37.9k
Home  »  SNC „PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE”   »   Reflectarea în Situația modificărilor capitalului propriu a Capitalului retras

Reflectarea în Situația modificărilor capitalului propriu a Capitalului retras

04.03.2016334 views

Exemplul 11. O societate pe acţiuni în august 201X a răscumpărat de la acţionari 350 acţiuni proprii la preţ de 100 lei/acţiune din care 120 acţiuni au fost revîndute în noiembrie a aceluiaşi an la preţ de 115 lei/acţiune.

În baza datelor din exemplu, entitatea reflectă în situaţia modificărilor capitalului propriu pe anul 201X:

 • în rd. 050 „Capital retras" între paranteze:
  - în col. 5 - majorarea capitalului retras în suma de 35 000 lei (350 acţiuni x 100 lei);
  - în col. 6 - diminuarea capitalului retras în suma de 12 000 lei (120 acţiuni x 100 lei);
  - în col. 7 - soldul capitalului retras la sfîrşitul perioadei de gestiune în sumă de 23 000 lei (35 000 lei - 12 000 lei).
 • în rd. 020 „Capital suplimentar":
  - în col. 5 - majorarea capitalului suplimentar în suma de 1 800 lei [120 acţiuni x (115 lei - 100 lei)];
  - în col. 7 - soldul capitalului suplimentar în suma de 1 800 lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...