37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Reformele din contabilitate, audit și fiscalitate planificate pentru anul 2016

Reformele din contabilitate, audit și fiscalitate planificate pentru anul 2016

19.10.20152.762 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 713 din 12.10.2015, publicate în Monitorul Oficial din 16 octombrie 2015, au fost efectuate modificări și completări în Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 07.10.2014 „Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2014-2016".

Prin urmare, Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, a fost publicat într-o nouă redacție.

Astfel, potrivit Capitolului 3 „Dreptul societăților comerciale, contabilitate și audit și guvernanța corporativă", s-a planificat ca în trimestrul IV, anul 2016, Ministerul Finanțelor să elaboreze următoarele legi:

 • Legea privind activitatea de audit, conform prevederilor Directivei 2006/43/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate;
 • Legea contabilității, conform prevederilor Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi.

Noile legi vor avea ca scop introducerea unor standarde internaţionale relevante la nivel naţional și a unei apropieri treptate între normele Republicii Moldova și cele ale UE în domeniul contabilității și al auditului.

Totodată, potrivit Capitolului 8 „Fiscalitate", s-a planificat ca în trimestrul IV al anului 2015 și în anul 2016, Ministerul Finanțelor și Inspectoratul Fiscal Principal de Stat să elaboreze schimbări în legislația fiscală privind îmbunătățirea cooperării internaționale în domeniul fiscal, facilitarea colectării veniturilor fiscale legale și elaborarea măsurilor în vederea punerii în aplicare eficace a principiilor menționate anterior.

Respectiv, instituțiile menționate vor avea următoarele sarcini:

 • Elaborarea propunerilor aferente modificării şi completării legislației fiscale privind eficientizarea procedurilor de administrare fiscală, pentru excluderea barierelor care împiedică facilitarea colectării impozitelor şi taxelor;
 • Elaborarea și aprobarea Planului de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2016-2020 în conformitate cu cele mai bune practici internaționale;
 • Revizuirea și elaborarea acordurilor de colaborare cu statele membre UE în partea ce ține de schimbul de informație referitor la patrimoniul și veniturile atît ale contribuabililor rezidenți, cît și ale celor nerezidenți;
 • Simplificarea mecanismului de eliberare a certificatelor de rezidență și a certificatului despre sumele veniturilor obținute în Republica Moldova și impozitele achitate;
 • Elaborarea unui set de riscuri de conformare fiscală în baza datelor obţinute de la Serviciul Vamal;
 • Modificarea legislației în scopul învestirii Serviciului Fiscal de Stat cu atribuţii de investigare și urmărire penală;
 • Unificarea și majorarea independenței Serviciului Fiscal de Stat;
 • Perfecționarea mecanismelor și instrumentelor software în scopul depistării rapide a fraudelor fiscale și planificării controalelor în baza analizei de risc;
 • Elaborarea și implementarea Sistemului informaţional automatizat „Managementul cazurilor", care va conține modulele I „Restituirea TVA", „Control Fiscal", „Contestații" și IV „Asistență legală";
 • Armonizarea cadrului legal și a termenelor de restituire, reglementate de Codul fiscal, la normele utilizate de spaţiul UE (conform anexei VI din Acordul de Asociere), în vederea reducerii efectului de întîrziere la executarea restituirilor TVA;
 • Modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997;
 • Modificarea și completarea Legii nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal;
 • Modificarea și completarea Legii nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal;
 • Armonizarea treptată a cotelor accizelor la produsele din tutun, prevăzute în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, cu structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat, prevăzute de Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie 2011.

Prezenta hotărâre intră în vigoare din data de 16 octombrie 2015, data publicării.

Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 713 din 12.10.2015, publicate în Monitorul Oficial din 16 octombrie 2015, au fost efectuate modificări și completări în Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 07.10.2014 „Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2014-2016".

Prin urmare, Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, a fost publicat într-o nouă redacție.

Astfel, potrivit Capitolului 3 „Dreptul societăților comerciale, contabilitate și audit și guvernanța corporativă", s-a planificat ca în trimestrul IV, anul 2016, Ministerul Finanțelor să elaboreze următoarele legi:

 • Legea privind activitatea de audit, conform prevederilor Directivei 2006/43/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate;
 • Legea contabilității, conform prevederilor Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi.

Noile legi vor avea ca scop introducerea unor standarde internaţionale relevante la nivel naţional și a unei apropieri treptate între normele Republicii Moldova și cele ale UE în domeniul contabilității și al auditului.

Totodată, potrivit Capitolului 8 „Fiscalitate", s-a planificat ca în trimestrul IV al anului 2015 și în anul 2016, Ministerul Finanțelor și Inspectoratul Fiscal Principal de Stat să elaboreze schimbări în legislația fiscală privind îmbunătățirea cooperării internaționale în domeniul fiscal, facilitarea colectării veniturilor fiscale legale și elaborarea măsurilor în vederea punerii în aplicare eficace a principiilor menționate anterior.

Respectiv, instituțiile menționate vor avea următoarele sarcini:

 • Elaborarea propunerilor aferente modificării şi completării legislației fiscale privind eficientizarea procedurilor de administrare fiscală, pentru excluderea barierelor care împiedică facilitarea colectării impozitelor şi taxelor;
 • Elaborarea și aprobarea Planului de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2016-2020 în conformitate cu cele mai bune practici internaționale;
 • Revizuirea și elaborarea acordurilor de colaborare cu statele membre UE în partea ce ține de schimbul de informație referitor la patrimoniul și veniturile atît ale contribuabililor rezidenți, cît și ale celor nerezidenți;
 • Simplificarea mecanismului de eliberare a certificatelor de rezidență și a certificatului despre sumele veniturilor obținute în Republica Moldova și impozitele achitate;
 • Elaborarea unui set de riscuri de conformare fiscală în baza datelor obţinute de la Serviciul Vamal;
 • Modificarea legislației în scopul învestirii Serviciului Fiscal de Stat cu atribuţii de investigare și urmărire penală;
 • Unificarea și majorarea independenței Serviciului Fiscal de Stat;
 • Perfecționarea mecanismelor și instrumentelor software în scopul depistării rapide a fraudelor fiscale și planificării controalelor în baza analizei de risc;
 • Elaborarea și implementarea Sistemului informaţional automatizat „Managementul cazurilor", care va conține modulele I „Restituirea TVA", „Control Fiscal", „Contestații" și IV „Asistență legală";
 • Armonizarea cadrului legal și a termenelor de restituire, reglementate de Codul fiscal, la normele utilizate de spaţiul UE (conform anexei VI din Acordul de Asociere), în vederea reducerii efectului de întîrziere la executarea restituirilor TVA;
 • Modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997;
 • Modificarea și completarea Legii nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal;
 • Modificarea și completarea Legii nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal;
 • Armonizarea treptată a cotelor accizelor la produsele din tutun, prevăzute în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, cu structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat, prevăzute de Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie 2011.

Prezenta hotărâre intră în vigoare din data de 16 octombrie 2015, data publicării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...