37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Reglementarea evidenței contabile ţinute de către persoanele fizice care desfășoară activități independente

Reglementarea evidenței contabile ţinute de către persoanele fizice care desfășoară activități independente

20.04.20171.218 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

    Ministerul Finanţelor a elaborat un proiect ce se referă la aprobarea Indicaţiilor metodice privind particularitățile ținerii evidenței contabile în partidă simplă de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente, în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția mărfurilor supuse accizelor.
Documentul descrie modul de întocmire și completare a unui Registru-jurnal, în care persoana fizică care  desfășoară activități independente va înregistra veniturile și cheltuielile aferente activității independente.
Potrivit Indicaţiilor, la efectuarea decontărilor bănești în numerar pentru operațiunile economice cu plătitorii, contribuabilii vizaţi sunt obligați să utilizeze maşini de casă şi control şi să elibereze plătitorilor bonurile de casă emise de acestea.

Proiectul stipulează că veniturile persoanei fizice care desfășoară activități independente cuprind veniturile din vânzarea bunurilor sau a mărfurilor, iar cheltuielile persoanei fizice care desfășoară activități independente cuprind cheltuielile de la procurarea bunurilor sau mărfurilor și achiziționarea serviciilor prestate de terți, confirmate documentar.

Este de menţionat faptul că în componența cheltuielilor persoanei fizice care desfășoară activități independente nu se includ cheltuielile personale care nu sunt legate de activitatea de întreprinzător.

Dacă cheltuielile suportate de către persoana fizică care desfășoară activități independente includ cheltuielile aferente activității independente îmbinate cu cheltuielile personale ale proprietarului, în contabilitate se fac înregistrări numai atunci când cheltuielile aferente activității de întreprinzător le depășesc pe cele personale și numai în acea parte a cheltuielilor care se refera la desfășurarea activității independente.

Persoana fizică care desfășoară activități independente înregistrează veniturile la data încasării efective a numerarului, adică a primirii compensărilor în altă formă din vânzarea bunurilor sau mărfurilor, iar cheltuielile - la data achitării bunurilor și serviciilor procurate.

După cum a fost menţionat mai sus, proiectul prevede ţinere de către persoana fizică care desfășoară activități independente a unui Registru în care va contabiliza veniturile și cheltuielile. La întocmirea Registrului-jurnal persoana fizică care desfășoară activități independente trebuie să respecte următoarele cerințe:

  • Registrul-jurnal se deschide pentru fiecare perioadă de gestiune (perioadă fiscală);
  • Registrul-jurnal se întocmește într-un exemplar pe suport de hârtie;
  • La întocmirea Registrului-jurnal pe suport de hârtie filele acestuia se numerotează în ordine crescătoare și se sigilează. Pe ultimă filă a Registrului-jurnal se indică data și numărul de file confirmate prin semnătura persoanei fizice care desfășoară activități independente;
  • Înregistrările se efectuează în ordine cronologică în baza documentelor primare;
  • Veniturile și cheltuielile în valută străină se reflectă în Registrul-jurnal în monedă națională conform cursului oficial a Băncii Naționale a Moldovei la data încasării veniturilor sau efectuării cheltuielilor;
  • În Registrul-jurnal se înregistrează doar veniturile și cheltuielile legate de activitatea independentă;
  • Sumele veniturilor și cheltuielilor se totalizează la finele anului sau, după caz, pe fiecare lună cu total cumulativ de la începutul perioadei de gestiune.

    Persoana fizică care desfășoară activități independente este obligată să păstreze Registrele-jurnal. În cazul încetării activității independente, persoana fizică prezintă subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat documentele contabile pentru efectuarea controlului fiscal. După efectuarea controlului, persoana fizică va primi un exemplar al actului de control, cu restituirea documentelor contabile.

Completările date vor condiţiona acordarea dreptului persoanelor fizice care desfășoară activități independente și procură mărfuri sau produse agricole de la persoanele fizice cetățeni, de a întocmi actul de achiziție a mărfurilor.

    Ordinul ce prevede completarea unor Ordine ale Ministerului Finanţelor, în partea ce ţine de reglementarea specificului ţinerii evidenţei contabile de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente conform Capitolului 102 din titlul II al Codului fiscal, va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...