37.9k
Home  »  SNC „PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE”   »   Reflectarea în Situația modificărilor capitalului propriu a Capitalului neînregistrat

Reflectarea în Situația modificărilor capitalului propriu a Capitalului neînregistrat

04.03.2016783 views

Exemplul 10. La 10.12.201X asociaţii unei societăţi cu răspundere limitată au decis să majoreze capitalul social de la 5 400 lei pînă la 28 000 lei. La 15.12.201X asociaţii au depus suma de 22 600 lei în contul majorării părţii sociale. La 10.01.201X+1 a fost efectuată înregistrarea de stat a modificării capitalului social al societăţii.

În baza datelor din exemplu, societatea reflectă în rd. 030 „Capital neînregistrat" din situaţia modificărilor capitalului propriu pe anul 201X:
- în col. 5 - majorarea capitalului neînregistrat în suma de 22 600 lei;
- în col. 7 - soldul capitalului neînregistrat la sfîrşitul perioadei de gestiune în sumă de 22 600 lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...