37.9k
Home  »  Articole  »  Fiscalitate   »   Repatrierea investiţiilor străine în legătură cu lichidarea întreprinderii: aspecte contabile şi fiscale

Repatrierea investiţiilor străine în legătură cu lichidarea întreprinderii: aspecte contabile şi fiscale

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Repatrierea investiţiilor străine în legătură cu lichidarea întreprinderii: aspecte contabile şi fiscale

 

Procedura de lichidare a unei întreprinderi reprezintă o etapă de lungă durată, şi destul de complicată. În acest articol o să încerc să analizez această procedură finală de lichidare a întreprinderii ce ţine de repatrierea investiţiei asociatului din străinătate, făcută în capitalul social al întreprinderii din Moldova şi repatrierea capitalului rămas după achitarea plăţilor în adresa creditorilor, salariaţilor, bugetului de stat, etc.

Tema acestui articol a fost inspirată din experienţa recentă de participare la lichidarea unei întreprinderi cu capital străin, şi anume: În procesul lichidării, după achitarea datoriilor, banii rămaşi urmau să fie transferaţi proprietarului întreprinderii în proces de lichidare. În legătură cu acest fapt, la moment apăruse mai multe semne de întrebare referitoare la modul în care urmează să fie impozitate plăţile la lichidare în adresa asociatului unic. Mai jos sunt expuse întrebările  apărute şi rezolvările propuse.

Pentru o înţelegere mai amplă, vă propun să analizăm cele spuse mai sus în baza unei situaţii de caz convenţională. O Societate cu Răspundere Limitată, întreprindere cu capital străin 100%, a fost înregistrată în 1996. Unicul asociat fiind companie din SUA. În baza contractului de constituire aportul asociatului străin a fost făcut în bani - 55.000,00 USD ce a constituit la data înregistrării întreprinderii 595.000,00 lei (această sumă a fost înregistrată în calitate de capital statutar al întreprinderii). Pe parcursul anilor valoarea capitalului statutar n-a fost modificat, asociatul unic a rămas acelaşi.

În anul 2011 asociatul unic a decis să lichideze întreprinderea din Republica Moldova. La data primirii deciziei de lichidare în decurs de 60 zile a fost depusă Declaraţia pe venit forma VEN, a fost efectuat primul control fiscal, au fost efectuate şi alte proceduri ce ţin de lichidarea entităţii în conformitate cu Codul Civil. Au fost achitate toate datoriile, incasate creanţele, realizate activele materiale şi nemateriale.

Analizînd situaţia ce ţine de repatrierea banilor rămaşi în adresa asociatului unic, urmează să determinăm obligaţiunile fiscale ale întreprinderii ce reiese din această circumstanţă.

Să presupunem că la data efectuării plăţilor în adresa asociatului unic bilanţul contabil este următorul:

 

Bilanţ contabil la data de 30 noiembrie 2012

Activ                                                                                                  Lei

Mijloace băneşti în conturi de decontare                         - 22.800,00

Conturi valutare în ţară                                                  - 872.200,00

Total activ:                                                                             - 895.000,00

Pasiv

Capital statutar                                                            - 595.000,00

Capital suplimentar                                                                  - (80.000,00)

Profit nerepartizat al anilor precedenţi                             - 450.000,00

Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune                               - (70.000,00)

Total pasiv:                                                                            - 895.000,00

 

Banii rămaşi în conturile curente urmează să fie transferaţi asociatului unic odată cu lichidarea întreprinderii. Care ar fi statutul acestei plăţi în scopul impozitării? Ar părea ca plata de lichidare este compusă din două părţi: investiţia iniţială, care a fost făcută de asociatul unic la momentul înregistrării întreprinderii, şi profitul  nerepartizat al anilor precedenţi, rămas după acoperirea tuturor cheltuielilor. Investiţia iniţială s-ar presupune că urmează să fie rambursată fără a fi impozitată, iar profitul nerepartizat trebuie să aibă statut de dividende? Răspunsul la întrebările de mai sus se conţine în Codul fiscal. În conformitate cu alin.(2) art. 57 Lichidarea agentului economic din Codul fiscal în cazul lichidării depline a agentului economic:

„a) agentul economic tratează creşterea sau pierderile de capital ca şi cum proprietatea distribuită sub formă de plăţi la lichidare ar fi fost vîndută la preţul ei de piaţă;

b) beneficiarii proprietăţii distribuite sunt trataţi astfel ca şi cum ei au schimbat cotele lor de participaţie în capitalul agentului economic lichidat pe o sumă egală cu valoarea de piaţă a proprietăţii obţinute”.

Cu alte cuvinte, plăţile în adresa asociatului la lichidare se vor impozita ca creştere de capital. Mărimea creşterii de capital va fi egală cu diferenţa dintre valoarea de piaţă a proprietăţii distribuite asociatului şi baza valorică a cotei sale de participaţie. În cazul analizat mai sus, plăţile de lichidare au fost efectuate în bani şi valoarea de piaţă a acestei proprietăţi este egală cu valoarea lor nominală a banilor, iar baza valorică a cotei de participaţie în capitalul entităţii lichidate este egală cu valoarea aportului în capitalul entităţii. Urmează de ţinut cont de faptul că aportul asociatului unic a constituit 55.000,00 USD, la data efectuării plăţii de lichidare (30 noiembrie 2012) această sumă se echivalează cu 681.477,50 lei (BNM: 1 USD = 12,3905 lei). La data înregistrării întreprinderii aportul asociatului unic, exprimat în USD, constituia 595.000,00 lei (corespunde capitalului statutar înregistrat), iar la data înregistrării efective a banilor în contul bancar al întreprinderii – 515.000,00 lei (capitalul statutar plus capitalul suplimentar negativ). Care dintre aceste valori constituie baza valorică a cotei de participaţie a asociatului unic? Dacă să ne conducem de principiul general al fiscalităţii în conformitate cu care se permite spre deducere suma efectiv suportată (cheltuită) şi că valuta în care se determină obligaţiunea fiscală este MDL, determinăm că baza valorică a cotei de participaţie este 515.000,00 lei – valoarea în lei a investiţiei de 55.000,00 USD la data înregistrării acesteia în contul bancar al întreprinderii.

Mulţi sunt de părerea că baza valorică a cotei de participaţie în exemplul descris este suma în USD, real transferată de asociat în capitalul social – 55.000,00 USD, corespunzător, echivalentul în lei la data apariţiei oblagaţiunii fiscale – data efectuării plăţii de lichidare 30 noiembrie 2012. În acest caz, riscurile valutare ar urma să fie suportate de întreprinderea spre lichidare. Această dispoziţie nu reiese din nici un act legislativ, respectiv IFS, presupun, că poate avea obiecţii întemeiate.

În legătură cu efectuarea plăţilor de lichidare în adresa asociatului unic în exemplul analizat au fost efectuate următoarele înregistrări contabile.

Dt 311 Ct 312              80.000,00         acoperirea capitalului suplimentar din contul capitalului satatutar. După efectuarea acestei operaţiuni soldul în contul 311 Capital statutar va fi egal cu valoarea efectivă a aportului asociatului în bani la data transferului valutei în contul entităţii în momentul înregistrării întreprinderii. Soldul în contul 311 va corespunde bazei valorice a cotei sale de participaţie în capitalul întreprinderii lichidate (595.000,00 – 80.000,00 = 515.000,00).

Dt 311              Ct 537              515.000,00        calcularea obligaţiei de restituire a aportului asociatului unic în legătură cu lichidarea întreprinderii.

Dt 332              Ct 333              70.000,00         acoperirea pierderilor perioadei de gestiune din contul profitului perioadelor precedente.

Dt 332              Ct 537              380.000,00        profit nerepartizat spre calcul pentru a fi transferat asociatului unic în legătură cu lichidarea întreprinderii.

Dt 537              Ct 243              1.250,00           cheltuieli bancare legate de transferul plăţilor de lichidare în adresa asociatului unic suportate din contul acestuia. Am evidenţiat această înregistrare contabilă pentru a pune în discuţie următoarea întrebare: Cheltuielile bancare pentru transferul mijloacelor băneşti în formă de plăţi de lichidare sunt suportate de întreprinderea în proces de lichidare sau de asociatul unic? Este firesc ca aceste cheltuieli să fie suportate de întreprindere deoarece în momentul transferului aportului la data înregistrării întreprinderii cheltuielile similare au fost suportate de asociat.Dar, luînd în considerare caracterul imprevizibil privind acceptarea deductibilităţii unor cheltuieli de către organele fiscale, întreprinderea în lichidare a atribuit aceste cheltuieli din contul asociatului.

Dt 537              Ct 242              22.800,00         achitarea impozitul reţinut la sursa de plată din creşterea de capital a asociatului unic în legătură cu lichidarea întreprinderii şi efectuarea plăţilor de lichidare.

În conformitate cu alin.(7) art.37 din Codul fiscal  „Suma creşterii de capital în anul fiscal este egală cu 50% din suma excedentară a creşterii de capital”. Pentru exemplul de mai sus calculul impozitului reţinut este următorul:

22.800,00 = ((515.000,00 +380.000,00) – 515.000,00) x 50% x 12% (cota de impozitare a veniturilor nerezidentului în conformitate cu alin.(1) art.91 Reţinerile din veniturile nerezidentului din Codul fiscal.

Dt 537              Ct 243              870.950,00  lei  (70.292,00 USD)            plata de lichidare în adresa asociatului unic.

Întreprinderea a prezentat darea de seamă fiscală forma IRV-09, în rîndul ALT b) au fost incluse datele privind venitul achitat nerezidentului (asociatul unic) şi suma impozitului pe venit reţinută la sursa de plată.

În final, vin să închei cu speranţa că concuziile expuse mai sus vor fi acceptate de cititori şi de inspectorii fiscale. Respectiv, dacă apar careva comentarii- toate vor fi binevenite!!

 

 

Veaceslav Ciobanu

Contabil, Administrator OptimAudit SRL

Comentarii

 1. Svetlana spune:

  D-nul Veaceslav !
  Ce va incurca sa va adresati cu aceste intrebari in scris direct la SFS, sa primiti raspuns oficial in scris si sa publicati raspunsul pe pagina CONTABIL-SEF ?

 2. Veaceslav Ciobanu spune:

  Svetlana, privitor la cele scrise mai sus eu nu am dubii, deoarece concluziile sunt bazate pe norme clare din Codul fiscal. Am consultat si fiscul, oral au confirmat ca au aceiasi parere privitor la baza valorica a cotei de participatie a asociatului in capitalul social. Unii contabili considera ca daca asociatul a depus dolari, inseamna ca si baza valorica a cotei de participatie este echivalentul in lei a sumei in dolari la data aparitiei obligatiunii fiscale. Acesta este punctul de discutie. Prin ultima propozitie din articol n-am dorit sa pun la indoiala, sa exprim neincredere in cele scrise, scopul a fost sa va provoc pe Dvs, cititorii, la discutii, schimb de parereri, sa aflam experienta altor contabili la aceasta tema. Se poate de discutat si pe marginea inregistrarilor contabile propuse.

 3. Svetlana spune:

  Dnul Veaceslav! Vreau sa va spun , ca mie personal articolul mi-a fost de mare folos, fiindca o asa situatie se prevede la intreprinderea noastra, va multumesc mult. Eu o sa ma conduc totalmente de acest articol . Insa investitorul meu nicidecum nu poate intelege , de ce el a depus in capitalul social 10 000 Euro ( curs 12.8) , si la lichidare primeste numai 8127 euro ( curs 15.75).Cind incerc sa-i lamuresc, el ma intreaba :de ce daca rezidentul depune 5400 lei , primeste la lichidare tot 5400 lei. Inseamna ca rezidentii si nerezidentii au drepturi diferite in antreprenoriat in RM.

 4. Veaceslav Ciobanu spune:

  Svetlana, aceasta se intimpla numai pe motiv ca s-a schimbat cursul de schimb valutar si obligatiunile fiscale sunt determinate in lei. Platile la lichidare urmeaza sa fie intelese nu ca repatriere separata a aportului in capitalul social si alte plati, dar ca venit din realizarea cotei de participatie pe care a detinut-o asociatul. Baza valorica in scopuri fiscale a cotei de participatie se stabileste la momentul depunerii efective a aportului in capitalul social, se stabileste in lei, iar riscurile valutare sunt pe seama asociatului. Cel care a depus 5400 lei baza valorica, de asemenea, se formeaza la data efectuarii aportului, numai ca in acest caz nu sunt influentate de diferente de curs valutar. Daca sa presupunem ca am fi avut obligatia sa determinam obligatiile fiscale in valuta straina, EURO,situatia ar fi inversa.

 5. dumitru spune:

  sunt cert convins ca aveti dreptate.Nu poate situatia sa depinda de diferenta de curs.Pe baza cui ar fi calculate veniturile sau cheltuielile legate de diferenta de curs (asociat, intreprindere)? Atunci intradevar rezidentul si nerezidentul vor avea drepturi diferite.In ce priveste din contul cui se va suporta cheltuielile de plata a comisionului de transfer (asociat,intreprindere), cred ca nu are mare importanta ,doar la ultina etapa de lichidare nu putem recalcula profitul brut si impozitul pe venit pina la nesfirsit.

 6. Cristina spune:

  Dnul Veceslav va multumesc pentru gindurile si ideele pe care vi le expuneți in articole. Sincer le citesc cu o mare placere. Aveți un talent aparte in domeniul dat, multi considera ca daca vor utiliza cuvinte mai sofisticate, mai oficiale vor fi intelesi mai corect, ca urmare articolele necesita recitite de 10 ori, si finalizezi cu mai multe intrebari decit la inceput.
  Va aduc urari numai de bine si cu toate ca nu va cunosc sint convinsa ca sinteti un om deosebit si o adevarata comoara atit pentru incepatori cit si pentru profesionistii din domeniu. Sanatate……Si Multi Ani Inainte!!!!

 7. Veaceslav Ciobanu spune:

  Cristina, va multumesc mult pentru cuvinte calde. Asa aprecieri ma vor face sa scriu mai mult pentru pagina, am sa depun efort ca saptaninal sa scriu ceva. Acest proiect, pagina electronica http://www.contabilsef.md, a aparut din dragostea noastra fata de profesie – contabilitate. El cere multa atentie, timp, care uneori nu ajunge. Va indemnam si pe Dvs, cititorii paginii, sa sustineti pagina prin comentarii, intrebari interesante, articole, solicitare de amplasare publicitate, etc. Referitor la continutul acestui articol, el a fost scris in baza unui caz din practica noastra contabila in legatura cu lichidarea unei entitati. Recent am avut control fiscal, obiectii din partea inspectorilor n-am avut.

 8. AVDEENCO LIDIA spune:

  Cu parere de rau discutia pe tema – procedura de lichidare a agentului economic – nu a capatat interes, pare ca intr-adevar este sau prea complicata ,sau de ea se ocupa doar firme de audit specializate. Pacat, as fi cunoscut si alte situatii a cresterii sau pierderii de capital.

  1. Admin spune:

   Daca cunoasteti diferite situatii din acest domeniu, sau aveti alte informatii sau comentarii va rugam sa va expuneti sau sa trimiteti pe adresa paginii contabilsef.md.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...