37.9k
Home  »  SNC „DEPRECIEREA ACTIVELOR”   »   Repartizarea pierderii din depreciere între activele grupului

Repartizarea pierderii din depreciere între activele grupului

04.03.2016124 views

Exemplul 5. O entitate la 31.12.201X dispune de un grup de active cu valoarea contabilă totală de 110 000 lei, inclusiv: activul „A" - 60 000 lei, activul „B" - 40 000 lei, fondul comercial - 10 000 lei. La data raportării valoarea justă minus costurile de vînzare a grupului de active constituie 80 000 lei.

În baza datelor din exemplu, entitatea recunoaşte la 31.12.201X o pierdere din depreciere în suma de 30 000 lei (110 000 lei - 80 000 lei). În primul rînd valoarea contabilă a fondului comercial din componenţa grupului se reduce la zero, apoi restul pierderii din depreciere în sumă de 20 000 lei (30 000 lei - 10 000 lei) se repartizează între activele „A" şi „B" în modul prezentat în tabelul 1.

Tabelul 1

Repartizarea pierderii din depreciere între activele grupului

(în lei)

Componentele grupului de active

Valoarea contabilă pînă la depreciere

Pierderea din depreciere

Valoarea contabilă după depreciere

Fondul comercial

10 000

(10 000)

-

Activul „A"

60 000

(12 000)

48 000

Activul „B"

40 000

(8 000)

32 000

Total pe grup

110 000

(30 000)

80 000

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...