37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Regulamentul privind restituirea accizelor a fost modificat

Regulamentul privind restituirea accizelor a fost modificat

26.04.2017719 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

    Agenţilor economici, indiferent de faptul dacă sunt sau nu înregistraţi ca subiecţi ai impunerii cu accize, li se va efectua restituirea sumelor accizelor achitate la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor în regim vamal de perfecţionare activă în cazul scoaterii produselor rezultate din prelucrare de pe teritoriul vamal. 

    Modificările Regulamentului privind restituirea accizelor au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 128-132 din 21 aprilie 2017. 
Potrivit noilor prevederi, dreptul la restituirea accizelor intervine în situaţiile prevăzute de:

 • art.124 alin.(6) din Codul fiscal - scoaterea de pe teritoriul vamal al produselor rezultate din prelucrare, în cazul achitării accizelor la introducerea mărfurilor străine supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestora în regim vamal de perfecţionare activă;
 • art.124 alin.(9) din Codul fiscal - scoaterea de pe teritoriul vamal al RM a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import; plasarea sub destinaţia vamală magazin duty-free a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import; plasarea sub destinaţia vamală zonă liberă a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import;
 • art.125 alin.(22) din Codul fiscal - livrarea mărfurilor de la pozițiile tarifare 271012310, 271012700 și 271019210 pentru alimentarea aeronavelor;
 • art.125 alin.(3) din Codul fiscal - exportul în mod independent sau în baza contractului de comision al mărfurilor supuse accizelor de producţie proprie, plasarea mărfurilor autohtone supuse accizelor în magazinele duty-free, plasarea mărfurilor autohtone supuse accizelor în zonele economice libere;
 • art.125 alin.(32) din Codul fiscal - exportul mărfurilor supuse accizelor, prelucrate sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, efectuat de către subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize, în mod independent sau în baza contractului de comision;
 • art.125 alin.(7) din Codul fiscal - la procurarea de către agenţii economici a mărfurilor de la poziţiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271012110-271019290, 290110000, 290124000, 290129000, 290211000-290230000, 290244000, 290290000, 290511000-290513000, 290514, 290516, 290519000, 2909, 381400900, 381700800, utilizate în calitate de materie primă pentru prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor care nu sunt supuse accizelor.

    Pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în condiţiile contractului de mandat, dreptul la restituirea accizelor apare la subiectul impunerii - mandatant, iar pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în condiţiile contractului de comision, dreptul la restituirea accizelor apare la subiectul impunerii - comitent. 
    Regulamentul prevede că pentru a obține restituirea accizelor achitate pentru mărfurile supuse accizelor prelucrate sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova destinate exportului, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize şi exportă în mod independent sau în baza contractului de comision prezintă organelor Serviciului Fiscal de Stat:

 1. Contractul sau copia contractului încheiat cu partenerul străin privind livrarea mărfurilor supuse accizelor. În cazul în care livrarea pentru export al mărfurilor supuse accizelor se efectuează, conform contractului de comision, de către comisionar, comitentul prezintă organului Serviciului Fiscal de Stat contractul de comision şi contractul încheiat de comisionar cu partenerul străin;
 2. Documentele de plată şi extrasul băncii care confirmă achitarea de facto către furnizor de pe contul subiectului care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize a sumei rezultate din procurarea mărfurilor supuse accizelor prelucrate şi fabricate pe teritoriul Republicii Moldova;
 3. Documentele de plată şi extrasul băncii care confirmă încasarea de facto, pe contul subiectului care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize a sumei rezultate din vânzarea către partenerul străin a mărfurilor supuse accizelor prelucrate şi fabricate pe teritoriul Republicii Moldova;
 4. Factura fiscală aferentă procurării mărfurilor supuse accizelor, prelucrate sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, expediate pentru export, cu specificarea sumei accizei.

    Suma accizelor pasibilă restituirii în condiţiile menţionate în Regulament se determină reieşind din sumele accizelor achitate la introducerea mărfurilor străine, în limita cantităţii acestor mărfuri încorporate în produsele compensatoare scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova luând în considerare şi rata de randament aprobată de organul vamal. 
    Restituirea accizelor achitate la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor în regim vamal de perfecţionare activă se efectuează numai dacă scoaterea produselor compensatoare în componenţa cărora au fost încorporate mărfurile respective este efectuată de aceeaşi persoană care a introdus această marfă.
    Regulamentul a mai fost completat cu un capitol nou ce prevede restituirea accizelor la procurarea mărfurilor de la unele poziții tarifare, utilizate în calitate de materie primă pentru prelucrarea mărfurilor care nu sunt supuse accizelor. 
    Astfel, agenţilor economici, indiferent de faptul dacă sunt sau nu subiecţi ai impunerii cu accize, li se efectuează restituirea sumelor accizelor achitate iniţial în contul stingerii datoriilor faţă de bugetul public naţional, iar în lipsa datoriilor, la cererea agentului economic, la contul bancar al agentului economic respectiv, la procurarea mărfurilor de la poziţiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271012110-271019290, 290110000, 290124000, 290129000, 290211000-290230000, 290244000, 290290000, 290511000-290513000, 290514, 290516, 290519000, 2909, 381400900, 381700800, în cazul în care utilizează mărfurile menţionate în calitate de materie pentru producerea sau prelucrarea mărfurilor care nu sunt supuse accizelor. 
    Dacă mărfurile atribuite la poziţiile tarifare menţionate sunt utilizate în calitate de materie primă pentru producerea sau prelucrarea mărfurilor supuse accizelor, sumele accizelor achitate la procurarea acestora se trec în cont conform mecanismului stabilit în art.125 alin. (7) din Codul fiscal.
    Pentru a beneficia de restituirea sumelor accizelor, agenţii economici menţionaţi vor prezenta subdiviziunii teritoriale SFS cererea, la care se anexează copiile facturilor fiscale şi copiile documentelor ce confirmă achitarea accizelor la buget. 

Sumele accizelor care urmează să fie restituite în cazurile prevăzute mai sus se determină în modul următor:

 • se determină sumele accizelor achitate la buget pentru mărfurile supuse accizelor, inclusiv la import, în limita cantităţii materiei prime utilizate la producerea sau prelucrarea mărfurilor care nu sunt supuse accizelor, livrate în perioadă fiscală pentru care se solicită restituirea;
 • din suma accizelor, în limitele restanţelor contribuabilului faţă de bugetul public naţional, în baza cererii conform anexei nr.1 la Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare, se efectuează stingerea acestor restanţe faţă de bugetul public naţional, cu excepţia obligaţiunilor fiscale administrate de organele vamale;
 • suma accizelor care poate fi transferată la contul bancar al agentului economic se determină ca diferenţa dintre suma accizelor stabilită la prima modalitate şi cea trecută în contul stingerii restanţelor plătitorului faţă de buget la alte impozite şi taxe.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...