37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Regimul fiscal al activităţii taximetriştilor

Regimul fiscal al activităţii taximetriştilor

25.01.20181.424 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Parlament a fost înregistrat un proiect de lege prin care se propun modificări și completări la Codul fiscal, Legea privind sistemul public de asigurări sociale și Legea cu privire la modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și se referă la reglementarea regimului fiscal al lucrătorilor din domeniul transportului de călători în regim de taxi.

Autorii propun completarea Codului fiscal cu un articol nou - 881 ce va reglementa impozitarea plăților salariale ale angajaților din domeniul de transport auto de călători în regim de taxi. Potrivit proiectului, prin derogare de la prevederile art.88, angajatorii din domeniul care plătesc angajaţilor salarii, inclusiv primele și facilitățile acordate, vor fi obligaţi să rețină de la acesta un impozit pe venit în mărime fixă de 200 lei lunar din venitul ce nu depășește 3000 lei/lună, iar în cazul în care venitul este până la 10 000 lei se va reține suma fixă de 500 lei lunar. Totodată, dacă suma venitului lunar va depăși 10 000 lei, se va aplica regimul fiscal stabilit de art. 88.

Impozitul reținut va fi achitat lunar la bugetul de stat, până la data de 25 a lunii imediat următoare celei de gestiune. Neprezentarea, prezentarea tardivă sau neautentică a informației va fi sancționată cu amendă în mărime de 10 000 lei.

Va fi sancționată și efectuarea încasărilor bănești în numerar fără utilizarea mașinii de casă și control cu amendă de 500 lei.

Articolul propus mai prevede că suma venitului lunar obținut de angajați va fi considerat ca fiind impozitat fără necesitatea declarării salariului și achitării adiționale a impozitului pe venit din salariu.

Cât privește perioada fiscală, obligația de calculare și reținere a impozitului pe venit va surveni pentru întreaga perioadă fiscală în care s-a înregistrat cel puțin o zi lucrătoare.

Autorii au prevăzut norme și pentru conducătorii auto care cumulează două funcții. Astfel, veniturile de la altă activitate vor fi impozitate în modul general stabilit.

Legea cu privire la modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală va fi completată cu un alineat potrivit căruia angajatorii din domeniu, prin derogare de la art. 20 al legii, vor fi obligați să calculeze și să achite prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în mărime fixă de 150 lei lunar, în cazul în care plățile salariale nu depășesc 3000 lei/lună și 350 lei lunar, dacă acestea nu depășesc 10 000 lei/lună.

Totodată, prin derogare de la prevederile art.17 al Legii privind sistemul public de asigurări sociale, angajatorii vizați vor calcula și achita contribuția în sumă fixă de 250 lei lunar la plățile salariale nu depășesc 3000 lei/lună. Dacă plățile vor depăși suma de 10 000 lei /lună, impozitul va constitui 700 lei lunar.

Proiectul va avea impact și asupra costurilor călătoriei, care, potrivit notei informative a documentului, va fi majorată în medie cu 5-6 lei per călătorie de către agentul economic, care va trebui să facă această majorare pentru a atinge profitul la zero și a achita impozitele indicate.

Autorii proiectului consideră că prevederile propuse vor îmbunătăți situația din domeniu și va permite șoferilor să activeze transparent, dar și să fie asigurați.

Potrivit normelor legislative, proiectul urmează a fi discutat, mai întâi, în comisia de profil, iar ulterior propus spre dezbatere în ședință plenară.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...