37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Repararea prejudiciului de către angajator. În ce condiții are loc

Repararea prejudiciului de către angajator. În ce condiții are loc

01.09.20171.396 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

De cele mai dese ori se întâmplă ca la locul de muncă, salariatul să poate răspundere pentru unele aspecte care se produc. Însă, sunt și situații când chiar șeful, pentru care munciți, să fie obligat, în cazul în care v-a adus un prejudiciu, să îl repare.

În cazul în care sunteți discriminat la locul de muncă sau sunteți privat, în mod ilegal, de a munci, trebuie să știți că prevederile Codului muncii obligă angajatorul să vă repare prejudiciul moral sau material cauzat. Dacă prejudiciul adus este de ordin moral, acesta se repară cu acordarea unei sume de bani sau într-o altă formă materială, determinată de părți.

În caz de reținere, din vina angajatorului, a salariului, a indemnizației de concediu, a plăților în caz de eliberare, salariatului i se achită suplimentar, pentru fiecare zi de întârziere, 0,1 la sută  din suma neplătită în termen.

Litigiile şi conflictele apărute în legătură cu repararea prejudiciului moral se soluţionează de instanţa de judecată, indiferent de mărimea prejudiciului material ce urmează a fi reparat.

O altă obligație a angajatorului este cea de a repara prejudiciul cauzat în urma privării ilegale de posibilitatea de a munci. În asemenea situații, angajatorul este obligat să compenseze angajatului salariul pe care acesta nu l-a primit. Această obligație apare, în particular, în caz de:

  • refuz neîntemeiat de angajare;
  • eliberare ilegală din serviciu sau transfer ilegal la o altă muncă;
  • staţionare a unităţii din vina angajatorului, cu excepţia perioadei şomajului tehnic (art.80);
  • reţinere a eliberării carnetului de muncă;
  • reţinere a plăţii salariului;
  • reţinere a tuturor plăţilor sau a unora din ele în caz de eliberare din serviciu;
  • răspândire, prin orice mijloace (de informare în masă, referinţe scrise etc.), a informaţiilor calomnioase despre salariat;
  • neîndeplinire în termen a hotărârii organului competent de jurisdicţie a muncii care a soluţionat un litigiu (conflict) având ca obiect privarea de posibilitatea de a munci.

În același timp, Codul muncii prevede că angajatorul poartă răspundere materială pentru prejudiciul cauzat salariatului. Prin urmare, patronul care, în urma îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale prevăzute de contractul individual de muncă, a cauzat un prejudiciu material salariatului repară pagubele integral. Mărimea prejudiciului se calculează conform preţurilor de piaţă existente în localitatea respectivă la data reparării prejudiciului, conform datelor statistice.

Modul de examinare a litigiilor privind repararea prejudiciului material şi a celui moral cauzate salariatului

Angajatul depune o cerere scrisă, către angajator, privind repararea prejudiciului material și a celui moral. Patronul este obligat să înregistreze cererea respectivă, s-o examineze şi să emită ordinul corespunzător în termen de 10 zile calendaristice din ziua înregistrării acesteia. Dacă salariatul nu este de acord cu decizia angajatorului sau dacă aceasta nu a fost emisă în termenul legal, salariatul este în drept să se adreseze cu o cerere în instanța de judecată, pentru soluționarea litigiului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...