37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Regulamentul privind eşalonarea stingerii majorărilor de întârziere (penalităţilor) la BASS s-a modificat

Regulamentul privind eşalonarea stingerii majorărilor de întârziere (penalităţilor) la BASS s-a modificat

25.09.20171.991 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În scopul ajustării reglementărilor procesului de eşalonare a stingerii majorărilor de întârziere (penalităţilor) la bugetul asigurărilor sociale de stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale prin Ordinul nr. 188-A din 21.09.2017 a operat modificări la Regulamentul privind eşalonarea stingerii majorărilor de întârziere (penalităţilor) la bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobat prin Ordinul CNAS nr. 98-A din 15.05.2015.

Prevederile prezentului Regulament sînt executorii pentru Casa Naţională de Asigurări Sociale şi plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Pentru a putea beneficia de dreptul de solicitare a stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităţilor) pe parcursul anului bugetar în curs, plătitorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii depuse pentru toate perioadele prevăzute de legislaţia în vigoare;
b) lipsa datoriilor la plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi la amenzi;
c) virarea în termen şi integral a sumei obligaţiilor curente la bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare - BASS).

Potrivit Regulamentului, eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităţilor) nu se acordă plătitorilor:

a) pentru majorările de întârziere în sumă totală mai mică de 500 de lei;
b) pentru majorările de întârziere, care la data solicitării eşalonării intră sub incidenţa procedurii de compensare şi/sau restituire a mijloacelor în baza cererilor înregistrate de organele fiscale;
c) care se află în procedura de insolvabilitate/lichidare, potrivit Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012; d) care se află în procedura de lichidare, conform legislaţiei în vigoare.

Plătitorul poate solicita eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităţilor) în cuantumul sumei înregistrate şi neachitate la data adresării la structura teritorială a CNAS, unde îşi are adresa juridică, prin depunerea Cererii în 2 două exemplare, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

Conform modificărilor efectuate la Regulament, aparatul central al CNAS înregistrează Acordul în Registrul de evidenţa a contractelor şi remite în adresa structurii teritoriale 2 exemplare a Acordului semnat. După recepţionare, structura teritorială înmânează un exemplar plătitorului şi alt exemplar, la care se anexează cererea, se păstrează în dosarul plătitorului.

CNAS este în drept să rezilieze acţiunea Acordului în mod unilateral, în cazul în care plătitorul nu respectă prevederile acestuia prin:

a) neachitarea sau achitarea parţială de către Plătitor a majorărilor de întârziere în termenii stabiliţi de prezentul Acord;
b) neachitarea în termen sau achitarea parţială de către Plătitor a obligaţiilor curente la bugetul asigurărilor sociale de stat;
c) intentarea procesului de lichidare sau a procesului de insolvabilitate în conformitate cu legislaţia.

Rezilierea Acordului se efectuează printr-o declaraţie în formă scrisă, care se remite de CNAS plătitorului, structurii teritoriale CNAS şi Serviciului Fiscal de Stat. Declaraţia reprezintă temei pentru efectuarea înregistrărilor de rigoare în Registrul de evidenţa a contractelor.

În scopul ajustării reglementărilor procesului de eşalonare a stingerii majorărilor de întârziere (penalităţilor) la bugetul asigurărilor sociale de stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale prin Ordinul nr. 188-A din 21.09.2017 a operat modificări la Regulamentul privind eşalonarea stingerii majorărilor de întârziere (penalităţilor) la bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobat prin Ordinul CNAS nr. 98-A din 15.05.2015.

Prevederile prezentului Regulament sînt executorii pentru Casa Naţională de Asigurări Sociale şi plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Pentru a putea beneficia de dreptul de solicitare a stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităţilor) pe parcursul anului bugetar în curs, plătitorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii depuse pentru toate perioadele prevăzute de legislaţia în vigoare;
b) lipsa datoriilor la plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi la amenzi;
c) virarea în termen şi integral a sumei obligaţiilor curente la bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare - BASS).

Potrivit Regulamentului, eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităţilor) nu se acordă plătitorilor:

a) pentru majorările de întârziere în sumă totală mai mică de 500 de lei;
b) pentru majorările de întârziere, care la data solicitării eşalonării intră sub incidenţa procedurii de compensare şi/sau restituire a mijloacelor în baza cererilor înregistrate de organele fiscale;
c) care se află în procedura de insolvabilitate/lichidare, potrivit Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012; d) care se află în procedura de lichidare, conform legislaţiei în vigoare.

Plătitorul poate solicita eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităţilor) în cuantumul sumei înregistrate şi neachitate la data adresării la structura teritorială a CNAS, unde îşi are adresa juridică, prin depunerea Cererii în 2 două exemplare, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

Conform modificărilor efectuate la Regulament, aparatul central al CNAS înregistrează Acordul în Registrul de evidenţa a contractelor şi remite în adresa structurii teritoriale 2 exemplare a Acordului semnat. După recepţionare, structura teritorială înmânează un exemplar plătitorului şi alt exemplar, la care se anexează cererea, se păstrează în dosarul plătitorului.

CNAS este în drept să rezilieze acţiunea Acordului în mod unilateral, în cazul în care plătitorul nu respectă prevederile acestuia prin:

a) neachitarea sau achitarea parţială de către Plătitor a majorărilor de întârziere în termenii stabiliţi de prezentul Acord;
b) neachitarea în termen sau achitarea parţială de către Plătitor a obligaţiilor curente la bugetul asigurărilor sociale de stat;
c) intentarea procesului de lichidare sau a procesului de insolvabilitate în conformitate cu legislaţia.

Rezilierea Acordului se efectuează printr-o declaraţie în formă scrisă, care se remite de CNAS plătitorului, structurii teritoriale CNAS şi Serviciului Fiscal de Stat. Declaraţia reprezintă temei pentru efectuarea înregistrărilor de rigoare în Registrul de evidenţa a contractelor.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...