37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Regulament nou privind eliberarea formularelor tipizate a documentelor primare cu regim special

Regulament nou privind eliberarea formularelor tipizate a documentelor primare cu regim special

14.04.20173.160 views

1

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 14. 04.2017 a fost publicat Ordinul nr. 13 din 04.04.2017 cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special

Conform acestui regulament eliberarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special se efectuează entităților și persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă și/sau în bază de patentă de întreprinzător, ce au obligația de a le utiliza în activitatea desfășurată în conformitate cu cadrul normativ și legislativ în vigoare.

Serviciul Fiscal de Stat asigură contribuabililor posibilitatea de a comanda următoarele tipuri de formulare:
        a) actul de achiziție a mărfurilor;
        b) actul de achiziție a serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente;
        c) bonul de plată;
        d) chitanța de recepție a plăților nefiscale (1-SF);
        e) chitanța de recepție a plăților fiscale (2-SF);
        f) factura;
        g) anexa la factură;
        h) factura fiscală;
        i) anexa la factura fiscală;
        j) foaie de parcurs pentru autoturisme;
        k) foaie de parcurs pentru autocamioane;
        l) foaie de parcurs pentru autobuze;
        m) borderou de achiziție a laptelui.

Contribuabilii solicită eliberarea formularelor stabilite la Direcția deservire fiscală a Serviciului Fiscal de Stat, după raza de deservire, sau online prin Sistemul Informațional Automatizat „Comandarea online a formularelor tipizate". La înaintarea comenzilor de eliberare a formularelor executate tipografic la sediul Direcției deservire fiscală a Serviciului Fiscal de Stat, persoanele autorizate ale entității sau în baza delegației semnate de acestea, completează cererea-comandă.

Formularele solicitate, în baza comenzilor depuse de contribuabil, se eliberează contra plată și exclusiv contra semnătura persoanelor autorizate ale entității sau în baza delegației semnate de acestea, la prezentarea recipisei și a ordinului de plată ce confirmă transferul mijloacelor bănești.

În cazul când operațiunile la conturile bancare ale contribuabilului sunt suspendate sau contribuabilul nu dispune de conturi bancare, acesta are dreptul de a transfera mijloacele financiare la contul Serviciului Fiscal de Stat în numele persoanei autorizate (director sau contabil), indicate în cererea-comandă, drept dovadă a transferului fiind ordinul de plată ce confirmă transferul mijloacelor bănești, cu indicația destinației plății.

Comanda privind eliberarea seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător de către entități a formularelor se realizează prin Sistem în mod gratuit. Pentru efectuarea comenzii, entitatea indică tipul documentului, pentru care se solicită serie și diapazon de numere, și cantitatea necesară. Generarea seriei și a diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a formularelor se face în mod automatizat de către Sistem, iar entitatea va primi recipisa care conține seria și diapazonul de numere acordat. Pentru excluderea comenzilor nefondate de serie și diapazon de numere pentru formulare Sistemul va acorda pentru agenții economici deserviți de Direcțiea generală administrare contribuabili mari un diapazon maxim de 10 000 de formulare, iar pentru ceilalți agenți economici - un diapazon de 1000 de formulare de fiecare tip per comandă.

În cazul în care entitatea este supusă reorganizării, aceasta are obligația de a reînregistra formularele de documente primare, precum și seria și diapazonul de numere neutilizate pentru formulare pe subiectul succesor de drepturi.

În cazul în care entitatea se lichidează, formularele de documente primare cu regim special, seria și diapazonul de numere neutilizate pentru formulare nu se restituie Serviciului Fiscal de Stat.

În Monitorul Oficial din 14. 04.2017 a fost publicat Ordinul nr. 13 din 04.04.2017 cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special

Conform acestui regulament eliberarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special se efectuează entităților și persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă și/sau în bază de patentă de întreprinzător, ce au obligația de a le utiliza în activitatea desfășurată în conformitate cu cadrul normativ și legislativ în vigoare.

Serviciul Fiscal de Stat asigură contribuabililor posibilitatea de a comanda următoarele tipuri de formulare:
        a) actul de achiziție a mărfurilor;
        b) actul de achiziție a serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente;
        c) bonul de plată;
        d) chitanța de recepție a plăților nefiscale (1-SF);
        e) chitanța de recepție a plăților fiscale (2-SF);
        f) factura;
        g) anexa la factură;
        h) factura fiscală;
        i) anexa la factura fiscală;
        j) foaie de parcurs pentru autoturisme;
        k) foaie de parcurs pentru autocamioane;
        l) foaie de parcurs pentru autobuze;
        m) borderou de achiziție a laptelui.

Contribuabilii solicită eliberarea formularelor stabilite la Direcția deservire fiscală a Serviciului Fiscal de Stat, după raza de deservire, sau online prin Sistemul Informațional Automatizat „Comandarea online a formularelor tipizate". La înaintarea comenzilor de eliberare a formularelor executate tipografic la sediul Direcției deservire fiscală a Serviciului Fiscal de Stat, persoanele autorizate ale entității sau în baza delegației semnate de acestea, completează cererea-comandă.

Formularele solicitate, în baza comenzilor depuse de contribuabil, se eliberează contra plată și exclusiv contra semnătura persoanelor autorizate ale entității sau în baza delegației semnate de acestea, la prezentarea recipisei și a ordinului de plată ce confirmă transferul mijloacelor bănești.

În cazul când operațiunile la conturile bancare ale contribuabilului sunt suspendate sau contribuabilul nu dispune de conturi bancare, acesta are dreptul de a transfera mijloacele financiare la contul Serviciului Fiscal de Stat în numele persoanei autorizate (director sau contabil), indicate în cererea-comandă, drept dovadă a transferului fiind ordinul de plată ce confirmă transferul mijloacelor bănești, cu indicația destinației plății.

Comanda privind eliberarea seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător de către entități a formularelor se realizează prin Sistem în mod gratuit. Pentru efectuarea comenzii, entitatea indică tipul documentului, pentru care se solicită serie și diapazon de numere, și cantitatea necesară. Generarea seriei și a diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a formularelor se face în mod automatizat de către Sistem, iar entitatea va primi recipisa care conține seria și diapazonul de numere acordat. Pentru excluderea comenzilor nefondate de serie și diapazon de numere pentru formulare Sistemul va acorda pentru agenții economici deserviți de Direcțiea generală administrare contribuabili mari un diapazon maxim de 10 000 de formulare, iar pentru ceilalți agenți economici - un diapazon de 1000 de formulare de fiecare tip per comandă.

În cazul în care entitatea este supusă reorganizării, aceasta are obligația de a reînregistra formularele de documente primare, precum și seria și diapazonul de numere neutilizate pentru formulare pe subiectul succesor de drepturi.

În cazul în care entitatea se lichidează, formularele de documente primare cu regim special, seria și diapazonul de numere neutilizate pentru formulare nu se restituie Serviciului Fiscal de Stat.

Comentarii

  1. Silvia spune:

    Asa si nu am inteles care sint modificarile, pina in luna aprilie tot am avut posibilitate de a folosi diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător pe suport de hirtie A4 cu protectie stabilita de entitate .

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...