37.9k
Home  »  SNC „PĂRŢI AFILIATE ŞI CONTRACTE DE SOCIETATE CIVILĂ”   »   Repartizarea între asociați a rezultatelor aferente activității societății civile cu active comune

Repartizarea între asociați a rezultatelor aferente activității societății civile cu active comune

10.03.2016314 views

Exemplul 13. Entităţile „A" şi „B" în anul 201X au achiziţionat un echipament tehnologic la un preţ de 1 500 000 lei, cu o durată de exploatare de 10 ani. În anul 201X+1 entităţile au încheiat un contract de societate civilă privind posesiunea şi controlul în comun asupra acestui activ, destinat pentru a fi transmis în leasing operaţional pe un termen de un an. Conform contractului de societate civilă asociaţii deţin respectiv cîte 55% şi 45% din valoarea echipamentului. Prin contractul de societate civilă în calitate de asociat-conducător este numit asociatul „A", care ţine contabilitatea tuturor operaţiunilor aferente activului controlat în comun.
În decursul perioadei de gestiune, cheltuielile aferente gestionării echipamentului au constituit 162 000 lei, din care 90 000 lei - cheltuielile aferente deservirii tehnice curente, 37 000 lei - pentru asigurarea echipamentului şi 35 000 lei - alte cheltuieli curente. Venitul anual de la transmiterea echipamentului în leasing operaţional constituie 450 000 lei. Conform contractului rezultatul financiar obţinut din transmiterea în leasing operaţional a echipamentului se repartizează proporţional cu mijloacele depuse de către fiecare asociat la achiziţionarea acestuia.

În baza datelor din exemplu entităţile contabilizează:
asociatul-conducător „A":
- cota-parte a asociatului „B" în sumă de 675 000 lei (1 500 000 x 45%), ca majorare concomitentă a numerarului şi a datoriilor pe termen lung;
- achiziţia echipamentului tehnologic în sumă de 1 500 000 lei ca majorare concomitentă a imobilizărilor corporale şi a datoriilor curente;
- amortizarea echipamentului tehnologic în sumă de 150 000 lei (1 500 000 lei : 10 ani) - ca majorare concomitentă a cheltuielilor curente şi amortizării mijloacelor fixe;
- cheltuielile aferente deservirii tehnice curente în sumă de 90 000 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente;
- cheltuielile aferente asigurării activului şi a altor cheltuieli curente în sumă de 72 000 lei (37 000 lei + 35 000 lei) - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente;
- venitul obţinut din transmiterea în leasing operaţional a echipamentului în sumă de 450 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
- numerarul încasat de la clienţi în sumă de 450 000 lei - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor curente;
- veniturile decontate la rezultatul financiar în sumă de 450 000 lei - ca diminuare a veniturilor curente şi majorare a rezultatului financiar;
- cheltuielile decontate la rezultatul financiar în sumă de 312 000 lei (162 000 lei + 150 000 lei) - ca diminuarea concomitentă a rezultatului financiar şi a cheltuielilor curente;
- cota-parte a profitului obţinut din operaţiunile efectuate cu activе comunе în sumă de 62 100 lei [(450 000 lei - 312 000 lei) x 45%] - ca diminuare a rezultatului financiar şi majorare a datoriilor faţă de părţi afiliate;
- numerarul transferat entităţii „B" în sumă de 62 100 lei - ca diminuare concomitentă a datoriilor faţă de părţile afiliate şi a numerarului.
asociatul „B":
- transferul numerarului pentru procurarea echipamentului tehnologic în sumă de 675 000 lei (1 500 000 lei x 45%) - ca majorare a creanţelor pe termen lung şi diminuare numerarului;
- cota-parte în profitul din operaţiunile efectuate cu activе comunе în sumă de 62 100 lei [(450 000 lei - 312 000 lei) x 45%] - ca majorare concomitentă a creanţelor părţilor afiliate şi a veniturilor curente;
- numerarul încasat de la entitatea „A" în sumă de 62 100 lei - ca majorare a numerarului şi diminuarea creanţelor părţilor afiliate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei