37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Regulamentul privind ținerea Registrului garanțiilor reale mobiliare intră în vigoare la 04 aprilie 2016

Regulamentul privind ținerea Registrului garanțiilor reale mobiliare intră în vigoare la 04 aprilie 2016

09.03.20161.231 views Bancamea.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

După ce săptămâna trecută a fost publicat Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat "Registrul garanțiilor reale mobiliare", astăzi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 49-54 (5482-5487) a publicat Regulamentul privind ținerea Registrului garanțiilor reale mobiliare, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.210 din 26.02.2016.

În principal Regulamentul include:
a) obiectele Registrului garanțiilor și datele aferente acestor obiecte;
b) modalitatea de ținere și accesul la Registrului garanțiilor;
c) securitatea și integritatea informației din Registrului garanțiilor;
d) procedura de înregistrare a garanției în Registrului garanțiilor;
e) modificarea și radierea informației din Registrului garanțiilor;
f) controlul și responsabilitatea.

Se menționează că Registrului garanțiilor este unul public, ținut în scopul înregistrării gajului bunurilor mobile, leasingului financiar și a altor drepturi de garanție asupra bunurilor mobile și pentru a asigura consultarea acestuia și obținerea extraselor din el de către orice persoană.

Obiectele informaționale înregistrate în Registrului garanțiilor sunt:
a) gajul;
b) leasingul financiar;
c) persoana fizică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului, locator sau locatar;
d) persoana juridică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului, locator sau locatar;
e) documentele care confirmă :

  • înregistrarea gajului;
  • modificarea gajului;
  • executarea gajului;
  • radierea gajului;
  • înregistrarea leasingului financiar;
  • modificarea leasingului financiar;
  • radierea leasingului financiar;
  • extrasul din Registrul garanțiilor reale mobiliare.

Registrul garanțiilor este interconectat cu serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului Mpass, cu serviciul guvernamental integrat de semnătură digitală Msign și cu serviciul guvernamental de plăți electronice Mpay.

De asemenea, se specifică ca subiecți ai raporturilor juridice aferent Registrului garanțiilor, următoarele instituții resortante:
a) proprietar al Registrului garanțiilor este statul, care își realizează dreptul de proprietate, de gestionare și utilizare a datelor din acesta;
b) posesor al Registrului garanțiilor este Ministerul justiției, cu drept de gestionare a acestuia și de utilizare a datelor acestuia;
c) deținător al Registrului garanțiilor este numit Centrul de Informații Juridice - autoritatea administrativă din subordinea Ministerului Justiției, care va asigura ținerea acestuia.

Important este că Hotărârea de Guvern mai publică tarifele aferent acestui Registru al garanțiilor, astfel:
a) conectarea  va fi de 150,00 lei;
b) abonament lunar de 120,00 lei;
c) acces activ lunar de 200,00 lei;
d) acces activ pentru o singură înregistrare de 40,00 lei;
e) acces pasiv lunar de 1000,00 lei;
f) acces pasiv pentru o singură căutare de 20,00 lei.

Registrul garanțiilor reale mobiliare va deveni astfel unica sursă oficială de informație privind drepturile de garanție și de leasing financiar înregistrate asupra bunurilor mobile, inclusiv în scopul determinării gradului de prioritate a gajului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...