37.9k
Home  »  Indicaţii metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor   »   Repartizarea costurilor materiale pe tipuri de produse proporţional consumului normativ al materialelor

Repartizarea costurilor materiale pe tipuri de produse proporţional consumului normativ al materialelor

11.03.2016992 views

Exemplul 1. În septembrie 201X prin prelucrarea complexă a materialului „X" au fost obţinute concomitent 300 unităţi de produs „A" şi 200 kg de produs „B". În acest scop s-a consumat 5 824 kg de material „X" costul unitar al căruia constituie 150 lei.
Conform politicilor contabile ale entităţii, costurile de producţie se înregistrează prin aplicarea conturilor de gestiune, costurile materiale repartizabile se atribuie pe tipuri de produse cuplate proporţional consumului normativ al materialelor. Norma de consum a materialului „X" pentru o unitate a produsului „A" constituie 8 kg, iar pentru o unitate a produsului „B" - 14 kg.

În baza datelor din exemplu, costurile materiale repartizabile totale constituie 873 600 lei (5 824 kg x 150 lei) şi se atribuie produselor distincte conform calculului prezentat în tabelul 1.

Tabelul 1

Repartizarea costurilor materiale pe tipuri de produse proporţional consumului normativ al materialelor

Tipuri de produse

Unitatea de măsură

Volumul efectiv de producţie

Norma de consum, kg

Consumul normativ de material, kg

Coeficient de repartizare

Consumul efectiv de material, kg

Costurile materiale repartizabile, lei

1

2

3

4

5

6 = ∑7 : ∑5

7 = 5 x 6

8

„A"

buc.

300

8

2 400

1,12

2 688

403 200

„B"

kg

200

14

2 800

1,12

3 136

470 400

Total

-

-

-

5 200

 

5 824

873 600

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...