37.9k
Home  »  SNC „DEPRECIEREA ACTIVELOR”   »   Repartizarea reluării pierderii din depreciere pentru un grup de active

Repartizarea reluării pierderii din depreciere pentru un grup de active

04.03.2016227 views

Exemplul 16. O entitate dispune de un grup depreciat de active, altele decît fondul comercial, informaţiile despre care sînt prezentate în tabelul 2.

Tabelul 2

Informaţii aferente activelor grupului

(mii lei)

Componentele grupului de active

Valoarea contabilă

Valoarea contabilă ce ar fi determinată dacă grupul n-ar fi fost depreciat

Activul „A"

15 000

20 000

Activul „B"

5 000

8 000

Activul „C"

20 000

32 000

Total

40 000

60 000

Conform politicilor contabile, evaluarea ulterioară a activelor se efectuează la cost. Entitatea examinează posibilitatea reluării pierderii din depreciere pentru acest grup de active în suma totală de 30 000 mii lei.

În baza datelor din exemplu, pentru fiecare activ din grup entitatea determină indicii prezentaţi în tabelul 3.

Tabelul 3

Informaţii privind reluarea pierderii din depreciere aferente activelor grupului

Componentele grupului

Cota activului în valoarea contabilă a grupului, %

Suma reluării pierderii din depreciere aferentă activului, mii lei

Valoarea contabilă majorată cu suma reluării pierderii din depreciere aferentă activului, mii lei

Depăşirea asupra valorii contabile ce ar fi fost determinată dacă grupul  n-ar fi fost depreciat,  mii lei

Suma reluării pierderii din depreciere pentru activ,  mii lei

1

2

3

4

5

6 = 3 - 5

Activul „A"

37,5

11 250

26 250

6 250

5 000

Activul „B"

12,5

3 750

8 750

750

3 000

Activul „C"

50,0

15 000

35 000

3 000

12 000

Total

100,0

30 000

70 000

10 000

20 000

Conform calculelor din tabel, reluarea pierderii din depreciere pentru grupul de active se recunoaşte în suma totală de 20 000 mii lei şi se contabilizează ca diminuare a pierderilor din depreciere şi majorare a veniturilor curente.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...