37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Registrul de stat al actelor locale. Pentru cine este destinat?

Registrul de stat al actelor locale. Pentru cine este destinat?

01.09.20173.234 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Regulamentul cu privire la modul de ținere a Registrului de stat al actelor locale, a fost aprobat conform Hotărârii Guvernului nr. 672 din 28 august 2017 și publicat în ediția de astăzi a Monitorului Oficial.

Registrul, al cărui proprietar este statul, reprezintă o resursă informaţională de stat care conține textele electronice ale actelor autorităților administrației publice locale și datele adiționale stabilite, care asigură înregistrarea, păstrarea și evidența centralizată a actelor autorităților administrației publice locale și a materialelor aferente acestor acte, și care este creată în scopul asigurării accesului persoanelor fizice și juridice la actele emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale.

Datele introduse în Registru vor putea fi accesate de către:
1) Cancelaria de Stat;
2) oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat;
3) autoritățile administrației publice locale de ambele niveluri, inclusiv din cadrul unității teritoriale autonome cu statut juridic special;
4) autoritățile administrației publice centrale;
5) persoanele interesate/vizate.

În Registru vor fi incluse obligatoriu:
    1) deciziile consiliilor locale de ambele niveluri;
    2) dispozițiile primarului și ale președintelui raionului;
    3) actele emise de pretor;
    4) alte acte ale autorităților publice locale care sunt supuse controlului de legalitate, în condițiile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală;
    5) materialele aferente actelor administrative care au stat la baza adoptării/emiterii acestora, inclusiv procesele verbale ale ședințelor consiliilor locale, licitațiilor, achizițiilor, care se plasează în fișier separat în Registru.
La includerea actelor, sistemul va genera în mod automat un număr de evidență.

În funcție de drepturile de acces pe care le vor deține utilizatorii, aceștia se vor clasifica în următoarele categorii:

  • Nivelul A - angajații autorizați, autoritățile executive ale administrației publice locale de nivelurile întîi și al doilea;
  • Nivelul B - Cancelaria de Stat;
  • Nivelul C - Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale", cu atribuții de asigurare a continuității și funcționalității sistemului, în conformitate cu activitățile stabilite în baza contractului;
  • Nivelul D - autoritățile administrației publice centrale care dispun de atribuția de vizualizare a actelor administrative emise/adoptate de către autoritățile administrației publice locale din Registru;
  • Nivelul E - persoanele interesate/publicul larg/ cetățenii cu posibilitatea de vizualizare a actelor autorităților publice locale, cu excepția actelor cu caracter personal și individual, care pot fi accesate cu respectarea prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Pentru încălcarea prevederilor prezentului Regulament, administratorul tehnic, participanții și utilizatorii Registrului poartă răspundere disciplinară, civilă, contravențională sau penală prevăzută de legislaţie.

Regulamentul cu privire la modul de ținere a Registrului de stat al actelor locale, a fost aprobat conform Hotărârii Guvernului nr. 672 din 28 august 2017 și publicat în ediția de astăzi a Monitorului Oficial.

Registrul, al cărui proprietar este statul, reprezintă o resursă informaţională de stat care conține textele electronice ale actelor autorităților administrației publice locale și datele adiționale stabilite, care asigură înregistrarea, păstrarea și evidența centralizată a actelor autorităților administrației publice locale și a materialelor aferente acestor acte, și care este creată în scopul asigurării accesului persoanelor fizice și juridice la actele emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale.

Datele introduse în Registru vor putea fi accesate de către:
1) Cancelaria de Stat;
2) oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat;
3) autoritățile administrației publice locale de ambele niveluri, inclusiv din cadrul unității teritoriale autonome cu statut juridic special;
4) autoritățile administrației publice centrale;
5) persoanele interesate/vizate.

În Registru vor fi incluse obligatoriu:
    1) deciziile consiliilor locale de ambele niveluri;
    2) dispozițiile primarului și ale președintelui raionului;
    3) actele emise de pretor;
    4) alte acte ale autorităților publice locale care sunt supuse controlului de legalitate, în condițiile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală;
    5) materialele aferente actelor administrative care au stat la baza adoptării/emiterii acestora, inclusiv procesele verbale ale ședințelor consiliilor locale, licitațiilor, achizițiilor, care se plasează în fișier separat în Registru.
La includerea actelor, sistemul va genera în mod automat un număr de evidență.

În funcție de drepturile de acces pe care le vor deține utilizatorii, aceștia se vor clasifica în următoarele categorii:

  • Nivelul A - angajații autorizați, autoritățile executive ale administrației publice locale de nivelurile întîi și al doilea;
  • Nivelul B - Cancelaria de Stat;
  • Nivelul C - Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale", cu atribuții de asigurare a continuității și funcționalității sistemului, în conformitate cu activitățile stabilite în baza contractului;
  • Nivelul D - autoritățile administrației publice centrale care dispun de atribuția de vizualizare a actelor administrative emise/adoptate de către autoritățile administrației publice locale din Registru;
  • Nivelul E - persoanele interesate/publicul larg/ cetățenii cu posibilitatea de vizualizare a actelor autorităților publice locale, cu excepția actelor cu caracter personal și individual, care pot fi accesate cu respectarea prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Pentru încălcarea prevederilor prezentului Regulament, administratorul tehnic, participanții și utilizatorii Registrului poartă răspundere disciplinară, civilă, contravențională sau penală prevăzută de legislaţie.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...