37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Regimul rezervelor obligatorii. Sancțiuni și restricții

Regimul rezervelor obligatorii. Sancțiuni și restricții

22.01.2018973 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Potrivit Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii, publicat în Monitorul Oficial din 19 ianuarie, în situația în care o bancă a înregistrat un deficit de rezerve, Banca Națională, în conformitate cu art. 17 alin. (4) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, va aplica o amendă pe toată perioada cât durează deficitul.

Amenda aplicată atât pentru deficitul de rezerve în MDL, cât și în USD și în EUR va fi calculată la o rată egală cu rata de bază (rata dobânzii de politică monetară) a BNM pe zi plus 0,2% înmulțită cu deficitul de rezerve şi cu numărul de zile din perioada cât durează aceasta. Amenda pentru deficitul de rezerve în USD și în EUR se recalculează în MDL la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării calculului.

Totodată, amenda pentru deficitul de rezerve obligatorii se percepe de către Banca Națională incontestabil din contul "Loro" al băncii la BNM, fără preaviz, și se varsă la bugetul de stat. Admiterea de către bănci a încălcării prevederilor Regulamentului poate atrage după sine aplicarea de către Banca Națională și a altor sancțiuni și măsuri sancționatoare prevăzute la art. 141 din Legea nr. 202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727) și art. 75 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

Astfel, în cazul unor diferențe dintre datele raportate de bănci și situațiile constatate în urma controlului efectuat de Banca Națională pe teren în bănci se procedează astfel:

  1. pentru deficitele de rezerve ca urmare a raportării unei baze de calcul mai mici Banca Națională va percepe o amendă, calculată pentru perioada respectivă de observare conform prevederilor punctului 58 din prezentul regulament;
  2. în cazul raportării unei baze de calcul mai mari, dobânda plătită în plus pentru nivelul efectiv al rezervelor va fi recuperată de Banca Națională de la banca respectivă;
  3. în cazul raportării unei baze de calcul mai mici, Banca Națională nu va plăti o dobândă suplimentară pentru nivelul rezervelor efectiv păstrat în contul "Loro" al băncii.

Încasarea amenzii sau a dobânzii plătite în plus pentru nivelul efectiv al rezervelor obligatorii se efectuează fără preaviz, în termen de maxim 10 zile lucrătoare după perfectarea raportului de control şi informarea băncii despre conținutul acestuia. Dacă o bancă sesizează din proprie inițiativă apariția unor diferențe dintre baza de calcul raportată şi cea rezultată din aplicarea prezentului regulament și a hotărârilor Comitetului executiv în aplicarea acestuia, banca va informa BNM despre aceste diferențe printr-un demers.

Încasarea amenzii pentru deficitele de rezerve și a dobânzii plătite în plus se efectuează fără preaviz, în termen de maxim 10 zile lucrătoare după înregistrarea scrisorii de înștiințare parvenită de la bancă şi prezentarea raportului pentru perioada respectivă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...