37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Reguli noi pentru desfățurarea activităților independente. Vezi care vor fi acestea

Reguli noi pentru desfățurarea activităților independente. Vezi care vor fi acestea

18.01.20183.249 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul finanțelor a prezentat spre dezbateri publice proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea unor Ordine ale Ministerului Finanțelor (în partea ce ține de reglementarea specificului ținerii evidenței vînzărilor și procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente).

Astfel, prin prezentul proiect se propune modificarea și completarea Ordinul nr.130 din 30 septembrie 2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Act de achiziție a mărfurilor" și Ordinul nr.2 din 9 ianuarie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activității persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă.

Completarea Ordinului nr. 130 din 30 septembrie 2010, are drept scop acordarea dreptului persoanelor fizice care desfășoară activități independente și procură mărfuri (produse agricole) de la persoanele fizice cetățeni, de a întocmi actul de achiziție a mărfurilor.

Prin modificarea și completarea Ordinului nr.2 din 9 ianuarie 2017, se propune elaborarea unor indicații metodice în vederea reglementării specificului ținerii evidenței vânzărilor și procurărilor în scopuri fiscale ,de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente conform Capitolului 102 din titlul II al Codului fiscal.

Indicațiile elaborate, descriu și modul de întocmire și completare a unui Registru-jurnal, în care persoana fizică care desfășoară activități independente va înregistra vânzările și procurările aferente nemijlocit activității independente.

Astfel, la întocmirea Registrului-jurnal persoana fizică ce desfășoară activități independente trebuie să respecte următoarele cerințe:

 • registrul-jurnal se întocmește într-un exemplar pe suport de hârtie pentru fiecare perioadă fiscală de gestiune;
 • filele Registrului-jurnal se numerotează în ordine crescătoare și se șnuruiesc. Pe ultimă filă a Registrului-jurnal se indică data și numărul de file confirmate prin semnătura persoanei fizice ce desfășoară activități independente;
 • înregistrările se efectuează în ordine cronologică în baza documentelor justificative;
 • vânzările și procurările în valută străină, se reflectă în Registrul-jurnal în monedă națională conform cursului oficial a Băncii Naționale a Moldovei (BNM) la data încasării veniturilor sau efectuării cheltuielilor (plăților);
 • în Registrul-jurnal se înregistrează doar vînzările și procurările legate de activitatea independentă;
 • dacă la sfîrșitul perioadei fiscale de gestiune în Registrul-jurnal a rămas spațiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi folosit pentru înregistrarea vînzărilor și procurărilor anului de gestiune imediat următor.

În Registrul-jurnal, nu vor fi admise ștersături sau alte procedee similare, precum și lăsarea de spații libere între operațiunile înscrise în acestea. Erorile se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrelor eronate, pentru ca acestea să poată fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectă. Corectarea se confirmă prin semnătura persoanei cu indicarea datei corectării.

În cazul încetării activității independente, în termen de 5 zile de la adoptarea unei astfel de decizii, persoana fizică prezintă subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat următoarele documentele pentru efectuarea controlului fiscal:

 • Registrele-jurnal;
 • copia borderoului;
 • documentele justificative.

După efectuarea controlului fiscal, persoanei fizice ce desfășoară activități independente îi vor fi restituite documentele menționate, dat fiind faptul că, persoana fizică ce desfășoară activități independente este obligată să le păstreze pe o perioadă de cel puțin 4 ani.

Evidența vânzărilor și procurărilor în scopuri fiscale

La efectuarea decontărilor în numerar pentru operațiunile economice cu plătitorii, persoanele fizice ce desfășoară activități independente, vor avea obligația utilizării mașinei de casă și control cu memorie fiscală, eliberând plătitorilor bonurile de casă emise de acestea.

Vînzările persoanei fizice ce desfășoară activități independente, vor îngloba veniturile din vânzarea bunurilor/mărfurilor (cu excepția mărfurilor supuse accizelor).

Vânzările se vor înregistra la data încasării efective a numerarului (primirii compensărilor în altă formă) din vânzarea bunurilor/ mărfurilor, iar în cazul încasării mijloacelor la contul bancar - la data intrării mijloacelor în contul curent, în baza extrasului de cont.

Procurările persoanei fizice ce desfășoară activități independente, vor include cheltuielile privind procurarea bunurilor/mărfurilor și achiziționarea serviciilor prestate de terți, confirmate documentar, care sunt utilizate în desfășurarea activității independente. În componența procurărilor persoanei fizice ce desfășoară activități independente, nu se vor include cheltuielile personale care nu sunt legate de activitatea independentă.

Procurările se vor înregistra la data achitării bunurilor și serviciilor procurate.

În cazul în care, cheltuielile suportate de către persoana fizică ce desfășoară activități independente, includ cheltuielile aferente activității independente îmbinate cu cheltuielile personale ale persoanei fizice, în evidență se vor efectua înregistrări numai atunci când cheltuielile aferente activității independente le depășesc pe cele personale și numai în acea parte a cheltuielilor care se referă la desfășurarea activității independente.

La achiziţia produselor de la persoanele fizice-cetăţeni, care nu practică activitate de întreprinzător, persoana fizică ce desfășoară activități independente, este obligată să întocmescă Borderoul de achiziţie al persoanei fizice ce desfășoară activități independente.

La încheierea perioadei fiscale (anului calendaristic), borderoul menționat, se va prezenta subdiviziunii organului Serviciului Fiscal de Stat, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de gestiune, pe suport de hârtie sau în format electronic.

Instrucțiunea de completare a  borderoului de achiziţie al persoanei fizice ce desfășoară activități independente este prezentată în Anexa nr. 4 al proiectului de Ordin enunțat.

Persoane responsabile:
Tatiana Stașco, consultant principal, Secția legislație impozite directe;
Tel. 022 26 28 35, email: tatiana.stasco@mf.gov.md.

Data limită pentru comentarii: 23.01.2018
Proiectul și nota informativă.

Ministerul finanțelor a prezentat spre dezbateri publice proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea unor Ordine ale Ministerului Finanțelor (în partea ce ține de reglementarea specificului ținerii evidenței vînzărilor și procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente).

Astfel, prin prezentul proiect se propune modificarea și completarea Ordinul nr.130 din 30 septembrie 2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Act de achiziție a mărfurilor" și Ordinul nr.2 din 9 ianuarie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activității persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă.

Completarea Ordinului nr. 130 din 30 septembrie 2010, are drept scop acordarea dreptului persoanelor fizice care desfășoară activități independente și procură mărfuri (produse agricole) de la persoanele fizice cetățeni, de a întocmi actul de achiziție a mărfurilor.

Prin modificarea și completarea Ordinului nr.2 din 9 ianuarie 2017, se propune elaborarea unor indicații metodice în vederea reglementării specificului ținerii evidenței vânzărilor și procurărilor în scopuri fiscale ,de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente conform Capitolului 102 din titlul II al Codului fiscal.

Indicațiile elaborate, descriu și modul de întocmire și completare a unui Registru-jurnal, în care persoana fizică care desfășoară activități independente va înregistra vânzările și procurările aferente nemijlocit activității independente.

Astfel, la întocmirea Registrului-jurnal persoana fizică ce desfășoară activități independente trebuie să respecte următoarele cerințe:

 • registrul-jurnal se întocmește într-un exemplar pe suport de hârtie pentru fiecare perioadă fiscală de gestiune;
 • filele Registrului-jurnal se numerotează în ordine crescătoare și se șnuruiesc. Pe ultimă filă a Registrului-jurnal se indică data și numărul de file confirmate prin semnătura persoanei fizice ce desfășoară activități independente;
 • înregistrările se efectuează în ordine cronologică în baza documentelor justificative;
 • vânzările și procurările în valută străină, se reflectă în Registrul-jurnal în monedă națională conform cursului oficial a Băncii Naționale a Moldovei (BNM) la data încasării veniturilor sau efectuării cheltuielilor (plăților);
 • în Registrul-jurnal se înregistrează doar vînzările și procurările legate de activitatea independentă;
 • dacă la sfîrșitul perioadei fiscale de gestiune în Registrul-jurnal a rămas spațiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi folosit pentru înregistrarea vînzărilor și procurărilor anului de gestiune imediat următor.

În Registrul-jurnal, nu vor fi admise ștersături sau alte procedee similare, precum și lăsarea de spații libere între operațiunile înscrise în acestea. Erorile se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrelor eronate, pentru ca acestea să poată fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectă. Corectarea se confirmă prin semnătura persoanei cu indicarea datei corectării.

În cazul încetării activității independente, în termen de 5 zile de la adoptarea unei astfel de decizii, persoana fizică prezintă subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat următoarele documentele pentru efectuarea controlului fiscal:

 • Registrele-jurnal;
 • copia borderoului;
 • documentele justificative.

După efectuarea controlului fiscal, persoanei fizice ce desfășoară activități independente îi vor fi restituite documentele menționate, dat fiind faptul că, persoana fizică ce desfășoară activități independente este obligată să le păstreze pe o perioadă de cel puțin 4 ani.

Evidența vânzărilor și procurărilor în scopuri fiscale

La efectuarea decontărilor în numerar pentru operațiunile economice cu plătitorii, persoanele fizice ce desfășoară activități independente, vor avea obligația utilizării mașinei de casă și control cu memorie fiscală, eliberând plătitorilor bonurile de casă emise de acestea.

Vînzările persoanei fizice ce desfășoară activități independente, vor îngloba veniturile din vânzarea bunurilor/mărfurilor (cu excepția mărfurilor supuse accizelor).

Vânzările se vor înregistra la data încasării efective a numerarului (primirii compensărilor în altă formă) din vânzarea bunurilor/ mărfurilor, iar în cazul încasării mijloacelor la contul bancar - la data intrării mijloacelor în contul curent, în baza extrasului de cont.

Procurările persoanei fizice ce desfășoară activități independente, vor include cheltuielile privind procurarea bunurilor/mărfurilor și achiziționarea serviciilor prestate de terți, confirmate documentar, care sunt utilizate în desfășurarea activității independente. În componența procurărilor persoanei fizice ce desfășoară activități independente, nu se vor include cheltuielile personale care nu sunt legate de activitatea independentă.

Procurările se vor înregistra la data achitării bunurilor și serviciilor procurate.

În cazul în care, cheltuielile suportate de către persoana fizică ce desfășoară activități independente, includ cheltuielile aferente activității independente îmbinate cu cheltuielile personale ale persoanei fizice, în evidență se vor efectua înregistrări numai atunci când cheltuielile aferente activității independente le depășesc pe cele personale și numai în acea parte a cheltuielilor care se referă la desfășurarea activității independente.

La achiziţia produselor de la persoanele fizice-cetăţeni, care nu practică activitate de întreprinzător, persoana fizică ce desfășoară activități independente, este obligată să întocmescă Borderoul de achiziţie al persoanei fizice ce desfășoară activități independente.

La încheierea perioadei fiscale (anului calendaristic), borderoul menționat, se va prezenta subdiviziunii organului Serviciului Fiscal de Stat, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de gestiune, pe suport de hârtie sau în format electronic.

Instrucțiunea de completare a  borderoului de achiziţie al persoanei fizice ce desfășoară activități independente este prezentată în Anexa nr. 4 al proiectului de Ordin enunțat.

Persoane responsabile:
Tatiana Stașco, consultant principal, Secția legislație impozite directe;
Tel. 022 26 28 35, email: tatiana.stasco@mf.gov.md.

Data limită pentru comentarii: 23.01.2018
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...