37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Regulile de gestionare a acţiunilor în cazul compormiterii acționariatului companiilor de asigurări, votate în prima lectură

Regulile de gestionare a acţiunilor în cazul compormiterii acționariatului companiilor de asigurări, votate în prima lectură

06.10.2017499 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul legii cu privire la modificarea şi completare Legii cu privire la asigurări a fost votat de Parlament în prima lectură. Conform proiectului, termenul de vânzare al acțiunilor nou-emise de către asigurator nu va depăși 3 luni de la data expunerii lor spre vânzare. Totodată, acest termen va putea fi prelungit de autoritatea de supraveghere cu perioade a câte cel mult 3 luni de maxim 3 ori, iar autoritatea va informa emitentul cu privire la prelungirea termenului până la expirarea termenului precedent, stabilit pentru vânzarea acțiunilor nou-emise.

Documentul stabilește reguli privind gestionarea societăților-operatori pe piața asigurărilor în condițiile compormiterii acționariatului.

Proiectul presupune o descriere detaliată, foarte amănunţită, tehnică chiar, a procedurii de care trebuie să se conducă administraţia societăţii de asigurări în cazul comercializării acţiunilor nou-emise, în schimbul celor anulate, foştii proprietari ai cărora au fost privaţi, prin efectul legii, de dreptul de a mai fi coproprietari la societatea de asigurări, a specificat vicepreşedintele Consiliului de administraţie a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Iurie Filip.

Actualmente, legea oferă dreptul regulatorului, în cazul în care acţionarii nu corespunde cerinţelor care se înaintează faţă de acţionarii unei societăţi de asigurări sau încalcă anumite reguli să fie privaţi de dreptul de a-şi continua activitatea în cadrul societăţilor de asigurări. În această situaţie, lor li se blochează dreptul de vot şi acţionarii sunt obligaţi să-şi înstrăineze pachetul de acţiuni. Dacă aceste persoane nu reuşesc să facă acest lucru în termenul prevăzut, actunci aceste acţiuni sunt anulate şi emise altele în aceeaşi valoare şi cantitate şi deja obligativitatea de a comercializa aceste nou pachet de acţiuni revine societăţii de asigurări.

Cât priveşte preţul acţiunilor menţionate, în cazul în care cota lor nu depășește 10% din emisie, se va aplica prevederile art. 23, alin. 2 al Legii privind piața de capital, care stipulează că prețul se determină în conformitate cu preţul mediu ponderat de tranzacţionare aferent ultimelor 12 luni anterioare derulării ofertei, valoarea activelor nete pe o acţiune a societăţii, conform ultimei situaţii financiare auditate și valoarea acţiunilor rezultate dintr-o expertiză, efectuată de un evaluator independent, în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare.

Dacă cota va depăşi 10%, prețul va fi stabilit conform valorii acțiunilor în rezultatul unei expertize efectuată de un evaluator independent. Prețul este determinat de o persoană calificată în domeniul evaluării, înregistrată în registrul persoanelor autorizate ținut de către CNPF.

Proiectul prevede că în cazul în care acțiunile nou-emise nu se vând în perioada stabilită, organul executiv este obligat să stabilească un nou preț al acțiunilor în perioadă de 3 luni suplimentare, dacă perioada de vânzare a acțiunilor nou-emise a fost prelungită.

Mijloacele bănești obținute în urma vânzării acțiunilor nou-emise vor fi transferate într-un cont bancar provizoriu, deschis de către asigurator în acest scop.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...