37.9k
Home  »  Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale   »   Reflectarea valoarii contabile a imobilizărilor corporale în bilanțul organizaţiei necomerciale

Reflectarea valoarii contabile a imobilizărilor corporale în bilanțul organizaţiei necomerciale

11.03.20161.271 views

Exemplul 10. Organizaţia necomercială la data raportării dispune de următoarele informaţii contabile:
- costul de intrare a mijloacelor fixe, procurate din contul mijloacelor cu destinaţie specială - 50 000 lei;
- costul de intrare a terenului, procurat din contul mijloacelor nepredestinate - 420 000 lei;
- amortizarea acumulată aferentă mijloacelor fixe - 12 500 lei.

Conform datelor din exemplu, organizaţia necomercială reflectă în rd.030 „Terenuri" din bilanţ valoarea contabilă a terenului în sumă de 420 000 lei şi în rd. 040 „Mijloace fixe" din bilanţ valoarea contabilă a mijloacelor fixe în sumă de 37 500 lei (50 000 lei - 12 500 lei).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...