37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Regulamentul privind asistență administrativă reciprocă în materie fiscală. Vezi ce prevede acesta

Regulamentul privind asistență administrativă reciprocă în materie fiscală. Vezi ce prevede acesta

08.02.20181.763 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu prevederile Legii nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional şi a Hotărârii Guvernului nr.967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional", prezintă pentru consultări publice proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului privind asistență administrativă reciprocă în materie fiscală.

Adoptarea acestui proiect de Hotărâre de Guvern este necesar în vederea executării pct.53 din Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană cu privire la îmbunătăţirea cooperării internaţionale în domeniul fiscal, facilitarea colectării veniturilor fiscale legale

Prezentul Regulament va stabili norme privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și asistenţă reciprocă în materie de recuperare a creanţelor / restanţelor legate de taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri.

Deasemenea, acesta va reglementa normele şi procedurile potrivit cărora Republica Moldova cooperează cu alte state, în vederea realizării unui schimb de informaţii şi asistenţă, care este în mod previzibil relevant pentru administrarea şi aplicarea legilor interne ale statelor respectiv, în privinţa taxelor şi impozitelor prevăzute de cadrul de reglementare.

Schimbul de informații va putea fi efectuat la cerere, automat sau chiar spontan.

Toată informaţia primită în cadrul schimbului de informaţii este confidenţială şi urmează a fi păstrată cu stricteţe urmând ca aceasta să fie etichetată în mod corespunzător prin aplicarea ştampilei cu inscripţia „Informaţie cu accesibilitate limitată". Acelaşi nivel de protecţie urmează a fi aplicat copiilor ca şi documentelor originale.

Asistenţa în vederea recuperării în Republica Moldova a unor creanţe stabilite într-un alt stat, precum şi asistenţa în vederea recuperării într-un alt stat, inclusiv membru al Uniunii Europene a creanţelor stabilite în Republica Moldova va viza următoarele obligaţii fiscale:

 • Impozitul pe venitul persoanelor fizice şi juridice;
 • Contribuţiile de asigurări sociale de stat;
 • Impozitul pe bunurile imobiliare;
 • Taxa pe valoare adăugată;
 • Accizele;
 • Taxele rutiere;
 • Taxele pentru resursele naturale;
 • Taxele locale.

Serviciul Fiscal de Stat, este competent să asigure asistenţă la recuperarea creanţelor aferente creanţelor principale.

La cererea Statului solicitant, Serviciul Fiscal de Stat, sub rezerva prevederilor art.14 şi 15 din Convenţia OCDE, va lua măsurile necesare pentru recuperarea creanţelor/restanţelor fiscale ale statului menţionat similar obligaţiilor fiscale, aplicând, după caz, măsurile de asigurare şi executare silită reglementate de legislaţia Republicii Moldova în vigoare, la fel şi cadrul legal aferent.

Mai mult, la cererea Statului solicitant, Serviciul Fiscal de Stat în vederea recuperării valorii unui impozit, va lua măsuri de conservare/asigurare, chiar dacă creanţa nu constituie obiectul unui instrument care să permită executarea silită a acesteia. În acest sens, autoritatea competentă este în drept să aplice sechestru ca măsură de asigurare pe bunurile persoanei, inclusiv să aplice alte măsuri legale de asigurare reglementate de legislaţia Republicii Moldova.

Solicitarea de asistenţă administrativă urmează a fi însoţită de:

a) o declaraţie referitor la faptul că creanţa se referă la un impozit reglementat de pct. 26 şi art. 1 alin. 1. din Legea pentru ratificarea Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în materie fiscală nr. 149 din 15 iulie 2011;
b) o copie oficială a instrumentului care permite executarea în Statul solicitant;
c) informaţia cu privire la natura creanţei fiscale, componentele acesteia şi activele din care poate fi recuperată aceasta;
d) orice alt document necesar pentru recuperare (aplicarea măsurilor de asigurare şi/sau de executare silită).

Persoane responsabile
Ecaterina Eşanu, consultant principal Secţia legislaţie impozite directe,
Tel. 022 26 27 88, e-mail: ecaterina.esanu@mf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 23.02.2018
Proiectul și nota informativă

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu prevederile Legii nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional şi a Hotărârii Guvernului nr.967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional", prezintă pentru consultări publice proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului privind asistență administrativă reciprocă în materie fiscală.

Adoptarea acestui proiect de Hotărâre de Guvern este necesar în vederea executării pct.53 din Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană cu privire la îmbunătăţirea cooperării internaţionale în domeniul fiscal, facilitarea colectării veniturilor fiscale legale

Prezentul Regulament va stabili norme privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și asistenţă reciprocă în materie de recuperare a creanţelor / restanţelor legate de taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri.

Deasemenea, acesta va reglementa normele şi procedurile potrivit cărora Republica Moldova cooperează cu alte state, în vederea realizării unui schimb de informaţii şi asistenţă, care este în mod previzibil relevant pentru administrarea şi aplicarea legilor interne ale statelor respectiv, în privinţa taxelor şi impozitelor prevăzute de cadrul de reglementare.

Schimbul de informații va putea fi efectuat la cerere, automat sau chiar spontan.

Toată informaţia primită în cadrul schimbului de informaţii este confidenţială şi urmează a fi păstrată cu stricteţe urmând ca aceasta să fie etichetată în mod corespunzător prin aplicarea ştampilei cu inscripţia „Informaţie cu accesibilitate limitată". Acelaşi nivel de protecţie urmează a fi aplicat copiilor ca şi documentelor originale.

Asistenţa în vederea recuperării în Republica Moldova a unor creanţe stabilite într-un alt stat, precum şi asistenţa în vederea recuperării într-un alt stat, inclusiv membru al Uniunii Europene a creanţelor stabilite în Republica Moldova va viza următoarele obligaţii fiscale:

 • Impozitul pe venitul persoanelor fizice şi juridice;
 • Contribuţiile de asigurări sociale de stat;
 • Impozitul pe bunurile imobiliare;
 • Taxa pe valoare adăugată;
 • Accizele;
 • Taxele rutiere;
 • Taxele pentru resursele naturale;
 • Taxele locale.

Serviciul Fiscal de Stat, este competent să asigure asistenţă la recuperarea creanţelor aferente creanţelor principale.

La cererea Statului solicitant, Serviciul Fiscal de Stat, sub rezerva prevederilor art.14 şi 15 din Convenţia OCDE, va lua măsurile necesare pentru recuperarea creanţelor/restanţelor fiscale ale statului menţionat similar obligaţiilor fiscale, aplicând, după caz, măsurile de asigurare şi executare silită reglementate de legislaţia Republicii Moldova în vigoare, la fel şi cadrul legal aferent.

Mai mult, la cererea Statului solicitant, Serviciul Fiscal de Stat în vederea recuperării valorii unui impozit, va lua măsuri de conservare/asigurare, chiar dacă creanţa nu constituie obiectul unui instrument care să permită executarea silită a acesteia. În acest sens, autoritatea competentă este în drept să aplice sechestru ca măsură de asigurare pe bunurile persoanei, inclusiv să aplice alte măsuri legale de asigurare reglementate de legislaţia Republicii Moldova.

Solicitarea de asistenţă administrativă urmează a fi însoţită de:

a) o declaraţie referitor la faptul că creanţa se referă la un impozit reglementat de pct. 26 şi art. 1 alin. 1. din Legea pentru ratificarea Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în materie fiscală nr. 149 din 15 iulie 2011;
b) o copie oficială a instrumentului care permite executarea în Statul solicitant;
c) informaţia cu privire la natura creanţei fiscale, componentele acesteia şi activele din care poate fi recuperată aceasta;
d) orice alt document necesar pentru recuperare (aplicarea măsurilor de asigurare şi/sau de executare silită).

Persoane responsabile
Ecaterina Eşanu, consultant principal Secţia legislaţie impozite directe,
Tel. 022 26 27 88, e-mail: ecaterina.esanu@mf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 23.02.2018
Proiectul și nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...