37.9k
Home  »  SNC „PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE”   »   Reflectarea în Situația modificărilor capitalului propriu a Capitalului de rezervă

Reflectarea în Situația modificărilor capitalului propriu a Capitalului de rezervă

04.03.2016386 views

Exemplul 12. Soldul capitalului de rezervă a unei societăţi cu răspundere limitată la începutul anului 201X a constituit 14 000 lei. În februarie 201X entitatea a defalcat în capitalul de rezervă profitul net al anului 201X-1 în sumă de 7 800 lei. În septembrie 201X pe seama capitalului de rezervă a fost majorat capitalul social al societăţii cu 15 000 lei, înregistrarea de stat a modificării respective a fost efectuată în aceeaşi lună.

În baza datelor din exemplu, societatea reflectă în rd. 070 „Capital de rezervă" din situaţia modificărilor capitalului propriu pe anul 201X:
- în col. 4 - soldul capitalului de rezervă la începutul perioadei de gestiune în sumă de 14 000 lei;
- în col. 5 - majorarea capitalului de rezervă cu 7 800 lei;
- în col. 6 - diminuarea capitalului de rezervă cu 15 000 lei;
- în col. 7 - soldul capitalului de rezervă la sfîrşitul perioadei de gestiune în sumă de 6 800 lei (14 000 lei + 7 800 lei - 15 000 lei).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...