37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Regulamentului privind stingerea obligației fiscale prin compensare din 2004 a fost abrogate

Regulamentului privind stingerea obligației fiscale prin compensare din 2004 a fost abrogate

31.05.2017786 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ordinul nr. 76 din 16.05.2017 al Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova ce ține de abrogarea Ordinului nr.42 din 7 iulie 2004 cu privire la aprobarea Regulamentului privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare a fost publicat în Monitorul Oficial, nr. 162-170 din 26 mai 2017.

Ordinul nr.42 este abrogat, dat fiind faptul că a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 235 din 19 aprilie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stingerea obligației fiscale prin compensare și/ sau restituirea mijloacelor bănești.

Noul Regulament a fost elaborat în scopul executării prevederilor art. 175 și 176 din Codul fiscal și stabileşte mecanismul de stingere a obligațiilor fiscale din contul sumelor plătite în plus și/sau al sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite, precum şi mecanismul de restituire a mijloacelor la contul bancar al contribuabilului, inclusiv a celor transferate în mod eronat la componentele bugetului public național.

Potrivit Regulamentului, instituit prin Hotărârea nr. 235 din 19 aprilie 2017, stingerea obligaţiei fiscale prin compensare se efectuează prin trecerea în contul restanţei a sumei plătite în plus sau a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită. Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare în limitele atribuţiilor stabilite de Codul fiscal va fi efectuată de Serviciul Fiscal de Stat.

Restituirea mijloacelor la contul bancar al contribuabilului sau în numerar (numai persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător) se efectuează doar în baza cererii contribuabilului.

În același timp, compensarea se efectuează la inițiativa Serviciului Fiscal de Stat sau la cererea contribuabilului, dacă legislația fiscală nu prevede altfel, prin întocmirea documentelor de plată sau a documentelor fiscale interne.

Persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător vor depune cererea privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus în termenul stabilit de Codul fiscal.

Restituirea se face cu condiția că respectivul contribuabil nu are restanțe față de bugetul public național. În cazul în care contribuabilul are obligații față de buget, se asigură în mod prioritar stingerea acestora.

În caz de nedepunere a cererii privind restituirea mijloacelor, excedentul sumelor plătite în plus sau al sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite, se lasă în contul stingerii obligaţiilor fiscale ulterioare de același tip.

Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale va iniţia procedura de stingere a obligațiilor fiscale și va prezenta documentele necesare Serviciului Fiscal de Stat, precum şi va actualiza contul contribuabilului beneficiar de stingerea obligației fiscale prin compensare și/sau restituire.

Data stingerii obligaţiei fiscal prin compensare este considerată data la care Trezoreria de Stat sau trezoreriile teritoriale au executat documentele de plată.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...