi interesate.

Astfel, proiectul Codului fiscal urmează a fi dezvoltat în cadrul Ministerului Finanțelor cu implicarea experților naționali în cadrul grupurilor de lucru, precum și a experților străini, care vor participa la expertizarea proiectelor titlurilor din noul Cod fiscal astfel, generându-se cele mai eficiente rezultate.

Recent, Ministerul Finanţelor, a prezentat Conceptul de Rescriere a Codului Fiscal şi Vamal aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 75 din 15.05.2017, document ce descrie modalităţile şi direcţiile utilizate în procesul de rescriere a Codului fiscal şi a Codului Vamal prin prisma celor mai bune practici, armonizării cadrului legislativ naţional la prevederile directivelor europene şi perfecţionării cadrului legislativ existent, care urmează a fi realizate în perioada 2017-2019.

Actualmente, legislația fiscală și vamală a Republicii Moldova este formată din Codul fiscal, Codul vamal, Legile pentru punerea în aplicare a titlurilor Codului fiscal, alte acte legislative și normative elaborate întru executarea codurilor menționate și o serie de acte legislative sau normative de specialitate ce conțin, de asemenea, norme ce țin de legislația fiscală și vamală.

Codul fiscal actual al Republicii Moldova își are propria istorie. Primele sale pagini datează din 24.04.1997, când acesta includea doar două titluri: I „Dispoziții generale" și II „Impozitul pe venit".
La moment, Codul fiscal cuprinde 10 titluri.

Pe parcursul ultimilor ani au fost anumite intenții de adoptare a unor titluri noi ale Codului fiscal, cum ar fi „Patenta de întreprinzător" și „Plățile sociale", dar acestea au eșuat.

Evoluțiile economice naționale și internaționale, concurența internațională, au determinat, și determină în continuare, necesitatea unor noi concepte fiscale , fapt ce necesită a fi integrate în noul Cod fiscal, deoarece pe parcursul ultimilor zece ani, legislația în domeniul fiscal a suferit numeroase schimbări, iar aceasta a condiționat devierea de la conceptele fiscale existente

Rescrierea Codului fiscal este un pas crucial, al cărui importanță se concretizează în necesitatea creării unei noi structuri și așezări a normelor fiscale și vamale, care să faciliteze înțelegerea textelor legislative.
Necesitatea rescrierii Codului fiscal este condiționată de:

 • îmbunătățirea și înlăturărea lacunelor legislației fiscale și vamale actuale, precum și diminuarea numărului exagerat al modificărilor efectuate la legislația fiscală și vamală în ultima perioadă;
 • necesitatea armonizării legislației fiscale și vamale naționale la prevederile legislației Uniunii Europene;
 • necesitatea de a evolua în continuare în contextul progreselor economice, precum și armonizării legislației naționale la aquis-ul comunitar;
 • unificarea legislației fiscale și vamale, stabilitatea cadrului legal fiscal și vamal și credibilitatea acestuia;
 • stabilirea unor angajamente fiscale și vamale corespunzătoare, claritate și coerență, în conformitate cu cele mai bune și de succes practici și experiențe internaționale.

Reformarea sistemului fiscal național are ca scop oscilarea între implementarea politicilor fiscale proprii, și anume, cele referitoare la impozitele directe (impozitul pe venit, impozitul pe bunuri imobiliare, etc.) și implementarea unor elemente de politică fiscală europeană, în acord cu cadrul legal al UE, și anume, cele referitoare la impozitele indirecte (TVA și accize).
Reforma fiscală, prin prisma armonizării legislației fiscale va contribui la eliminarea discriminării și a dublei impuneri, prevenirea cazurilor de evaziune fiscală , precum și va veni în întâmpinarea mediului de afaceri, ce activează pe plan internațional, cu o claritate și compatibilitate mai mare între legislația fiscală națională și legislația UE.

Noul Cod fiscal va fi cuprins din 12 titluri, fiecare titlu fiind împărțit în capitole.
Mai jos vedeți cuprinsul și termenul de realizare al fiecărui titlu:
TITLUL I DISPOZIŢII GENERALE - Septembrie 2018
TITLUL II IMPOZITUL PE VENIT - Septembrie 2018
TITLUL III IMPOZITUL PE PROFIT NOU  - Septembrie 2018
TITLUL IV TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ - Septembrie 2017
TITLUL V ACCIZE - Septembrie 2017
TITLUL VI IMPOZITUL PE AVERE - Septembrie 2017
TITLUL VII IMPOZITUL PE BUNURILE IMOBILIARE - Septembrie 2018
TITLUL VIII PROCEDURI FISCALE - Septembrie 2018
TITLUL IX TAXELE LOCALE - Septembrie 2018
TITLUL X RESURSELE NATURALE - Septembrie 2018
TITLUL XI REGIMURI SPECIALE NOU  - Septembrie 2018
TITLUL XII TAXELE RUTIERE - Septembrie 2018

La moment se examinează opțiunea de a include în procesul de rescriere a Codului fiscal un nou Titlu ce ar reglementa plățile sociale.
Titlurile IV aferent taxei pe valoarea adăugată și Titlul V ce ține de accize vor fi armonizate gradual la prevederile Directivelor Uniunii Europene.

Beneficiarii Noului Cod Fiscal, în dependență de activitățile pe care le desfășoară se vor clasifica în două categorii:
Direcți:

 • contribuabilii (persoane fizice și juridice);
 • SFS;
 • instituţiile publice;
 • investitorii (naţionali şi internaţionali);
 • alte părţi vizate în Codul fiscal.

Indirecți:

 • reprezentanții societății civile; 
 • cetăţenii străini; 
 • instituţiile de analiză şi cercetare;
 • instituţiile internaţionale; 
 • alte părţi interesate.

Astfel, proiectul Codului fiscal urmează a fi dezvoltat în cadrul Ministerului Finanțelor cu implicarea experților naționali în cadrul grupurilor de lucru, precum și a experților străini, care vor participa la expertizarea proiectelor titlurilor din noul Cod fiscal astfel, generându-se cele mai eficiente rezultate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...