37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Reguli simplificate pentru operațiunile valutare

Reguli simplificate pentru operațiunile valutare

03.03.2018776 views BNM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a aprobat, la 13 februarie 2018, Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, în redacție nouă, precum și amendamente la unele acte normative ale BNM, care au tangență cu efectuarea plăților și transferurilor în cadrul operațiunilor valutare notificate /autorizate.

Prin aprobarea acestor acte au fost simplificate regulile de efectuare a plăților /transferurilor, având în vedere dezvoltarea sectorului serviciilor de plată, evoluția tehnologiilor în acest domeniu care permit prestatorilor de servicii de plată rezidenți (prestatori SPR) utilizarea diferitelor dispozitive de comunicație electronică, digitale sau informatice și deservirea clienților la distanță. De asemenea, au fost optimizate reglementările aferente efectuării plăților și transferurilor în cadrul operațiunilor valutare, inclusiv a celor notificate/autorizate.

Noul cadru normativ prevede:

  • persoanele fizice și juridice vor putea efectua fără prezentarea documentelor justificative anumite plăți /transferuri fără numerar în sumă ce nu depășește 10000 euro;
  • persoanele fizice vor avea dreptul de a efectua fără prezentarea documentelor justificative anumite operațiuni în numerar în sumă de până la 10000 euro, iar persoanele juridice - în sumă de până la 5000 euro;
  • prestatorii SPR vor trebui să obțină, în conformitate cu reglementările lor interne, informația privind destinatarul, scopul și suma plății /transferului, precum și să verifice dacă plata /transferul se încadrează în prevederile Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară;
  • prestatorii SPR nu vor fi obligați să solicite prezentarea actului de identitate pentru efectuarea operațiunilor valutare în cazurile stipulate expres în regulament;
  • prestatorii SPR vor avea dreptul de a determina de sine stătător, în reglementările lor interne, modul de prezentare a documentelor pentru efectuarea plăților /transferurilor;
  • prestatorii SPR vor avea obligația de a elabora reglementări interne care vor stabili acțiunile /termenele /procedurile /modalitățile de verificare care urmează a fi îndeplinite /executate, în vederea asigurării respectării prevederilor legislației valutare;
  • reglementarea printr-un singur act normativ a plăților /transferurilor în cadrul operațiunilor valutare, inclusiv a operațiunilor notificate /autorizate conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară.

Simplificarea regulilor de efectuare a plăților /transferurilor în cadrul operațiunilor valutare nu exonerează nerezidenții și rezidenții, inclusiv prestatorii SPR, de respectarea legislației Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Noile reglementări vor intra în vigoare la 1 mai 2018 și vor avea drept efect simplificarea în continuare a plăților /transferurilor în cadrul operațiunilor valutare, în special a celor care se efectuează cu utilizarea dispozitivelor de comunicație electronică, digitale sau informatice. 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...