37.9k
Home  »  SNC „PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE”   »   Reflectarea în Situaţia modificărilor capitalului propriu a Capitalui social

Reflectarea în Situaţia modificărilor capitalului propriu a Capitalui social

04.03.2016288 views

Exemplul 8. O societate cu răspunderea limitată, capitalul social al căreia la începutul anului a constituit 10 800 lei, a efectuat în cursul anului 201X următoarele operaţiuni economice: în ianuarie 201X a fost micşorat capitalul social cu 3 200 lei prin stingerea părţii sociale care a fost dobîndită de societate de la asociatul său şi nu a fost înstrăinată în termen de 6 luni din data dobîndirii; în aprilie 201X capitalul social a fost majorat cu 18 300 lei prin majorarea proporţională a părţilor sociale din contul profitului anilor precedenţi.

În baza datelor din exemplu, entitatea reflectă în rd. 010 „Capital social" din situaţia modificărilor capitalului propriu pe anul 201X:
- în col. 4 - soldul capitalului social la începutul perioadei de gestiune în sumă de 10 800 lei;
- în col. 5 - majorarea capitalului social în suma de 18 300 lei;
- în col. 6 - diminuarea capitalului social în suma de 3 200 lei;
- în col. 7 - soldul capitalului social la sfîrşitul perioadei de gestiune în sumă de 25 900 lei (10 800 lei + 18 300 lei - 3 200 lei).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...