37.9k
Home  »  Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale   »   Reflectarea valoarii contabile a imobilizărilor necorporale în bilanțul organizaţiei necomerciale

Reflectarea valoarii contabile a imobilizărilor necorporale în bilanțul organizaţiei necomerciale

11.03.20161.147 views

Exemplul 9. Organizaţia necomercială la data raportării dispune de următoarea informaţie contabilă, aferentă perioadei de gestiune:
- costul imobilizărilor necorporale în curs de execuţie, procurate din contul mijloacelor cu destinaţie specială - 5 000 lei; 
- costul imobilizărilor necorporale în exploatare, procurate din contul mijloacelor cu destinaţie specială - 21 000 lei;
- costul imobilizărilor necorporale în exploatare, procurate din contul mijloacelor rezultate din activitatea economică - 4 500 lei;
- amortizarea acumulată aferentă imobilizărilor necorporale - 8 500 lei.

Conform datelor din exemplu, organizaţia necomercială reflectă în rd.010 „Imobilizări necorporale" din bilanţ valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale în sumă de 22 000 lei (5 000 lei + 21 000 lei + 4 500 lei - 8 500 lei).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...