37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Reguli stricte de afișare a cursurilor valutare: fără spații, virgule sau puncte

Reguli stricte de afișare a cursurilor valutare: fără spații, virgule sau puncte

01.11.2016760 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Banca Națională a Moldovei propune modificarea legislației aferente activității unităților de schimb valutar. Și anume, instituirea unor cerințe stricte de afișare a cursurilor pe panourile de reclamă, stabilirea aspectelor aferente cursurilor valutare și comisioanelor, care se aplică la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în  numerar cu persoane fizice, dar și a modului de efectuare a operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice. Potrivit autorilor proiectului, Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar a fost elaborate pentru a proteja drepturile cetățenilor și pentru a evita inducerea în eroare a clienților unităților de schimb valutar.

Astfel, nou Regulament stabilește norme noi care vizează activitatea unităților de schimb valutar, și anume:

În privința afișării informației pentru persoanele fizice

Pentru evitarea inducerii clienților în eroare la afișarea cursurilor valutare, proiectul Regulamentului prevede cerinţe de ordin tehnic referitoare la afișarea cursurilor pe panoul de reclamă. Și anume, va fi interzisă separarea semnelor zecimale de la numărul întreg printr-un spațiu distinct sau prin virgulă ori punct. Numărul semnelor zecimale aferente cursurilor de cumpărare trebuie să fie egal cu numărul semnelor zecimale aferente cursurilor de vânzare a valutelor străine respective. Totodată, toate cifrele trebuie să fie vizibile în întregime fără suprapunerea, inclusiv parțială a acestora.

Proiectul Regulamentului stabilește și un conținut nou al avizului pentru clienți, care are menirea de a informa persoanele fizice despre cele mai importante aspecte legate de efectuarea operațiunilor de schimb valutar prin ghișee. Potrivit autorilor, astfel vor fi protejate drepturile clienților. Astfel, în aviz vor fi expuse datele de contact ale BNM, la care pot fi depuse reclamații, obiecții și propuneri, este indicat despre dreptul clientului de revocare a operațiunii de schimb valutar, obligativitatea unității de schimb valutar de a elibera bonul de casă sau alt document prevăzut de legislația fiscală.

De asemenea, în proiectul Regulamentului sunt stabilite cerințele aferente informației care urmează a fi afișată pe corpul și pe ecranul aparatului de schimb valutar.

În privința stabilirii cursurilor valutare

Proiectul Regulamentului stabilește reguli ce țin de perfectarea dispozițiilor privind cursurile valutare, inclusiv în cazul în care unitatea de schimb valutar utilizează dreptul său de a modifica aceste cursuri pe parcursul programului de lucru. În acest sens, dispoziția trebuie să conțină ora (ora și minutele) de la care cursurile valutare vor fi aplicabile.

Totodată, se stabilește întocmirea obligatorie a dispozițiilor întru-un exemplar, iar unitățile de schimb valutar vor avea posibilitatea de a întocmi, la necesitate, exemplare suplimentare, acestea urmând a fi identice cu exemplarul de bază.

În privința modului de efectuare a operațiunilor de schimb valutar

Având în vedere că în cadrul efectuării operațiunii prin ghișeu pot fi perfectate și eliberate clientului două documente (obligatoriu, bonul de casă și, în cazurile stabilite, buletinul de schimb valutar), este prevăzut în mod expres că buletinul de schimb valutar nu substituie bonul de casă şi fără acest bon nu este valabil.

În contextul dreptului clientului de revocare a operațiunii de schimb valutar, proiectul Regulamentului stabilește, din punctul de vedere al legislației valutare, particularități ce țin de efectuarea de către unitățile de schimb valutar a operațiunilor de revocare (modelul cererii de revocare, registrului operațiunilor revocate). În contextul legislaţiei fiscale, cerinţele aferente revocării de către persoana fizică a operaţiunii de schimb valutar în numerar după finalizarea acesteia vor fi stabilite prin actele normative elaborate de Guvern (organele fiscale), astfel cum prevede art. III alin. (2) lit. b) din Legea nr. 94 din 13.05.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară.

De asemenea, având în vedere dreptul unităților de schimb valutar de a desfășura activitatea prin aparatele de schimb valutar, în proiectul regulamentului se conțin norme aferente efectuării operațiunilor prin aparate de schimb valutar.

Elaborarea proiectului regulamentului se încadrează în procesul de revizuire de către BNM a actelor sale normative în corespundere cu prevederile Legii nr.94 din 13.05.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, care, în particular, a modificat cadrul legal existent aferent activității unităților de schimb valutar (cum ar fi, a amendat cerințele aferente stabilirii cursurilor valutare pentru operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, a prevăzut dreptul persoanelor fizice de revocare a operațiunilor efectuate, dreptul unităților de schimb valutar de a utiliza aparate de schimb valutar și condiţiile de utilizare a acestor aparate, dreptul unităților de schimb valutar de a modifica cursurile valutare pe parcursul programului de lucru etc.).

Proiectul Regulamentului este supus dezbaterilor publice până pe 11 noiembrie.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...