37.9k
Home  »  SNC „PARTICULARITĂŢILE CONTABILITĂŢII ÎN AGRICULTURĂ”   »   Repartizarea pe culturi a costurilor privind aratul, boronitul, introducerea îngrăşămintelor în sol

Repartizarea pe culturi a costurilor privind aratul, boronitul, introducerea îngrăşămintelor în sol

10.03.2016484 views

Exemplul 4. O entitate în septembrie-octombrie 201X a înregistrat costuri aferente aratului de toamnă a 400 ha în sumă totală de 71 270 lei, inclusiv:
retribuirea muncii - 14 000 lei;
contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală - 3 570 lei;
combustibil - 39 200 lei;
întreţinerea mijloacelor fixe - 11 000 lei;
servicii ale activităţilor auxiliare - 3 500 lei.
În aprilie 201X+1 terenul arat toamna cu suprafaţa 400 ha a fost semănat cu următoarele culturi: floarea soarelui - 80 ha, porumb - 200 ha, sfeclă de zahăr - 120 ha.

Entitatea repartizează costurile acumulate astfel (tabelul 2).

Tabelul 2

Repartizarea costurilor aferente aratului de toamnă din anul 201X

(lei)

Articole de costuri

Costuri înregistrate

Inclusiv pe culturi

total

la 1 ha

floarea soarelui (80 ha)

porumb (200 ha)

sfeclă de zahăr (120 ha)

1

2

3

4

5

6

Retribuirea muncii

14 000

35,00

2 800

7 000

4 200

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

3 570

8,92

714

1 785

1 071

Combustibil

39 200

98,00

7 840

19 600

11 760

Întreţinerea mijloacelor fixe

11 000

27,50

2 200

5 500

3 300

Servicii ale activităţilor auxiliare

3 500

8,75

700

1 750

1 050

Total

71 270

178,17

14 254

35 635

21 381

Conform datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în septembrie-octombrie 201X:
- costurile pentru aratul de toamnă în sumă de 71 270 lei - ca majorare a costurilor activităţilor de bază, contul analitic „Aratul de toamnă" şi diminuare a stocurilor în sumă de 39 200 lei, costurilor activităţilor auxiliare în sumă de 14 500 lei (11 000 lei + 3 500 lei) şi majorare a datoriilor curente în sumă de 17 570 lei (14 000 lei + 3 570 lei).
la 31 decembrie 201X:
- decontarea costurilor activităţii de bază în sumă de 71 270 lei - ca majorare a producţiei în curs de execuţie şi diminuare a costurilor activităţii de bază, contul analitic „Aratul de toamnă".
în aprilie 201X + 1:
- costurile privind aratul de toamna repartizate activităţilor de bază în sumă de 71 270 lei - ca majorare a costurilor activităţilor de bază, inclusiv în conturile analitice: „Floarea soarelui" - 14 254 lei, „Porumb" - 35 635 lei, „Sfecla de zahăr" - 21 381 lei şi diminuare a producţiei în curs de execuţie, contul analitic „Aratul de toamnă" - 71 270 lei.

Comentarii

  1. Anonim spune:

    Scrieți vă rog formulile contabile

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...