37.9k
Home  »  SNC „CHELTUIELI”   »   Reflectarea la cheltuieli de distribuire a reducerilor de preț la mărfurile vîndute în perioadele de gestiune precedente

Reflectarea la cheltuieli de distribuire a reducerilor de preț la mărfurile vîndute în perioadele de gestiune precedente

09.03.2016338 views

Exemplul 12. În luna decembrie 201X, o entitate a vîndut cumpărătorului 3 seturi de mobilă la preţul unitar de 40 000 lei. Venitul din vînzări constituie 120 000 lei (3 seturi x 40 000 lei), iar costul mobilei vîndute - 90 000 lei. În contractul încheiat între entitatea-vînzător şi entitatea-cumpărător sînt prevăzute reduceri de preţ în mărime de 10%, dacă achitarea va avea loc în termen de 10 zile de la data livrării. La 4 ianuarie 201X+1, cumpărătorul a achitat suma de 108 000 lei, beneficiind de reducerea prevăzută de contract în mărime de 12 000 lei (120 000 lei x 10%).

Conform datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în decembrie 201X:
- valoarea de vînzare a mobilei în sumă de 120 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
- costul mobilei vîndute în sumă de 90 000 lei - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a stocurilor;
în ianuarie 201X+1:
- încasarea creanţei în sumă de 108 000 lei - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor curente;
- reducerea de preţ acordată pentru mobila vîndută în sumă de 12 000 lei - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a creanţelor comerciale.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...