37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Regulament nou pentru societățile care vor să facă auditul la întreprinderile de stat

Regulament nou pentru societățile care vor să facă auditul la întreprinderile de stat

29.12.20153.104 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 25 decembrie 2015, a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 875 din 22.12.2015, conform căreia a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de selectare a societăţilor de audit şi termenii de referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social.

Acest regulament stabileşte modul de prezentare a scrisorii de înaintare a ofertei, structura ofertei, evaluarea și selectarea societăţilor de audit, scopul şi conţinutul termenilor de referinţă, efectuarea auditului, întocmirea şi prezentarea scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanța şi către conducere, indicatorii de analiză a activităţii economice şi performanţă financiară, precum şi întocmirea şi prezentarea raportului auditorului.

Oferta de participare la concurs se va întocmi pe blancheta cu antet a societăţii de audit în limba de stat, clar, cu număr şi dată de ieşire, în două exemplare şi va conţine următoarea informaţie:
a) denumirea şi sediul societăţii de audit, telefoanele de contact, poşta electronică, rechizitele bancare;
b) descrierea succintă a activităţii societăţii de audit, cu prezentarea experienței auditorilor angajaţi;
c) numărul misiunilor de audit şi tipurile de entităţi auditate pentru ultima perioadă de gestiune, precum şi, după caz, suma pagubelor materiale cauzate acestora;
d) perioada de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate de către entitate;
e) termenul de prezentare a scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanta şi către conducere;
f) termenul de prezentare a raportului auditorului;
g) numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situaţiilor financiare anuale;
h) utilizarea, după caz, a activităţii expertului, ţinînd cont de domeniul de activitate al entităţii;
i) modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor art. 9 al Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit;
j) lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii, fondatorul entităţii, cu excepţia statului;
k) onorariul de audit;
I) semnătura conducătorului.

Evaluarea și selectarea societăților de audit se va efectua de către Consiliul de administrație al întreprinderii de stat/Consiliul societății pe acțiuni, în mod transparent, conform prevederilor art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat şi art. 41, art. 65 şi art. 69 din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni, ținând cont de informația expusă în ofertă, luând cumulativ în calcul:
    a) perioada de efectuare a auditului;
    b) termenul de prezentare a scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanța și către conducere;
    c) termenul de prezentare a raportului auditorului;
    d) numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale;
    e) lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii, fondatorul entităţii, cu excepția statului.

Câștigător al concursului va fi desemnată societatea de audit, selectată în condițiile prezentate mai sus. Entitatea va contacta doar societatea de audit câștigătoare.

În cazul societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social, adunarea generală a acționarilor va confirma societatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale și va stabili cuantumul retribuţiei serviciilor ei, conform prevederilor art. 50 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni.

În cazul întreprinderilor de stat, administratorul asigură, la decizia Consiliului de administraţie, efectuarea auditului situaţiilor financiare anuale şi încheie contractul de audit cu societatea de audit, conform prevederilor art. 8 lit. e) din Legea nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat.

Acest regulament a fost aprobat pentru a asigura eficienţa mecanismelor de selectare a societăților de audit, precum și de auditare de către societățile de audit a  situațiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat și societățile pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social.

Prezenta hotărâre intră în vigoare din data de 25 decembrie 2015, data publicării. Totodată a fost abrogat vechiul regulament.

În Monitorul Oficial din 25 decembrie 2015, a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 875 din 22.12.2015, conform căreia a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de selectare a societăţilor de audit şi termenii de referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social.

Acest regulament stabileşte modul de prezentare a scrisorii de înaintare a ofertei, structura ofertei, evaluarea și selectarea societăţilor de audit, scopul şi conţinutul termenilor de referinţă, efectuarea auditului, întocmirea şi prezentarea scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanța şi către conducere, indicatorii de analiză a activităţii economice şi performanţă financiară, precum şi întocmirea şi prezentarea raportului auditorului.

Oferta de participare la concurs se va întocmi pe blancheta cu antet a societăţii de audit în limba de stat, clar, cu număr şi dată de ieşire, în două exemplare şi va conţine următoarea informaţie:
a) denumirea şi sediul societăţii de audit, telefoanele de contact, poşta electronică, rechizitele bancare;
b) descrierea succintă a activităţii societăţii de audit, cu prezentarea experienței auditorilor angajaţi;
c) numărul misiunilor de audit şi tipurile de entităţi auditate pentru ultima perioadă de gestiune, precum şi, după caz, suma pagubelor materiale cauzate acestora;
d) perioada de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate de către entitate;
e) termenul de prezentare a scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanta şi către conducere;
f) termenul de prezentare a raportului auditorului;
g) numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situaţiilor financiare anuale;
h) utilizarea, după caz, a activităţii expertului, ţinînd cont de domeniul de activitate al entităţii;
i) modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor art. 9 al Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit;
j) lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii, fondatorul entităţii, cu excepţia statului;
k) onorariul de audit;
I) semnătura conducătorului.

Evaluarea și selectarea societăților de audit se va efectua de către Consiliul de administrație al întreprinderii de stat/Consiliul societății pe acțiuni, în mod transparent, conform prevederilor art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat şi art. 41, art. 65 şi art. 69 din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni, ținând cont de informația expusă în ofertă, luând cumulativ în calcul:
    a) perioada de efectuare a auditului;
    b) termenul de prezentare a scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanța și către conducere;
    c) termenul de prezentare a raportului auditorului;
    d) numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale;
    e) lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii, fondatorul entităţii, cu excepția statului.

Câștigător al concursului va fi desemnată societatea de audit, selectată în condițiile prezentate mai sus. Entitatea va contacta doar societatea de audit câștigătoare.

În cazul societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social, adunarea generală a acționarilor va confirma societatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale și va stabili cuantumul retribuţiei serviciilor ei, conform prevederilor art. 50 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni.

În cazul întreprinderilor de stat, administratorul asigură, la decizia Consiliului de administraţie, efectuarea auditului situaţiilor financiare anuale şi încheie contractul de audit cu societatea de audit, conform prevederilor art. 8 lit. e) din Legea nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat.

Acest regulament a fost aprobat pentru a asigura eficienţa mecanismelor de selectare a societăților de audit, precum și de auditare de către societățile de audit a  situațiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat și societățile pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social.

Prezenta hotărâre intră în vigoare din data de 25 decembrie 2015, data publicării. Totodată a fost abrogat vechiul regulament.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...