37.9k
Home  »  Indicaţii metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător   »   Reflectarea operațiunii de vînzare a unui mijloc fix la o întreprindere individuală

Reflectarea operațiunii de vînzare a unui mijloc fix la o întreprindere individuală

11.03.20161.017 views

Exemplul 4. O întreprindere individuală a vîndut un calculator al cărui valoare de intrare constituie 17 000 lei. Uzura acumulată la data vînzării este egală cu 9 000 lei. Din vînzarea calculatorului s-a încasat numerar:
varianta I - 10 000 lei;
varianta II - 7 000 lei.

În baza datelor din exemplu, întreprinderea înregistrează:
- ieşirea calculatorului în Borderoul de evidenţă a mijloacelor fixe şi proprietăţii nemateriale;
- valoarea nesupusă uzurii a calculatorului ca cheltuieli în sumă de 8 000 lei (17 000 lei - 9 000 lei) în coloana 7 a Registrului-jurnal;
- veniturile din vînzarea calculatorului în sumă de: 10 000 lei - pentru varianta I sau 7 000 lei - pentru varianta II în coloana 5 a Registrului-jurnal.
Rezultatul obţinut din vînzarea calculatorului va constitui pentru varianta:
I - profit în suma de 2 000 lei (10 000 lei - 8 000 lei);
II - pierdere în sumă de 1 000 lei (7 000 lei - 8 000 lei).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...